Verkocht

Verkocht: Strabeek, 6301 HP Valkenburg

Type object Losse grond
Status Verkocht

Beschrijving

ALGEMEEN
Namens mijn opdrachtgever mag ik u een mooi perceel cultuurgrond aanbieden, welke in gebruik is als (blijvend)grasland. Het perceel is gelegen aan de Strabeek te Valkenburg, waardoor het goed bereikbaar is vanuit een verharde doorgaande weg.

KADASTRALE SITUATIE

Het object: Perceel cultuurgrond, groot: 3.35.75 ha
Kadastraal bekend: Gemeente Houthem, sectie C, nummer 2201

Adres: Gelegen aan de Strabeek te Valkenburg

BESTEMMING
Het perceel is gelegen binnen het bestemmingsplan “Buitengebied Valkenburg aan de Geul 2012”, vastgesteld op 02-04-2012.
Het perceel heeft de enkelbestemming “Agrarisch met waarden – Landschappelijke en natuurlijke waarden” en de dubbelbestemming “Waarde – Archeologie - 5”, “Waarde – Beschermd dorpsgezicht”, “Waarde - Ecologie”, “Waarde - Landschapselement”, “Waterstaat - Meanderzone”. Verder heeft het de gebiedsaanduidingen: “milieuzone - bodembeschermingsgebied”, “via belgica” en “veiligheidszone - leiding”.

OMSCHRIJVING
Het betreft een perceel cultuurgrond, dit uitermate geschikt is als paardenweide of schapenweide. Het is een mooi rechthoekig perceel weiland dit vrij vlak is gelegen en deels omzoomd door een meidoornhaag. Voor de meidoornhaag ontvangt opdrachtgever jaarlijks een beheer subsidie. De grondsoort betreft goede kleigrond, deze van goede kwaliteit is voor akkerbouw. Het perceel heeft een goede bereikbaarheid met toe- en afrit aan de doorgaande verharde weg (Strabeek). Het perceel is op dit moment aangemerkt als blijvend grasland, en ook als zodanig in gebruik.

BIJZONDERHEDEN
- In deze verkoop zijn geen betalingsrechten (voorheen toeslagrechten) of andere productierechten inbegrepen.
- Het jachtrecht voor het perceel is verhuurd.
- Op het perceel berust geen herinrichtingsrente.
- Op het perceel is een zakelijkrecht gevestigd vanuit de Gasunie, dit heeft betrekking op een gasleiding deze door het perceel loopt.

AANVAARDING
In overleg.

VRAAGPRIJS
€ 6,95 per m2

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Nard Driessen (Makelaar)
t: 06-48592874
e: ndriessen@arvalis.nl

Arvalis kantoor Roermond
Steegstraat 5
6041 EA Roermond
t: (0475) 35 57 00
www.arvalismakelaars.nl

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer 68059/21467
Status Verkocht
Laatste wijziging Woensdag 17 februari 2021
Bouw
Type object Losse grond
Soort bouw Bestaande bouw

Brochure(s) en overige bijlagen

Kaart