luchtfoto 2_situatie.jpg DSCN0001.JPG DSCN0005.JPG
luchtfoto 2_situatie.jpg
DSCN0001.JPG
DSCN0005.JPG
Verkocht

Verkocht: Uitwijks Dijkje, 4288 JC Uitwijk

Prijs op aanvraag
Type object Losse grond
Aanvaarding In overleg
Perceeloppervlakte 36.800 m²
Status Verkocht

Beschrijving

Perceel cultuurgrond gelegen aan het Uitwijks Dijkje te Uitwijk.

Centraal gelegen perceel met directe ontsluiting naar de openbare weg. Geschikt voor akkerbouw.
Het perceel is in gebruik als bouwland. Het betreft 2 kadastrale percelen: Gemeente Woudrichem, sectie G nummer(s) 193 en 194, tezamen groot 3.68.00 HA.

Grondsoort
Betreft Rivierklei gedefinieerd als zware zavel circa 50% afslibbaar.

Het perceel is gedraineerd, de drainafstand is circa 10 meter, voorste stuk vorig jaar gedraineerd, achterop circa 15 jaar geleden.

Er rusten geen productierechten op het perceel met uitzondering van de grondgebonden mestproductierechten.

- Het perceel wordt geleverd vrij van huur en/of pacht.

Bestemming:
Krachtens het vigerend bestemmingsplan “Buitengebied Woudrichem” vastgesteld d.d. 21-06-2011. Is de bestemming Agarisch-2
De voor Agrarisch - 2 aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. de ontwikkeling van een in hoofdzaak gemengde plattelandseconomie;
b. agrarisch gebruik;
c. nevenactiviteiten (voor zover in 4.1.2 of via omgevingsvergunning voor het afwijken van gebruiksregels kan worden toegestaan);
d. behoud en herstel van landschapswaarden;
e. instandhouding van waarden teneinde de toekomstige, via een wijzigingsbevoegdheid te realiseren ecologische verbindingszones, niet onmogelijk te maken, ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied ecologische verbindingszone';
f. instandhouding van waarden ten behoeve van verwezenlijking, behoud en herstel van de ontwikkeling van een natuurlijk watersysteem ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied zoekgebied watersystemen';
g. cultuurhistorische waarden;
h. water en waterhuishoudkundige doeleinden;
i. extensief recreatief medegebruik;
j. doeleinden van openbaar nut;
k. erfbeplanting;
l. tuinen ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak', alsmede voortuinen tussen de aanduiding 'bouwvlak' en de weg;
m. een antennemast;
een en ander met bijbehorende voorzieningen, waaronder perceelsontsluitingen en sloten, en overeenkomstig de in 4.1.2. opgenomen nadere detaillering van de doeleinden.
(Bron: ruimtelijkeplannen.nl)

Aanvaarding: In overleg.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer VGP3000330
Prijs Prijs op aanvraag
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg
Laatste wijziging Zaterdag 15 mei 2021
Bouw
Type object Losse grond
Grondsoort Klei
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Breedte 99 m.
Lengte 366 m.
Perceeloppervlakte 3 ha 68 a
Locatie
Ligging Aan rustige weg
Platteland
Kadastrale gegevens
Woudrichem G 194 Woudrichem G 194
Perceeloppervlakte 29.250 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond
Woudrichem G 193 Woudrichem G 193
Perceeloppervlakte 7.550 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond

Foto's

Plattegronden

Kaart