1.jpg 6.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg
1.jpg
6.jpg
2.jpg
3.jpg
Verkocht

Verkocht: VOORMALIG AGRARISCH BEDRIJF, bestaande uit een langgevel woonboerderij met garage/werkruimte/serre, ligboxenstal/jongveestal, veldschuur, tuin en landbouwgrond met een perc.opp. van 21.64.78 ha

Vlaamseweg 8, 6029 PL Sterksel
Prijs op aanvraag
Type object ALV overig
Aanvaarding In overleg
Perceeloppervlakte 216.478 m²
Status Verkocht

Beschrijving

VOORMALIG AGRARISCH BEDRIJF, (melkveehouderijbedrijf), bestaande uit een langgevel woonboerderij met garage/werkruimte/serre, ligboxenstal/jongveestal, veldschuur, tuin en landbouwgrond met een totale perc.opp. van 21.64.78 ha

Indeling

ALGEMEEN:
Het betreft een voormalig agrarisch bedrijf (voormalig melkveehouderijbedrijf) “Mijn-Lust”, bestaande uit:
- Een vrijstaande langgevel woonboerderij (voorhuis en achterhuis) (bouwjaar circa 1932, verbouwd in circa 1975 en circa 2007, de inhoud bedraagt circa 550 m3);
Achterhuis: oppervlakte circa 350 m2.
- Een garage / werkruimte met serre (bouwjaar circa 1970, oppervlakte circa 82 m2);
- Een ligboxenstal / jongveestal (bouwjaar 1969 en 1970; oppervlakte circa 465 m2).
- Een veldschuur (bouwjaar circa 1932, oppervlakte circa 238 m2).
Met een totale perceeloppervlakte van maar liefst 21.64.78 ha.
Het betreft een huiskavel met een totale perceeloppervlakte van 16.08.65 ha en een tegenover de huiskavel gelegen perceel landbouwgrond, ter grootte van 05.56.13 hectaren, derhalve een totale perceeloppervlakte van 21.64.78 ha.

KADASTRALE GEGEVENS:
Huiskavel: Vlaamseweg 8 te Sterksel:
Gemeente HEEZE, sectie H, nummer 68, ter grootte van 00.22.00 ha
Gemeente HEEZE, sectie H, nummer 88, ter grootte van 05.96.55 ha
Gemeente HEEZE, sectie H, nummer 1041, ter grootte van 09.90.10 ha
Perceeloppervlakte huiskavel bedraagt 16.08.65 ha
Veldkavel: Vlaamseweg te Sterksel:
Gemeente HEEZE, sectie H, nummer 908, ter grootte van 05.56.13 ha
Totale oppervlakte veldkavel 05.56.13 ha
Totale perceeloppervlakte bedraagt 21.64.78 ha
(Bron: Dienst voor het kadaster en de Openbare Registers).

BESTEMMING:
Zie onze uitgebreide verkoopbrochure.

NUTSVOORZIENINGEN:
De navolgende nutsvoorzieningen zijn aanwezig drinkwaterleiding, elektriciteitsnet, aardgas, drukriolering, telefoon;, glasvezel op basis van aansluiting via een maandtarief.

MILIEUZAKEN EN VERGUNNINGEN:
Informatie milieuvergunning
In het kader van het huidige c.q. beoogde gebruik is de navolgende milieuvergunning aanwezig:
• wel benut gehouden dieren de laatste drie jaar (volgens bron eigenaar / opdrachtgever).
• het object is gemeld in het kader van het activiteitenbesluit.
• de inrichting is aanwezig.
• NB wet vergunning nog niet aanwezig, is wel in aanvraag bij de provincie.
• op melding activiteiten besluit 29 juni 2021 verleend voor de navolgende aantallen dieren:
- 35 vrouwelijk jongvee tot 2 jaar
- 50 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar.
(Bron: KRD Noord Brabant).

INFORMATIE BEREGENINGSVERGUNNING:
Er is een beregeningsvergunning verleend voor het navolgende:
Ten name van : J. Snel BV
Ago-nummer : 811.056
Inrichtingsnummer : 22.571
- aantal installaties : 1
- capaciteit : 55 m³/uur
- aantal putten : 1
(Bron: Beregeningskaart Noord-Brabant).
Deze informatie is door het Waterschap De Dommel bevestigd via een email (met vergunningsnummer Z37127).

INFORMATIE PRODUCTIERECHTEN
Niet van toepassing.

INFORMATIE BETALINGSRECHTEN GLB
Niet van toepassing.

OMSCHRIJVING VAN HET OBJECT:
Voorhuis van de woonboerderij:
• bouwjaar ca. 1932 en verbouwd in ca. 1975 en ca. 2007.
• de inhoud bedraagt circa 550 m³.
• opgetrokken in niet geïsoleerde spouwmuren van baksteen.
• dak beschoten met geïsoleerde Dupanel platen en gedekt met asbestvrije leien (2018).
• kozijnen van vuren hout en voorzien van glas in lood en gedeeltelijk enkele beglazing en gedeeltelijk dubbele beglazing.
• geen schoorsteenkanaal aanwezig.
• centrale verwarming op aardgas (HR ketel, bouwjaar ca. 2010) in alle woon- en verblijfsruimten.
• begane grondvloer van beton en gedeeltelijk van hout en verdiepingsvloer van hout.
Indeling begane grond:
portaal; hangend toilet (ca. 2007); wasmachineruimte; badkamer met bad, inloopdouche, vaste wastafel en decorradiator (alles van ca. 2007); keuken met keukeninrichting van ca. 1975; diepe kelder; woonkamer; slaapkamer; hal met trapopgang.
Indeling eerste verdieping:
overloop; 3 slaapkamers; zolder; badkamer (lekkage in de vloer naar de begane grond) met bad en toilet en C.V.-ketelruimte.
Indeling tweede verdieping:
vliering, niet bereikbaar.

Garage / werkruimte en serre:
• bouwjaar circa 1970.
• oppervlakte bedraagt circa 7 m x 10 m en 2,5 m x 5 m= totaal circa 82 m2.
• opgetrokken in steense muren van baksteen.
• dak gedeeltelijk planken beschoten en voorzien van pannen en asbestvrije platen.
• voorzien van betonramen en een elektrische roldeur.
• aangebouwde serre met terras.

Achterhuis van de woonboerderij:
• bouwjaar ca. 1932.
• afmetingen circa 14 m x 25 m = oppervlakte 350 m², goothoogte 3,50 m, nokhoogte ca. 7 m.
• opgetrokken in steense muren, voorzien van houten spanten met een Franse kap, de kap is gedekt met stalen dakpanprofielplaten (2018).
• het achterhuis is voorzien van houten open draaiende staldeuren met een hoogte van 3,5 m.
• vloer is van beton; gedeeltelijk voorzien van een houten verdiepingsvloer.
• grotendeels in gebruik als opslag.

Ligboxenstal / jongveestal:
• bouwjaar 1969 en 1970.
• afmetingen ca. 15 m x ca. 31 m = oppervlakte ca. 465 m², goothoogte 3 m, nokhoogte 6,50 m.
• de stal is 3-rijig en gedeeltelijk terug opstal 1+1.
• opgetrokken in spouwmuur van baksteen.
• het dak is gedekt met asbestvrije golfplaten en ligt op stalen spanten.
• natuurlijke ventilatie via luchtinlaatkleppen en open nok met koepel.
• zelfsluitend voerhek.
• zwevende boxen (1969).
• capaciteit: circa 48 melkkoeien en circa 35 stuks jongvee.

Veldschuur:
• bouwjaar ca. 1932.
• afmetingen ca. 13 m x ca. 9 m + aanhang ca. 4 m x 14 m zijkant en ca. 5 m x 13 m achterkant = oppervlakte ca. 238 m².
• opgetrokken uit damwand en hout.
• het dak is gedekt met Mulder dakpannen en ligt op houten spanten.
• de ruimte is voorzien van een betonnen vloer en oude beton roosters en zandbed.
• 2x aanhang opgetrokken uit damwand, het dak is gedekt met asbestvrije golfplaten, goothoogte 1,50 m.
Opmerking:
De asbesthoudende golfplaten en asbesthoudende leien zijn erkend gesaneerd in 2018.

OVERIGE VOORZIENINGEN:
Erfverharding:
• ca. 500 m² verharding van betonklinkers/beton.
Beregeningsput:
• beregeningsput met dompelpomp.
Ondergrondse leidingen
• in de huiskavel en veldkavel liggen ondergrondse leidingen met hydrantkoppen.
• alles te beregenen met de elektrische dompelpomp.
Puin:
• rechtsachter de siertuin zit een hoek met puin onder het gras.

LANDBOUWGROND:
Huiskavel: Vlaamseweg 8 te Sterksel:
Huiskavel met een totale kadastrale oppervlakte van 16.08.65 ha, na aftrek van het bouwvlak / erf van circa 00.75.00 ha, resteert er een oppervlakte van 15.33.65 ha, welke is toe te rekenen aan de huiskavel.
Het is zandgrond met een humushoudende deklaag van ca. 30 cm.
Het perceel is goed bereikbaar en heeft een goede draagkracht.
Het perceel is recht van vorm, verkaveld en ontsloten aan een openbare verharde weg.
Het perceel is niet gedraineerd.
Achterin het perceel ligt een sloot en berm, deze zijn in eigendom en liggen op bovenstaande kadastrale nummers 88 en 1041.
Jachtrecht is verpacht.
Beregening is wel mogelijk.

Veldkavel: Vlaamseweg te Sterksel:
Veldkavel met een totale kadastrale oppervlakte van 05.56.13 ha.
Het is zandgrond met een humushoudende deklaag van ca. 20 - 25 cm.
Het perceel is recht van vorm, verkaveld en goed ontsloten aan een verharde weg.
Het perceel is niet gedraineerd.
Jachtrecht is verpacht.
Beregening is wel mogelijk.

BEZICHTIGING:
Mocht u nog vragen hebben of wilt u het object bezichtigen, bel rechtstreeks de makelaar, de heer Ing. J.M.J.M. (Jos) van den Heuvel, te bereiken onder mobiele nummer 06 – 53 39 76 30 of via Arvalis 073 - 217 35 80. De heer Jos van den Heuvel zal u rondleiden.
Uiteraard kunt u voor het maken van een afspraak en al uw overige vragen ook e-mailen naar jos.van.den.heuvel@arvalis.nl.

INFORMATIE
Algemeen:
Alle verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg, c.q. tot het doen van een financieel voorstel. Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken (prijs, object), maar ook over de details (oplevering, roerende zaken e.d.) overeenstemming is bereikt. Wij attenderen u erop dat het bieden van de vraagprijs niet automatisch inhoudt dat een koopovereenkomst tot stand komt.

Informatieplicht:
Koper heeft een eigen informatieplicht ter zaken alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, bouwverordeningen e.d.
De in deze verkoopinformatie vermelde gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Worden toch onjuistheden geconstateerd, dan kunnen daar geen rechten of aanspraken aan worden ontleend.

Aansprakelijkheid
Aan de samenstelling van deze brochure is de grootst mogelijke zorg besteed.
Voor eventuele afwijkingen van de werkelijke situatie wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.
Arvalis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in en onvolledigheden van de opgenomen informatie, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

Aanvaarding: in overleg.

Vraagprijs : op aanvraag.
De koopprijs is kosten koper, dat wil zeggen dat de kosten van de overdracht van de eigendom voor rekening van koper komen. De kosten zijn: overdrachtsbelasting, notaris en kadaster.
Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken (prijs, object), maar ook over de details (oplevering, roerende zaken e.d.) overeenstemming is bereikt. Wij attenderen u erop dat het bieden van de vraagprijs niet automatisch inhoudt dat een koopovereenkomst tot stand komt.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer VGP3900595
Prijs Prijs op aanvraag
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg
Bouw
Type object ALV overig
Eveneens Melkveehouderijbedrijf
Grondsoort Zand
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 21 ha 64 a 78 ca
Locatie
Ligging Aan rustige weg
Buiten bebouwde kom
Kadastrale gegevens
Heeze-Leende H 68 Heeze-Leende H 68
Perceeloppervlakte 216.478 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond

Brochure(s) en overige bijlagen

Kaart