Te koop: Steggerdaweg, 8395 PH Steggerda

Type object Losse grond

Beschrijving

Namens opdrachtgever te koop bij inschrijving:

Kavel cultuurgrond gelegen aan en nabij de Steggerdaweg onder Steggerda, totaal 9,55,80 ha.

Inlichtingen: De heer Eelke Turkstra M.: 06 - 51 26 09 42.

Het biedingsformulier dient op uiterlijk 25 april 2022 om 12:00 uur te zijn ingeleverd.

Het biedingsformulier inclusief bijhorende voorwaarden zijn op te vragen bij agri?vastgoed, email: info@agrivastgoed.nl.

OMSCHRIJVING

Kadastrale gegevens:
Kadastrale gemeente Blesdijke, sectie D, nummers 1187 en 1345, totaal 9,55,80 ha.

Bestemming:
Volgens het vigerende bestemmingsplan buitengebied 2014, van de gemeente Weststellingwerf, vastgesteld op 22-9-2016, hebben de landerijen de enkelbestemming agrarisch en de dubbelbestemming waarde archeologie. Voor de volledige omschrijving kunt u kijken op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Grondsoort:
De grondsoort betreft volgens de bodemkaart zand. Kopers mogen de grond zelf inspecteren. Graag hierbij een afspraak maken via de makelaar.

Vorm, grootte:
De vormgeving en grootte van de kavel is goed.
De kavel bestaat uit 3 percelen.

Drainage/waterhuishouding: De drainage is van 2009.

Betalingsrechten: De landerijen zullen worden overgedragen zonder betalingsrechten.

Jachtrecht: Het jachtrecht is verhuurd.

Ontsluiting: Direct vanaf de openbare weg “Steggerdaweg”.

Aanvaarding: Medio oktober 2022.

Aktepassering notaris: Medio oktober 2022.

Betaling: Per datum aktepassering.

Lastenverrekening: Per datum aktepassering.

Kosten": De kosten, op de koop vallende, zijn volledig voor rekening van de koper. Hierin zijn o.a. begrepen: de notariskosten, kadasterkosten en de eventueel te betalen overdrachtsbelasting.

Schone grond De kavel is voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarische gebruik met zich heeft meegebracht.

Erfdienstbaarheden: Niet van toepassing.

Beheerpakketten: Niet van toepassing

Verrekening over- ondermaat: Niet van toepassing.

Herinrichtingsrente: Niet van toepassing.

Veenweidevisie: Niet van toepassing.

Inlichtingen
De heer E. (Eelke) Turkstra
Agri?vastgoed BV
Telefoon: 058 - 284 91 71 / 06 - 51 26 09 42

Wij adviseren u, als gegadigde, te verdiepen in het bestemmingsplan. Adres gemeentehuis: Gemeente Weststellingwerf, Griffioenpark 1 (8471 KR) Wolvega, tel: 14 - 0561, www.weststellingwerf.nl of via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Hoewel bij het maken van deze informatie de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer 67827/27028
Bouw
Type object Losse grond
Soort bouw Bestaande bouw

Foto's

Kaart