1.jpg Image (5).jpeg Image (3).jpeg Image.jpeg Image (1).jpeg Image (2).jpeg
1.jpg
Image (5).jpeg
Image (3).jpeg
Image.jpeg
Verkocht

Verkocht: TE KOOP BIJ INSCHRIJVING: SINT-OEDENRODE / ZIJTAART, Bikkelkampen: perceel landbouwgrond, ter grootte van 02.25.60 HA.

Bikkelkampen, 5491 RE Sint-Oedenrode
Prijs op aanvraag
Type object Losse grond
Aanvaarding Per zondag 1 januari 2023
Perceeloppervlakte 22.560 m²
Status Verkocht

Beschrijving

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING
SINT-OEDENRODE / ZIJTAART, Bikkelkampen
Een kavel goede landbouwgrond, ter grootte van 02.25.60 HA.
INSCHRIJVEN IS MOGELIJK T/M WOENSDAG 19 OKTOBER 2022 – 12.00 UUR

Indeling

ALGEMEEN:
Een kavel goede landbouwgrond, gelegen te SINT-OEDENRODE / ZIJTAART aan de Bikkelkampen (naast 21a), ter grootte van 02.25.60 hectaren.
Het perceel is gelegen in het buitengebied van de gemeente Meierijstad.

KADASTRALE GEGEVENS:
Gemeente SINT-OEDENRODE, sectie K, nummer 618, ter grootte van 02.25.60 hectaren.
Aantekening kadaster: Voor zover geen bijzonderheden bekend.
(Bron: Dienst voor het kadaster en de Openbare Registers te Eindhoven).

BESTEMMING:
Het perceel is gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied Sint-Oedenrode” van de gemeente Sint-Oedenrode, vastgesteld door de raad van deze gemeente op 15 maart 2012, geheel in werking getreden en deels onherroepelijk geworden. Krachtens dit bestemmingsplan is het perceel bestemd als:
Enkelbestemming: Agrarisch
Gebiedsaanduiding: Reconstructiewetzone – landbouwontwikkelingsgebied.
(Bron: ruimtelijke plannen).

BETALINGSRECHTEN / PRODUCTIERECHTEN
Er worden geen betalingsrechten en geen productierechten overgedragen aan koper.

KAVELRUIL:
Akte zal passeren via een kavelruilakte.
Koper verklaart hierbij zijn / haar medewerking aan te verlenen.

OMSCHRIJVING VAN HET OBJECT:
Het betreft een perceel landbouwgrond met een totale perceeloppervlakte van 02.25.60 hectaren, gelegen in het buitengebied.
Het is zandgrond met een deklaag van ca. 30 cm.
Het perceel is ontsloten en gelegen aan een openbare verharde weg (deze openbare verharde weg gaat over in een openbare zandweg).
Het perceel is thans in gebruik als bouwland.
Het perceel is niet gedraineerd.
Het perceel verkeert in goede staat van onderhoud.
Het perceel wordt geleverd vrij van huur, pacht en/of enig ander gebruiksrecht, maar onder gestanddoening van het verhuurde jachtrecht.
Het object wordt leeg en ontruimd afgeleverd en zal ter beschikking zijn van de koper uiterlijk op 01 januari 2023.
Koper zal tot 1 februari 2023 de groenbemester in stand houden.
Alle baten en lasten van het object komen voor rekening van koper met ingang van 01 januari 2023.
Verkoper is niet bekend met bodemverontreiniging.

LEVERING:
De akte van levering dient voor rekening van koper te worden gepasseerd uiterlijk vrijdag 25 november 2022 bij notariskantoor Gerrits - van Gulick, gevestigd te Gemert en kantoorhoudende aldaar aan de Komweg 150 (5421 LH) telefoonnummer 085 – 0760 760;
Het object wordt leeg en ontruimd afgeleverd en zal ter beschikking zijn van de koper uiterlijk op 01 januari 2023.
Koper heeft het recht vóóraf het object te inspecteren.

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING:
Verkoop geschiedt door middel van inschrijving. Inschrijving vindt uitsluitend plaats door het tijdig indienen van een geldig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier. Onvolledige en niet ondertekende inschrijfformulieren zijn ongeldig.
Inschrijven is mogelijk tot en met woensdag 19 oktober 2022 tot 12.00 uur. Het inschrijfformulier dient dan in de daartoe bestemde gesloten enveloppe samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs en een verklaring van een erkende bankinstelling waaruit blijkt dat de bieder financieel in staat is de koopprijs met de kosten en belastingen te betalen, op het kantoor van de notaris aanwezig te zijn, zijnde: notariskantoor Gerrits - van Gulick, gevestigd te Gemert en kantoorhoudende aldaar aan de Komweg 150 (5421 LH), telefoonnummer 085 – 0760 760, in een – gesloten – enveloppe met vermelding “Inschrijving SINT-OEDENRODE, Bikkelkampen”.
De notaris opent slechts de enveloppen en noteert alle bieders, maar heeft verder geen bemoeienis met en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor deze inschrijving. De kosten van het openen van de enveloppen en het opstellen van het proces verbaal door de notaris komt voor rekening van verkoper.

OMSCHRIJVING VAN DE KOOP:
Op de hierna genoemde koop kan tot uiterlijk woensdag 19 oktober 2022 tot 12.00 uur een schriftelijk bod op de aangegeven wijze worden uitgebracht:
Koop:
Perceel landbouwgrond, ter grootte 02.25.60 hectaren, gelegen te SINT-OEDENRDE aan de Bikkelkampen. Kadastraal bekend onder de gemeente SINT-OEDENRODE, sectie K, nummer 618, ter grootte van 02.25.60 hectaren.

BEZICHTIGING / VRAGEN:
U kunt het perceel op eigen gelegenheid bezichtigen. Mocht u nog vragen hebben, kunt u bellen met de heer Ing. J.M.J.M. (Jos) van den Heuvel, te bereiken onder mobiel nummer 06 – 53 39 76 30 of ZLTO Vastgoed 073 – 217 35 80.
Koper heeft een eigen informatieplicht / onderzoeksplicht ter zaken alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, etc.

AANSPRAKELIJKHEID:
Aan de samenstelling van deze brochure is de grootst mogelijke zorg besteed.
Voor eventuele afwijkingen van de werkelijke situatie wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.
ZLTO Vastgoed aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in en onvolledigheden van de opgenomen informatie, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer VGP3900573
Prijs Prijs op aanvraag
Status Verkocht
Aanvaarding Per zondag 1 januari 2023
Laatste wijziging Donderdag 27 oktober 2022
Bouw
Type object Losse grond
Grondsoort Zand
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 2 ha 25 a 60 ca
Locatie
Ligging Aan rustige weg
Buiten bebouwde kom
Kadastrale gegevens
Sint-Oedenrode K 618 Sint-Oedenrode K 618
Perceeloppervlakte 22.560 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond

Plattegronden

Brochure(s) en overige bijlagen

Kaart