Te koop: Grote Bergerweg, 6077 PB Sint Odiliënberg

€ 87.500,- k.k.
Type object Losse grond

Beschrijving

ALGEMEEN
Namens mijn opdrachtgever mag ik u een perceel cultuurgrond en een perceel bosgrond aanbieden. Het perceel cultuurgrond is deels in gebruik is als akkerland en deels in gebruik als bessenopstand. Het perceel bosgrond is in gebruik als bos.
De percelen zijn gelegen aan een verharde weg de ‘Grote Bergerweg’ te Sint Odiliënberg, in het buitengebied van de gemeente Roerdalen.

KADASTRALE SITUATIE
Het object: Perceel bosgrond, groot: 0.65.40 ha
Kadastraal bekend: Sint Odiliënberg, sectie F, nummer 323
Adres: Gelegen nabij Grote Bergerweg te Sint Odiliënberg

Het object: Perceel cultuurgrond, groot: 1.40.81 ha
Kadastraal bekend: Sint Odiliënberg, sectie F, nummer 324
Adres: Gelegen nabij Grote Bergerweg te Sint Odiliënberg

Totale oppervlakte beide percelen gezamenlijk is 2.06.21 ha.

BESTEMMING
De percelen zijn gelegen binnen het bestemmingsplan “Buitengebied Roerdalen – 2e herziening”, vastgesteld op 21-04-2016 door de gemeente Roerdalen.
Het perceel bosgrond heeft de enkelbestemming “Natuur”. Het perceel cultuurgrond heeft de enkelbestemming “Agrarisch met waarden – Landschapswaarden - 1”. Beiden percelen hebben de dubbelbestemming “Waarde – Archeologie - 5” en de gebiedsaanduiding “Milieuzone – roerdalslenk ll”.

OMSCHRIJVING
Het betreft een perceel akkerland gecombineerd met een perceel bosgrond. Het perceel akkerland is voor een deel in gebruik voor bessenopstand. Centraal op het perceel ligt namelijk een aanplant van blauwe bessen; 5 rijen van circa 150 m1 elk. Deze aanplant bestaat uit meerdere rassen met verschillende oogsttijden. Circa 75 m1 van de aanplant bestaat uit een vroeg ras. Daarnaast bestaat één rij van circa 150 m1 uit een laat ras. Tot slot bestaat circa 50% van de gehele aanplant bestaat uit blue-crop (midden-vroeg).

Het resterende deel van het akkerland is de laatste jaren hoofdzakelijk gebruikt voor snijmaïs. Momenteel is de teelt : akkerbouwmatig.
Dit akkerland is bereikbaar via een eigen weg langs het bosperceel op.

Het perceel bosgrond is in gebruik als natuur/houtopstand. De percelen grenzen aan de verharde weg, de Groter Bergerweg, welke goed bereikbaar is in het buitengebied van Sint Odiliënberg.

De grondsoort betreft zandgrond. In de omgeving zijn veelal bosgronden en agrarische cultuurgronden gelegen deze voor diverse akkerbouw- en tuinbouwgewassen in gebruik zijn.

Bijzonderheden
- In deze verkoop zijn geen betalingsrechten (voorheen toeslagrechten) of andere productierechten inbegrepen.
- De bessenopstand is goed onderhouden en heeft een opbrengstpotentie van ca €8.000,- jaarlijks.
- Op het perceel Sint Odiliënberg F 324 is een herinrichtingsrente van €11,46 verschuldigd, eindjaar 2022.

Aanvaarding
In overleg.

Koopprijs
€ 87.500,- k.k.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Frank Kessels (Taxateur)
t: 06-55720209
e: fkessels@arvalis.nl

Arvalis kantoor Roermond
Steegstraat 5
6041 EA Roermond
t: (0475) 35 57 00
www.arvalismakelaars.nl

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer 68059/22587
Prijs € 87.500,- k.k.
Laatste wijziging Dinsdag 26 mei 2020
Bouw
Type object Losse grond
Soort bouw Bestaande bouw

Brochure(s) en overige bijlagen

Kaart