kadata kaart
kadata kaart

Te koop: Slachte, 8854 Sexbierum

Prijs op aanvraag
Type object Losse grond, klei
Aanvaarding In overleg
Perceeloppervlakte 23.360 m²

Omschrijving

Grootte: 2.33.60 ha.

Kadastraal bekend: Gemeente: Pietersbierum, sectie: G, nummer 823.

Bestemming: Blijkens het vigerende bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Franekeradeel, vastgesteld op 25 juni 2015, heeft het perceel de enkelbestemming Bedrijf – Windturbinepark, de functieaanduiding specifieke vorm van bedrijf – windturbine De Bjirmen en de gebiedsaanduiding vrijwaringszone – radarverstoringsgebied. Daarnaast heeft het perceel deels de dubbelbestemming Leiding – Zouttransport, ter plaatse van de transportleiding van Frisia Zout B.V.

Grondsoort: Akkerbouwgrond, de gronsdoort betreft (zware) zavel met een afslibbaarheid van ca. 34%.

Ontsluiting: Via openbare weg gelegen aan en nabij de "Slachte".

Jachtrecht: Het jachtrecht is niet verhuurd.

Ruilverkavelinglasten: Het perceel is gelegen in de wettelijke herverkaveling Franekeradeel - Harlingen. Ruilverkavelingslasten zijn te verwachten.

Betaalrechten: N.v.t.

Detailwaterhuishouding: Het land is geheel nieuw gedraineerd in 2016.

Opstalrecht:

1. Op het perceel rust deels een opstalrecht t.b.v. Frisia Zout B.V. inhoudende: om in het perceel weiland gelegen aan de Slachte te Oosterbierum, (diverse) transportleidingen met bijbehoren en met een lengte van ca. 101 meter aan te leggen, te hebben, te gebruiken, te (laten) inspecteren, te herstellen, te vervangen en te verwijderen.
Er wordt een jaarlijkse vergoeding van € 651,46 ontvangen.

2. Op het perceel rust een opstalrecht nutsvoorzieningen t.b.v. Windpark de Bjirmen Bv. welke gericht is op het onderzoek van energieopwekking door middel van windkracht.

Bijzonderheden:
- Ten aanzien van het te verkopen perceel ontvangt verkoper van Nuon een vergoeding van € 368,53 (t.b.v. het zakelijk recht).
- Verkoper heeft het naastgelegen perceel met een oppervlakte van ca. 0,28,00 ha om niet in gebruik. Dit gebruiksrecht kan mogelijk door koper worden overgenomen tegen nader te bepalen voorwaarden.

Bouwplan afgelopen periode:
2017: mais
2016: grasland
2015: grasland
2014: grasland
Transportdatum: In overleg.Aanvaarding: In overleg.

Betaling: Per transportdatum.

Lastenverrekening: Per transportdatum.

Schone grond: De kavel is voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarisch gebruik met zich heeft meegebracht.

Vraagprijs: Op aanvraag.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer FRYSL00081
Prijs Prijs op aanvraag
Aanvaarding In overleg
Laatste wijziging Donderdag 23 november 2017
Eigendomsrechten Geheel perceel
Bouw
Type object Losse grond, klei
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 2 ha 33 a 60 ca

Foto's

Kaart