viergemalen9schijndel-05 viergemalen9schijndel-01 viergemalen9schijndel-02 viergemalen9schijndel-03 viergemalen9schijndel-04 viergemalen9schijndel-06 viergemalen9schijndel-07 viergemalen9schijndel-08 viergemalen9schijndel-09 viergemalen9schijndel-10 viergemalen9schijndel-11 viergemalen9schijndel-12 viergemalen9schijndel-13 viergemalen9schijndel-14 viergemalen9schijndel-15 viergemalen9schijndel-16 viergemalen9schijndel-17 viergemalen9schijndel-19 viergemalen9schijndel-20 viergemalen9schijndel-21 viergemalen9schijndel-22 viergemalen9schijndel-23 viergemalen9schijndel-25 viergemalen9schijndel-26 viergemalen9schijndel-27 viergemalen9schijndel-28 viergemalen9schijndel-29 viergemalen9schijndel-30 viergemalen9schijndel-31 viergemalen9schijndel-32 viergemalen9schijndel-33 viergemalen9schijndel-34 1naamloos naamloos 3naamloos
viergemalen9schijndel-05
viergemalen9schijndel-01
viergemalen9schijndel-02
viergemalen9schijndel-03
Verkocht

Verkocht: Vier Gemalen 9, 5481 XK Schijndel

Prijs op aanvraag
Type object ALV overig, zand
Aanvaarding In overleg
Perceeloppervlakte 113.945 m²
Status Verkocht

Omschrijving

In het buitengebied van Schijndel gelegen vleesstierenbedrijf, bestaande uit een vrijstaand woonhuis met vleesstierenstal, werktuigenloods, kippenhok, berging / schuur en verdere aanhorigheden, ondergrond, erf, tuin en landbouwgrond op een perceeloppervlakte van minimaal 01.60.00 hectare. Behoefte aan een groter perceel / percelen? Dan is het mogelijk om uit te breiden naar een totale perceeloppervlakte van maar liefst 08.70.45 hectaren of 11.39.45 hectaren.

Indeling

Omschrijving van het object
Woonhuis:
• type vrijstaand woonhuis.
• bouwjaar 1974.
• de inhoud bedraagt circa 500 m³.
• opgetrokken in niet geïsoleerde spouwmuren van baksteen.
• dak beschoten met houten planken en nageisoleerd met tempex en gedekt met betonpannen.
• kozijnen van hardhout en een aluminium binnenkozijnen met enkele beglazing.
• centrale verwarming op aardgas (HR combi ketel, bouwjaar 2008) in alle woon- en verblijfsruimten.
• begane grondvloer van beton, verdiepingsvloer van beton en vlieringsvloer van hout.

Indeling begane grond:
berging;
toilet;
cv ruimte;
inloop kelderkast;
keuken met keukeninrichting van ca. 2008;
woonkamer met open haard;
slaapkamer.

Indeling eerste verdieping:
overloop;
vier slaapkamers met ingebouwde kasten;
badkamer voorzien van bad en douche, vaste wastafel;
toilet;
bergruimte.

Indeling tweede verdieping:
vliering, bereikbaar met vlizotrap en beloopbaar en 2 kleine dakvensters.

Vleesstierenstal:
• bouwjaar 1974/1984.
• afmetingen 11.54 m x 35,54 m = 410 m², goothoogte 2,3 m, nokhoogte 5 m.
• opgetrokken in spouwmuren van baksteen.
• het dak is gedekt met sandwichpanelen (2015) en een nieuwe lichtstraat en ligt op stalen spanten.
• natuurlijke ventilatie via luchtinlaatkleppen en open nok met lichtkap.
• buizen voerhek en ijzere tussenhekken.
• de stal is voorzien van een roostervloer en de putten zijn gemetseld.
• roosters zijn ooit vervangen.
• indeling:
garage/berging en in 2 delen stierenstal.

Werktuigenloods:
• bouwjaar 2001.
• afmetingen 12 m x 16 m = 192 m², goothoogte 2,50/4 m, nokhoogte 5 m.
• de drie wanden zijn opgetrokken in 0,50 m gemetselde steense muren en hierboven damwandprofielplaten. De voorzijde is open.
• het dak is gedekt met asbestvrije golfplaten en ligt op stalen spanten.
• de loods is voorzien van een betonklinkervloer.

Kippenhok:
• bouwjaar 1965.
• afmetingen 4,50 m x 6 m = 27 m².
• de wanden zijn opgetrokken damwandprofielplaten.

Berging / schuur:
• bouwjaar 2005.
• afmetingen 5 m x 8 m = 40 m².
• de drie wanden zijn opgetrokken spouwmuren en voorzijde is open.
• het dak is gedekt met een asbestvrije golfplaten dak.
• lage schuur.

Kadaster:
Blijkens informatie van het Kadaster rust op het perceel te SCHIJNDEL, sectie L, nummer 389 een kwalitatieve verbintenis.
Blijkens informatie van het Kadaster zijn de navolgende percelen belast met een zakelijk recht: de percelen te SINT-MICHIELSGESTEL, sectie O, nummers 712 en 713 en gemeente SCHIJNDEL, sectie L, nummers 379 en 389 zijn belast met een opstalrecht nutsvoorzieningen ten behoeve van de gemeente Meierijstad.
Pompput drukriool ligt in het perceel.
Voor de eigendomssituatie en de zakelijke gerechtigden wordt verwezen naar aangehechte kadastrale uittreksels en kaarten.
(Bron: kadaster Eindhoven).

Bestemming
Het object is gelegen in het bestemmingsplan “Landelijk gebied”, van de gemeente Schijndel, vastgesteld door de raad van deze gemeente op 27 juni 2013 en na goedkeuring door het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant in werking getreden en onherroepelijk geworden. Krachtens dit bestemmingsplan is de onroerende zaak bestemd als
Enkelbestemming: Agrarisch met waarden – Natuur en landschap.
Dubbelbestemming : Waarde – Archeologie 3.
Dubbelbestemming : Waarde – Archeologie 6.
Dubbelbestemming : Leiding – Gas.
Bouwvlak: Bouwvlak.
Functieaanduiding: Specifieke vorm van agrarisch – overig niet-grondgebonden.
Gebiedsaanduiding: Reconstructiewetzone – verwevingsgebied.
Gebiedsaanduiding: WRO-zone – omgevingsvergunning groenblauwe mantel.
Gebiedsaanduiding: WRO-zone – omgevingsvergunning historische verkavelingsstructuren.
Gebiedsaanduiding: WRO-zone – wijzigingsgebied bebouwingsconcentratie.
(Bron: Ruimtelijke Plannen).

Nutsvoorzieningen
Aangesloten op:
• drinkwaterleiding;
• elektriciteit;
• telefoonnet;
• aardgas;
• drukriolering.
• hemelwaterafvoer via septic tank naar de sloot.
• glasvezel wordt in 2019 aangelegd.

Diversen
Erfverharding:
• circa 700 m² verharding van betonklinkers.

Kuilvoeropslag:
• 2 sleufsilo’s met een betonklinkervloer en betonelementenwanden, wandhoogte 1,20 m.
7 m x 35 m met een totale oppervlakte van 490 m², aangelegd in 2010.

Milieuvergunning aanwezig.
Pas melding voor 80 vleesstieren is verleend.

Landbouwgrond
Tot het bedrijf behoort een oppervlakte landbouwgrond van 10.79.45 ha.
Deze oppervlakte is verdeeld over een huiskavel en 2 veldkavels.

Huiskavel met een totale kadastrale oppervlakte van 08.70.45 ha, na aftrek van het bouwvlak / erf van circa 00.60.00 ha, resteert er een oppervlakte van 08.10.45 ha, welke is toe te rekenen aan de huiskavel.
Het is een zandgrond met een humushoudende deklaag van ca. 30 cm.
Het perceel is recht van vorm, verkaveld en goed ontsloten aan een 2 verharde wegen.
Het perceel is niet gedraineerd.
Klein deel in gebruik als grasland rondom de bedrijfsgebouwen en de rest is in gebruik als bouwland.

Veldkavel 1 (gemeente SINT-MICHIELSGESTEL, sectie O, nummer 712) aan de Beek te Gemonde, met een totale kadastrale oppervlakte van 01.00.70 ha.
Het is zandgrond met een humushoudende deklaag van ca. 30 cm.
Vochthoudende grond.
Het perceel is recht van vorm, verkaveld en goed ontsloten aan een onverharde weg.
Het perceel is niet gedraineerd.
In gebruik voor suikerbietenteelt.

Veldkavel 2 (gemeente SINT-MICHIELSGESTEL, sectie O, nummer 713) aan de Beek te Gemonde, met een totale kadastrale oppervlakte van 01.68.30 ha.
Het is zandgrond met een deklaag van ca. 30 cm.
Het perceel is recht van vorm, verkaveld en goed ontsloten aan een onverharde weg.
Het perceel is niet gedraineerd.
In gebruik voor de suikerbietenteelt.

Hier woont u op een uitstekende locatie waar u optimaal kunt genieten van de rust en ruimte, terwijl ook het gezellige centrum van Schijndel met de voorzieningen op korte afstand gelegen is.
In Schijndel zijn diverse scholen, sportfaciliteiten, een bibliotheek en overige sociale voorzieningen gevestigd.
Het object ligt centraal ten opzichte van diverse uitvalswegen richting ’s-Hertogenbosch en Eindhoven en nabij de snelweg A2 en de N618.
Ziet u uzelf hier al wonen? Dan moet u het geheel zeker eens komen bekijken.

Bezichtiging
Wilt u dit object bezichtigen, dan kunt u rechtstreeks bellen op 06 – 53 39 76 30 of 073 – 217 35 80.
De heer Ing. J.M.J.M. (Jos) van den Heuvel zal u rondleiden.
Uiteraard kunt u voor het maken van een afspraak en al uw overige vragen ook e-mailen naar jos.van.den.heuvel@zlto.nl.

Informatie
Algemeen:
Alle verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg, c.q. tot het doen van een financieel voorstel. Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken (prijs, object), maar ook over de details (oplevering, roerende zaken e.d.) overeenstemming is bereikt. Wij attenderen u erop dat het bieden van de vraagprijs niet automatisch inhoudt dat een koopovereenkomst tot stand komt.

Informatieplicht:
Koper heeft een eigen informatieplicht ter zaken alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, bouwverordeningen e.d.
De in deze verkoopinformatie vermelde gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Worden toch onjuistheden geconstateerd, dan kunnen daar geen rechten of aanspraken aan worden ontleend.

Aansprakelijkheid
Aan de samenstelling van deze brochure is de grootst mogelijke zorg besteed.
Voor eventuele afwijkingen van de werkelijke situatie wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.
ZLTO Vastgoed aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in en onvolledigheden van de opgenomen informatie, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

Roerende zaken
Er zijn geen roerende zaken in de koop begrepen.

Vraagprijs
De vraagprijs bedraagt:
Woonhuis met schuren op een perc.opp. van 01.60.00 ha € 499.000 k.k.
Woonhuis met schuren op een perc.opp. van 05.41.15 ha € 779.000 k.k.
Woonhuis met schuren op een perc.opp. van 08.70.45 ha € 999.000 k.k.
Landbouwgrondprijzen op aanvraag.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer VGP3900222
Prijs Prijs op aanvraag
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg
Laatste wijziging Dinsdag 2 oktober 2018
Eigendomsrechten Geheel perceel
Bouw
Type object ALV overig, zand
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 11 ha 39 a 45 ca

Plattegronden

Brochure(s) en overige bijlagen

Kaart