Verkocht

Verkocht: In het buitengebied van Schijndel, gelegen perceel landbouwgrond, op de hoek van de Langstraat en Korteweg, ter grootte van 08.91.50 hectaren.

Langstraat, 5481 Schijndel
Vraagprijs
Type object Losse grond, zand
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg

Omschrijving

SCHIJNDEL, Langstraat / Korteweg

PERCEEL LANDBOUWGROND, ter grootte van 08.91.50 hectaren.

Indeling

In het buitengebied van Schijndel, gelegen perceel landbouwgrond, op de hoek van de Langstraat en Korteweg, ter grootte van 08.91.50 hectaren.

Kadastrale gegevens
SCHIJNDEL M 234 08.91.50 ha

Aantekening kadaster:
• Voor zover geen bijzonderheden bekend.
• Opstalrecht nutsvoorziening Gasunie.
• Recht van leggen beregeningsleiding door 234 naar nr 235.
• Voorpootrecht 512 m1

Beheercontract van Cooperatief Collectief Agrarisch natuurbeheer Midden Brabant UA 1-1-2016 tot en met 31 december 2021, betreft beheer van bomenrijen en knotwilgen aan de zuidkant van het perceel tegen een vergoeding per jaar.

Voor de eigendomssituatie en de zakelijke gerechtigden wordt verwezen naar aangehechte kadastrale uittreksel en kaart.
(Bron: kadaster Eindhoven).

Bestemming
Krachtens het bestemmingsplan “Landelijk gebied, Herijking” van de gemeente Schijndel, onherroepelijk vastgesteld d.d. 24 september 2015.
Krachtens dit bestemmingsplan is het perceel bestemd als:
Dubbelbestemming : waarde – cultuurhistorisch waardevolle elementen.
Gebiedsaanduiding : Overige zone – beperkingen veehouderij.

Krachtens het bestemmingsplan “Landelijk gebied” van de gemeente Schijndel, deels onherroepelijk in werking (vastgesteld d.d. 27 juni 2013).
Krachtens dit bestemmingsplan is het perceel bestemd als:
Enkelbestemming : Agrarisch met waarden – natuur en landschap.
Gebiedsaanduiding : Reconstructiewetzone – extensiveringsgebied.
Gebiedsaanduiding : WRO-zone – omgevingsvergunning groenblauwe mantel.
(Bron: Ruimtelijke Plannen).

Omschrijving van het object
Perceel landbouwgrond:
• Het betreft een perceel landbouwgrond met een totale perceeloppervlakte van 08.91.50 hectaren.
• Het perceel is te bereiken via 5 inritten via een openbare verharde weg Langstraat en via de zandweg Korteweg.
• Het perceel is thans in gebruik als bouwland.
• Het perceel is gedraineerd om de 10 m.
• Gehele perceel is in het verleden geëgaliseerd.
• Er is geen beregeningsput aanwezig.
• Bodemtype: zandgrond.
• Het perceel wordt geleverd vrij van huur, pacht en/of enig ander gebruiksrecht, maar onder gestanddoening van het verhuurde jachtrecht( van de Ven
Schijndel).
• Op het perceel rusten geen betalingsrechten en geen productierechten.
• Eventueel zijn er betalingsrechten( waarde 2018 € 265,07/stuk) bij te kopen in overleg met de verkoper.
• Voorpootrecht van 512 m aanwezig.
• Recht van het leggen van een beregeningsleiding door perceel 234 ten dienste van perceel 235.

Gewas
Gewasrotatie
• Jaar 2009 : mais
• Jaar 2010 : mais
• Jaar 2011 : mais
• Jaar 2012 : mais
• Jaar 2013 : mais
• Jaar 2014 : aardappelen
• Jaar 2015 : mais
• Jaar 2016 : mais
• Jaar 2017 : mais
• Jaar 2018 : aardappelen

Bezichtiging
U kunt het perceel op eigen gelegenheid bezichtigen. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de heer Ing. J.M.J.M. (Jos) van den Heuvel, te bereiken op 06 – 53 39 76 30 of ZLTO Vastgoed telefoon 073 – 217 35 80.
Uiteraard kunt u voor het maken van een afspraak en al uw overige vragen ook e-mailen naar jos.van.den.heuvel@zlto.nl.

Informatie
Algemeen:
Alle verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg, c.q. tot het doen van een financieel voorstel. Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken (prijs, object), maar ook over de details (oplevering, roerende zaken e.d.) overeenstemming is bereikt. Wij attenderen u erop dat het bieden van de vraagprijs niet automatisch inhoudt dat een koopovereenkomst tot stand komt.

Informatieplicht:
Koper heeft een eigen informatieplicht ter zaken alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, bouwverordeningen e.d.
De in deze verkoopinformatie vermelde gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Worden toch onjuistheden geconstateerd, dan kunnen daar geen rechten of aanspraken aan worden ontleend.

Aansprakelijkheid
Aan de samenstelling van deze brochure is de grootst mogelijke zorg besteed.
Voor eventuele afwijkingen van de werkelijke situatie wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.
ZLTO Vastgoed aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in en onvolledigheden van de opgenomen informatie, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

Vraagprijs
De vraagprijs bedraagt: € 7,50 per m2 kosten koper.

De vraagprijs is exclusief de betalingsrechten, de betalingsrechten zijn er als extra bij te kopen.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer VGP3900247
Vraagprijs Vraagprijs
Inrichting Niet gestoffeerd
Inrichting Niet gemeubileerd
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg
Laatste wijziging Woensdag 29 mei 2019
Bouw
Type object Losse grond, zand
Soort bouw Bestaande bouw
Locatie
Ligging Buiten bebouwde kom

Foto's

Brochure(s) en overige bijlagen

Kaart