Verkocht

Verkocht: SCHIJNDEL, Heiweg / Langeweg: PERCEEL LANDBOUWGROND, totaal ter grootte van 02.81.52 hectaren.

Langeweg, 5481 VJ Schijndel
Vraagprijs
Type object Losse grond, zand
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg

Omschrijving

SCHIJNDEL, Heiweg / Langeweg: PERCEEL LANDBOUWGROND, totaal ter grootte van 02.81.52 hectaren.

Indeling

In het buitengebied van Schijndel, gelegen op de hoek Heiweg / Langeweg, perceel landbouwgrond,
totaal ter grootte van 02.81.52 hectaren.

Kadastrale gegevens
Gemeente Sectie Nummer Ter grootte van
SCHIJNDEL M 308 01.02.40 ha
SCHIJNDEL M 310 00.56.05 ha
SCHIJNDEL M 311 00.89.70 ha
SCHIJNDEL M 490 00.33.37 ha
Totaal 02.81.52 ha

Aantekening kadaster:
• Op de navolgende percelen rust een herinrichtingsrente van:
o Perceelnummer 308 : € 70,32 met als eindjaar 2034;
o Perceelnummer 310 : € 10,02 met als eindjaar 2034;
o Perceelnummer 490 : € 26,41 met als eindjaar 2034.
Voor de eigendomssituatie en de zakelijke gerechtigden wordt verwezen naar aangehechte kadastrale uittreksels en kaarten.
(Bron: kadaster Eindhoven).

Bestemming
Krachtens het bestemmingsplan “Landelijk gebied, Herijking” van de gemeente Schijndel, vastgesteld d.d. 24 september 2015 is het perceel bestemd als:
Enkelbestemming : Waarde – Cultuurhistorisch waardevolle elementen.
Dubbelbestemming : Waarde – Cultuurhistorisch waardevolle gebieden.

Krachtens het bestemmingsplan “Landelijk gebied” van de gemeente Schijndel, vastgesteld d.d. 27 juni 2013 is het perceel bestemd als:
Enkelbestemming : Agrarisch met waarden – Open landschap.
Dubbelbestemming : Waarde – Archeologie 6.
Gebiedsaanduiding : Reconstructiewetzone – verwevingsgebied.
Gebiedsaanduiding : WRO-zone – omgevingsvergunning waardevolle heideontginning.
(Bron: Ruimtelijke Plannen).

Omschrijving van het object
Perceel landbouwgrond:
• Het betreft een perceel landbouwgrond met een totale perceeloppervlakte van 02.81.52 hectaren.
• Het perceel is te bereiken via een openbare verharde weg Heiweg en via de zandweg aan de Langeweg.
• Het perceel is thans in gebruik als snijmaisland.
• Bodemtype: zandgronden.
• Aan de zuidkant perceel klein deel oude drainage aanwezig die niet meer in gebruik is.
• Het perceel wordt geleverd vrij van huur, pacht en/of enig ander gebruiksrecht, maar onder gestanddoening van het verhuurde jachtrecht.
• Op het perceel rusten geen betalingsrechten en geen productierechten.
• Jachtrecht is verpacht.

Gewas
Gewasrotatie
• Jaar 2015 : grasland.
• Jaar 2016 : grasland.
• Jaar 2017 : aardappelen.
• Jaar 2018 : snijmais.

Schouw - slootonderhoud
Slootonderhoud en schouw:
Jaarlijks vindt begin januari de “officiële” schouw plaats. Een goede staat van onderhoud is van groot belang voor een optimaal beheer van het oppervlaktewater.
Om wateroverlast te voorkomen, moeten alle sloten goed en op de juiste manier worden onderhouden. Tijdens periodes met veel neerslag moeten zij het water makkelijk kunnen afvoeren. Het is dus belangrijk dat begroeiing en obstakels verwijderd zijn.
Het waterschap “De Dommel” controleert elk jaar de particuliere perceelsloten.
In waterschapstaal wordt dit genoemd “de Schouw”.

Jaarlijkse controle: de schouw:
Tijdens de Schouw controleren de medewerkers van het waterschap de beken en sloten op de onderhoudstoestand (juiste profiel, aanwezigheid van obstakels en begroeiing, doorstroming in 'duikers').

Tot nu toe vond de schouw in het begin van het nieuwe jaar plaats.
Daarna starten de controles vanaf 15 november. Hiervoor is gekozen omdat de meeste gewassen dan van het land zijn gehaald en de natste periode nog moet aanbreken. Dit is dan ook de beste tijd om te schouwen. In 2018 wordt er dus twee keer gecontroleerd: begin januari en vanaf 15 november.

Ook buiten de schouwperioden moeten de sloten en taluds in goede staat zijn.
Het waterschap mag de koper als onderhoudsplichtige hier ieder moment van het jaar op aanspreken.

Bezichtiging
U kunt het perceel op eigen gelegenheid bezichtigen. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de heer Ing. J.M.J.M. (Jos) van den Heuvel, te bereiken op 06 – 53 39 76 30 of ZLTO Vastgoed telefoon 073 – 217 35 80.
Uiteraard kunt u voor het maken van een afspraak en al uw overige vragen ook e-mailen naar jos.van.den.heuvel@zlto.nl.

Informatie
Algemeen:
Alle verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg, c.q. tot het doen van een financieel voorstel. Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken (prijs, object), maar ook over de details (oplevering, roerende zaken e.d.) overeenstemming is bereikt. Wij attenderen u erop dat het bieden van de vraagprijs niet automatisch inhoudt dat een koopovereenkomst tot stand komt.

Informatieplicht:
Koper heeft een eigen informatieplicht ter zaken alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, bouwverordeningen e.d.
De in deze verkoopinformatie vermelde gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Worden toch onjuistheden geconstateerd, dan kunnen daar geen rechten of aanspraken aan worden ontleend.

Aansprakelijkheid
Aan de samenstelling van deze brochure is de grootst mogelijke zorg besteed.
Voor eventuele afwijkingen van de werkelijke situatie wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.
ZLTO Vastgoed aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in en onvolledigheden van de opgenomen informatie, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

Vraagprijs
De vraagprijs bedraagt: € 7,35 per m2 kosten koper.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer VGP3900236
Vraagprijs Vraagprijs
Inrichting Niet gestoffeerd
Inrichting Niet gemeubileerd
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg
Laatste wijziging Donderdag 20 december 2018
Bouw
Type object Losse grond, zand
Soort bouw Bestaande bouw

Foto's

Brochure(s) en overige bijlagen

Kaart