Verkocht

Verkocht: SCHIJNDEL, tussen de Heiweg en Scheidingsweg : PERCEEL LANDBOUWGROND, ter grootte van 06.01.90 hectaren

Heiweg, 5481 SC Schijndel
Vraagprijs
Type object Losse grond, zand
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg

Omschrijving

SCHIJNDEL, tussen de Heiweg en Scheidingsweg: PERCEEL LANDBOUWGROND, ter grootte van 06.01.90 hectaren

Indeling

In het buitengebied van Schijndel tussen de Heiweg en de Scheidingsweg, gelegen perceel landbouwgrond met kleine waterpoel, totaal ter grootte van 06.01.90 hectaren.

OMSCHRIJVING:
Perceel landbouwgrond:
Het betreft een perceel landbouwgrond, ter grootte van 05.93.75 hectaren met natuur / waterpoel 00.08.15 ha, derhalve een totale perceeloppervlakte van 06.01.90 hectaren.
Het perceel is ontsloten aan een openbare zandweg en te bereiken via 2 inritten
Het perceel is thans in gebruik als bouwland.
Bodemtype: zandgrond.
Het perceel wordt geleverd vrij van huur, pacht en/of enig ander gebruiksrecht, maar onder gestanddoening van het verhuurde jachtrecht.
Op het perceel rusten geen betalingsrechten en geen productierechten.
Sloot langs zandpad veegt eigenaar het ene jaar en de gemeente het andere jaar (om en om).

KADASTRALE GEGEVENS:
Gemeente Schijndel, sectie M, nummer 281, ter grootte van 05.93.75 ha
Gemeente Schijndel, sectie M, nummer 282, ter grootte van 00.08.15 HA
TOTAAL : 06.01.90 HA

Aantekening kadaster:
• Op de percelen rust een herinrichtingsrente van € 347,04 resp. € 4,74 per jaar
met als eindjaar 2034.
Voor de eigendomssituatie en de zakelijke gerechtigden wordt verwezen naar aangehechte kadastrale uittreksel en kaart.

BESTEMMING:
Krachtens het bestemmingsplan “Landelijk gebied, Herijking” van de gemeente Schijndel, vastgesteld d.d. 24 september 2015 is het perceel bestemd als:
Enkelbestemming : Waarde – Cultuurhistorisch waardevolle elementen.
Dubbelbestemming : Waarde – Cultuurhistorisch waardevolle gebieden.

Krachtens het bestemmingsplan “Landelijk gebied” van de gemeente Schijndel, vastgesteld d.d. 27 juni 2013 is het perceel bestemd als:
Enkelbestemming : Agrarisch met waarden – Open landschap.
Enkelbestemming : Natuur (perceelnummer 282).
Dubbelbestemming : Waarde – Archeologie 6.
Gebiedsaanduiding : Reconstructiewetzone – verwevingsgebied.
Gebiedsaanduiding : WRO-zone – wijzigingsgebied zoekgebied watersystemen.
Gebiedsaanduiding : WRO-zone – omgevingsvergunning waardevolle heideontginning.
Gebiedsaanduiding : WOR-zone – wijzigingsgebied ecologische verbindingszone.

GEWAS
Gewasrotatie
1 2
• Jaar 2009 : mais mais
• Jaar 2010 : mais mais
• Jaar 2011 : aardappelen aardappelen
• Jaar 2012 : mais mais
• Jaar 2013 : mais mais
• Jaar 2014 : mais aardappelen
• Jaar 2015 : aardappelen mais
• Jaar 2016 : mais mais
• Jaar 2017 : mais mais
• Jaar 2018 : mais aardappelen

BEZICHTIGING
U kunt het perceel op eigen gelegenheid bezichtigen. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de heer Ing. J.M.J.M. (Jos) van den Heuvel, te bereiken op 06 – 53 39 76 30 of 073 – 217 35 80.
Uiteraard kunt u voor het maken van een afspraak en al uw overige vragen ook e-mailen naar jos.van.den.heuvel@zlto.nl.

INFORMATIE
Algemeen:
Alle verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg, c.q. tot het doen van een financieel voorstel. Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken (prijs, object), maar ook over de details (oplevering, roerende zaken e.d.) overeenstemming is bereikt. Wij attenderen u erop dat het bieden van de vraagprijs niet automatisch inhoudt dat een koopovereenkomst tot stand komt.

Informatieplicht:
Koper heeft een eigen informatieplicht ter zaken alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, bouwverordeningen e.d.
De in deze verkoopinformatie vermelde gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Worden toch onjuistheden geconstateerd, dan kunnen daar geen rechten of aanspraken aan worden ontleend.

Aansprakelijkheid
Aan de samenstelling van deze brochure is de grootst mogelijke zorg besteed.
Voor eventuele afwijkingen van de werkelijke situatie wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.
ZLTO Vastgoed aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in en onvolledigheden van de opgenomen informatie, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

VRAAGPRIJS:
De vraagprijs bedraagt: € 7,00 per m2 kosten koper.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer VGP3900261
Vraagprijs Vraagprijs
Inrichting Ja
Inrichting Gemeubileerd
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg
Laatste wijziging Dinsdag 3 december 2019
Bouw
Type object Losse grond, zand
Soort bouw Bestaande bouw
Locatie
Ligging Buiten bebouwde kom

Foto's

Brochure(s) en overige bijlagen

Kaart