Naamloos.jpg 2.jpg
Naamloos.jpg
2.jpg
Verkocht

Verkocht: SCHIJNDEL, Broekseweg/Broekkantsedijk/Aakendonk: 3 PERCELEN LANDBOUWGROND, ter grootte van 01.83.40 HA, 02.58.95 HA en 05.96.00 ha, derhalve een totale perceeloppervlakte van 10.38.35 ha

Broekkantsedijk, 5482 Schijndel
Vraagprijs
Type object Losse grond
Aanvaarding In overleg
Perceeloppervlakte 103.835 m²
Status Verkocht

Beschrijving

SCHIJNDEL, Broekseweg/Broekkantsedijk/Aakendonk
DRIE PERCELEN LANDBOUWGROND, ter grootte van 01.83.40 HA, 02.58.95 HA en 05.96.00 ha, derhalve een totale perceeloppervlakte van 10.38.35 ha

Indeling

ALGEMEEN:
In het buitengebied van (Wijbosch) Schijndel aan de Broekseweg / Broekkantsedijk / Aakendonk, gelegen drie percelen landbouwgrond met een perceeloppervlakte van 01.83.40 hectare, 02.58.95 hectaren en 05.96.00 hectaren.

KADASTRALE GEGEVENS:
gemeente SCHIJNDEL, sectie O, nummer 441, ter grootte van 01.83.40 ha
gemeente SCHIJNDEL, sectie O, nummer 49, ter grootte van 02.58.95 ha
gemeente SCHIJNDEL, sectie O, nummer 32, ter grootte van 05.96.00 ha
TOTALE PERCEELOPPERVLAKTE 10.38.35 ha

Aantekening kadaster:
Het perceel te Schijndel, sectie O, nummer 49 is viermaal belast met een Opstalrecht Nutsvoorzieningen ten behoeve van:
- TenneT TSO B.V., gevestigd te Arnhem.
- Enexis Netbeheer B.V., gevestigd te ’s-Hertogenbosch.
Het perceel te Schijndel, sectie O, nummer 32 is tienmaal belast met een Opstalrecht Nutsvoorzieningen ten behoeve van:
- TenneT TSO B.V., gevestigd te Arnhem.
- Enexis Netbeheer B.V., gevestigd te ’s-Hertogenbosch.
- Gasunie Transport Services B.V., gevestigd te Groningen.
Voor de eigendomssituatie en de zakelijke gerechtigden wordt verwezen naar aangehechte kadastrale uittreksels en kaart.
(Bron: kadaster Eindhoven).

BESTEMMING:
Perceelnummer 441 is gelegen in het bestemmingsplan “Landelijk gebied, Herijking” van de gemeente Schijndel, vastgesteld door de raad van deze gemeente op 24 september 2015 en onherroepelijk vastgesteld.
Krachtens dit bestemmingsplan is de onroerende zaak bestemd als:
Dubbelbestemming: Waarde – Cultuurhistorisch waardevolle elementen
Dubbelbestemming: Waarde – Cultuurhistorisch waardevolle gebieden.
Gebiedsaanduiding: Overige zone – beperkingen veehouderij.
(Bron: Ruimtelijke Plannen).

Perceelnummers 49 en 32 zijn gelegen in het bestemmingsplan “Landelijk gebied, Herijking” van de gemeente Schijndel, vastgesteld door de raad van deze gemeente op 24 september 2015 en onherroepelijk vastgesteld.
Krachtens dit bestemmingsplan is de onroerende zaak bestemd als:
Dubbelbestemming: Waarde – Cultuurhistorisch waardevolle elementen
Gebiedsaanduiding: Overige zone – beperkingen veehouderij.
(Bron: Ruimtelijke Plannen).

Perceelnummer 441 is gelegen in het bestemmingsplan “Landelijk gebied” van de gemeente Schijndel, vastgesteld door de raad van deze gemeente op 27 juni 2013 en deels onherroepelijk vastgesteld.
Krachtens dit bestemmingsplan is de onroerende zaak bestemd als:
Enkelbestemming: Agrarisch met waarden – Natuur en landschap.
Dubbelbestemming: Waarde – Archeologie 6.
Dubbelbestemming: Waarde – Attentiegebied ehs.
Gebiedsaanduiding: Reconstructiewetzone – extensiveringsgebied.
Gebiedsaanduiding: WRO-zone – omgevingsvergunning groenblauwe mantel.
(Bron: Ruimtelijke Plannen).

Perceelnummer 49 is gelegen in het bestemmingsplan “Landelijk gebied” van de gemeente Schijndel, vastgesteld door de raad van deze gemeente op 27 juni 2013 en deels onherroepelijk vastgesteld.
Krachtens dit bestemmingsplan is de onroerende zaak bestemd als:
Enkelbestemming: Agrarisch met waarden – Natuur en landschap.
Dubbelbestemming: Leiding – Hoogspanningsverbinding.
Dubbelbestemming: Waarde – Archeologie 4.
Dubbelbestemming: Waarde – Archeologie 6.
Dubbelbestemming: Waarde – Attentiegebied ehs.
Gebiedsaanduiding: Reconstructiewetzone – extensiveringsgebied.
Gebiedsaanduiding: WRO-zone – omgevingsvergunning groenblauwe mantel.
(Bron: Ruimtelijke Plannen).

Perceelnummer 32 is gelegen in het bestemmingsplan “Landelijk gebied” van de gemeente Schijndel, vastgesteld door de raad van deze gemeente op 27 juni 2013 en deels onherroepelijk vastgesteld.
Krachtens dit bestemmingsplan is de onroerende zaak bestemd als:
Enkelbestemming: Agrarisch met waarden – Natuur en landschap.
Dubbelbestemming: Leiding – Hoogspanningsverbinding.
Dubbelbestemming: Leiding – Gas.
Dubbelbestemming: Waarde – Archeologie 4.
Dubbelbestemming: Waarde – Archeologie 6.
Dubbelbestemming: Waarde – Attentiegebied ehs.
Gebiedsaanduiding: Reconstructiewetzone – extensiveringsgebied.
Gebiedsaanduiding: WRO-zone – omgevingsvergunning groenblauwe mantel.
(Bron: Ruimtelijke Plannen).

OMSCHRIJVING VAN HET OBJECT:
Perceelnummer 441:
Het betreft een perceel landbouwgrond met een totale perceeloppervlakte van 01.83.40 ha.
Het perceel is te bereiken vanaf de openbare onverharde zandweg.
Het perceel is thans in gebruik als bouwland.
Het perceel is niet gedraineerd.
Jachtrecht is verpacht.
Beregening is niet mogelijk.
Bodemtype: zandgronden.
Het perceel wordt geleverd vrij van huur, pacht en/of enig ander gebruiksrecht.
Op het perceel rusten geen betalingsrechten en geen productierechten.

Gewasrotatie:
Jaar 2009 tot en met jaar 2022: mais.
(Bron: Boer en Bunder).

Perceelnummer 49:
Het betreft een perceel landbouwgrond met een totale perceeloppervlakte van 02.58.95 ha
Het perceel is te bereiken vanaf de openbare onverharde zandweg.
Het perceel is thans in gebruik als bouwland.
Bodemtype: zandgronden.
Het perceel is niet gedraineerd.
Jachtrecht is verpacht.
Er staat 1 elektriciteitsmast op dit perceel met 3 poten, de totale vergoeding is circa € 250,-/jaar
Beregening is niet mogelijk.
Bodemtype: zandgronden.
Het perceel wordt geleverd vrij van huur, pacht en/of enig ander gebruiksrecht.
Op het perceel rusten geen betalingsrechten en geen productierechten.

Gewasrotatie:
Jaar 2009 tot en met jaar 2017: mais
Jaar 2018: aardappelen
Vanaf 2019 tot en met jaar 2022: mais
(Bron: Boer en Bunder).

Perceelnummer 32
Het betreft een perceel landbouwgrond met een totale perceeloppervlakte van 05.96.00 ha.
Het perceel is te bereiken vanaf de openbare onverharde zandweg.
Het perceel is thans in gebruik als bouwland.
Het perceel is niet gedraineerd.
Jachtrecht is verpacht.
Er staat een elektriciteitsmast met 4 poten op het perceel de vergoeding is circa € 330,-/jaar.
Er liggen 2 sloten in het perceel met 4 PVC duikers van circa 20 cm doorsnede voor de afwatering naar de andere sloten.
Beregening is niet mogelijk.
Bodemtype: zandgronden.
Het perceel wordt geleverd vrij van huur, pacht en/of enig ander gebruiksrecht.
Op het perceel rusten geen betalingsrechten en geen productierechten.

Gewasrotatie (deel I):
Jaar 2009 tot en met 2013: Mais
Jaar 2014 tot en met 2016: Grasland
Jaar 2017: Mais
Jaar 2018: Aardappelen
Jaar 2019 tot en met 2022: Mais
Oppervlakte circa 02.01.00 hectaren.
(Bron: Boer en Bunder).

Gewasrotatie (deel II):
Jaar 2009 tot en met 2013: Mais
Jaar 2014 tot en met jaar 2016: Grasland
Jaar 2017: Aardappelen
Jaar 2018 tot en met jaar 2022: Mais
Oppervlakte circa 01.94.00 hectaren.
(Bron: Boer en Bunder).

Gewasrotatie (deel III):
Jaar 2009 tot en met jaar 2013: Mais
Jaar 2014 tot en met jaar 2016: Grasland
Jaar 2017: Aardappelen
Jaar 2018 tot en met jaar 2022: Mais
Oppervlakte circa 01.84.00 hectare.
(Bron: Boer en Bunder).

BEZICHTIGING:
U kunt de percelen op eigen gelegenheid bezichtigen. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de heer Ing. J.M.J.M. (Jos) van den Heuvel, te bereiken op mobiele nummer 06 – 53 39 76 30 of telefoon 073 – 217 35 80. Uiteraard kunt u voor het maken van een afspraak en al uw overige vragen ook e-mailen naar jos.van.den.heuvel@zltoadvies.nl.

INFORMATIE:
Algemeen:
Alle verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg, c.q. tot het doen van een financieel voorstel. Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken (prijs, object), maar ook over de details (oplevering, roerende zaken e.d.) overeenstemming is bereikt. Wij attenderen u erop dat het bieden van de vraagprijs niet automatisch inhoudt dat een koopovereenkomst tot stand komt.

Informatieplicht:
Koper heeft een eigen informatieplicht ter zaken alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, bouwverordeningen e.d.
De in deze verkoopinformatie vermelde gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Worden toch onjuistheden geconstateerd, dan kunnen daar geen rechten of aanspraken aan worden ontleend.

Aansprakelijkheid
Aan de samenstelling van deze brochure is de grootst mogelijke zorg besteed.
Voor eventuele afwijkingen van de werkelijke situatie wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.
ZLTO Vastgoed aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in en onvolledigheden van de opgenomen informatie, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

VRAAGPRIJS:
De vraagprijs is:
Perceel 01.83.40 hectare € 6,50/m2 k.k.
Perceel 02.58.95 hectare € 7,00/m2 k.k.
Perceel 05.96.00 hectare € 7,50/m2 k.k.

De koopprijs is kosten koper, dat wil zeggen dat de kosten van de overdracht van de eigendom voor rekening van koper komen. De kosten zijn 8% overdrachtsbelasting, notaris- en kadasterkosten.
Er is een vrijstelling mogelijk voor de overdrachtsbelasting mits de kavel gedurende tien jaren in bedrijfsmatig voortgezet agrarisch gebruik blijft.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer VGP3900574
Vraagprijs Vraagprijs
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg
Laatste wijziging Dinsdag 4 oktober 2022
Bouw
Type object Losse grond
Grondsoort Zand
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 10 ha 38 a 35 ca
Locatie
Ligging Buiten bebouwde kom
Kadastrale gegevens
Schijndel O 441 Schijndel O 441
Perceeloppervlakte 18.340 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond
Schijndel O 32 Schijndel O 32
Perceeloppervlakte 59.600 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond
Schijndel O 49 Schijndel O 49
Perceeloppervlakte 25.895 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond

Foto's

Plattegronden

Brochure(s) en overige bijlagen

Kaart