Schijndel, Boschweg.jpg
Schijndel, Boschweg.jpg

Te koop: SCHIJNDEL, Boschweg PERCEEL LANDBOUWGROND, ter grootte van 02.71.65 hectaren.

Boschweg, 5481 EK Schijndel
€ 188.797,- k.k.
Type object Losse grond
Aanvaarding In overleg
Perceeloppervlakte 27.165 m²

Beschrijving

SCHIJNDEL, Boschweg
PERCEEL LANDBOUWGROND, ter grootte van 02.71.65 hectaren.

Indeling

ALGEMEEN
In het buitengebied op de rand van de bebouwde kom van Schijndel aan de Boschweg gelegen perceel landbouwgrond met een perceeloppervlakte van 02.71.65 hectaren.

KADASTRALE GEGEVENS
Gemeente SCHIJNDEL, sectie K, nummer 398, ter grootte van 02.71.65 ha

Aantekening kadaster:
• Voor zover geen bijzonderheden bekend.
Voor de eigendomssituatie en de zakelijke gerechtigden wordt verwezen naar aangehechte kadastrale uittreksel en kaart.
(Bron: kadaster Eindhoven).

BESTEMMING
Het perceel is gelegen in het bestemmingsplan “Landelijk gebied, Herijking”, van de gemeente Schijndel, vastgesteld door de raad van deze gemeente op 24 september 2015 en onherroepelijk geworden.
Krachtens dit bestemmingsplan is de onroerende zaak bestemd als:
Dubbelbestemming : Waarde – cultuurhistorisch waardevolle elementen.
Gebiedsaanduiding : Overige zone – beperkingen veehouderij.

OMSCHRIJVING
Het betreft een perceel landbouwgrond met een totale perceeloppervlakte van 02.71.65 hectaren.
Het perceel is te bereiken via een openbare verharde weg Boschweg.
Het perceel is thans in gebruik als bouwland.
Bodemtype: zandgronden.
Het perceel wordt geleverd vrij van huur, pacht en/of enig ander gebruiksrecht, maar onder gestanddoening van het verhuurde jachtrecht.
Jachtrecht is verpacht.
Op het perceel rusten geen betalingsrechten en geen productierechten.

GEWAS
Gewasrotatie
Jaar 2009 : mais.
Jaar 2010 : mais.
Jaar 2011 : groenten.
Jaar 2012 : mais.
Jaar 2013 : mais.
Jaar 2014 : mais.
Jaar 2015 : aardappelen.
Jaar 2016 : mais.
Jaar 2017 : mais.
Jaar 2018 : mais.
Jaar 2019 : bieten.

BEZICHTIGING
U kunt het perceel op eigen gelegenheid bezichtigen. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de heer Ing. J.M.J.M. (Jos) van den Heuvel, te bereiken op 06 – 53 39 76 30 of ZLTO Vastgoed telefoon 073 – 217 35 80.
Uiteraard kunt u voor het maken van een afspraak en al uw overige vragen ook e-mailen naar jos.van.den.heuvel@zlto.nl.

INFORMATIE
Algemeen:
Alle verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg, c.q. tot het doen van een financieel voorstel. Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken (prijs, object), maar ook over de details (oplevering, roerende zaken e.d.) overeenstemming is bereikt. Wij attenderen u erop dat het bieden van de vraagprijs niet automatisch inhoudt dat een koopovereenkomst tot stand komt.

Informatieplicht:
Koper heeft een eigen informatieplicht ter zaken alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, bouwverordeningen e.d.
De in deze verkoopinformatie vermelde gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Worden toch onjuistheden geconstateerd, dan kunnen daar geen rechten of aanspraken aan worden ontleend.

Aansprakelijkheid
Aan de samenstelling van deze brochure is de grootst mogelijke zorg besteed.
Voor eventuele afwijkingen van de werkelijke situatie wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.
ZLTO Vastgoed aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in en onvolledigheden van de opgenomen informatie, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

VRAAGPRIJS:
De vraagprijs bedraagt: € 6,95 per m2 kosten koper.
De vraagprijs is kosten koper, dat wil zeggen dat de kosten van de overdracht van de eigendom voor rekening van koper komen. De kosten zijn 8% overdrachtsbelasting, notaris en kadaster. Er is een vrijstelling mogelijk voor de overdrachtsbelasting mits de kavel gedurende tien jaren in bedrijfsmatig voortgezet agrarisch gebruik blijft.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer VGP3900475
Vraagprijs € 188.797,- k.k.
Aanvaarding In overleg
Laatste wijziging Donderdag 15 april 2021
Bouw
Type object Losse grond
Grondsoort Zand
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 2 ha 71 a 65 ca
Locatie
Ligging Buiten bebouwde kom
Kadastrale gegevens
Schijndel K 398 Schijndel K 398
Perceeloppervlakte 27.165 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond

Foto's

Brochure(s) en overige bijlagen

Kaart