Verkocht

Verkocht: In het buitengebied op de rand van de bebouwde kom van Schijndel aan de Boschweg gelegen perceel landbouwgrond met een perceeloppervlakte van 02.16.75 hectaren.

Boschweg, 5481 EB Schijndel
Vraagprijs
Type object Losse grond, zand
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg

Beschrijving

In het buitengebied op de rand van de bebouwde kom van Schijndel aan de Boschweg gelegen perceel landbouwgrond met een perceeloppervlakte van 02.16.75 hectaren.

Indeling

ALGEMEEN:
In het buitengebied op de rand van de bebouwde kom van Schijndel aan de Boschweg gelegen perceel landbouwgrond met een perceeloppervlakte van 02.16.75 hectaren.

OMSCHRIJVING:
Perceel landbouwgrond:
Het betreft een perceel landbouwgrond met een totale perceeloppervlakte van 02.16.75 hectaren.
Het perceel is te bereiken via een openbare verharde weg Boschweg middels drie inritten.
Het perceel is thans in gebruik als bouwland.
Op het perceel bevindt zich een kleine kas (in overleg met verkoper te verwijderen).
In de hoek links van het perceel bevinden zich enkele fruitbomen opstand.
Bodemtype: zandgronden.
Het perceel wordt geleverd vrij van huur, pacht en/of enig ander gebruiksrecht, maar onder gestanddoening van het verhuurde jachtrecht.
Jachtrecht is verpacht.
Op het perceel rusten geen betalingsrechten en geen productierechten.

KADASTRALE GEGEVENS
Gemeente SCHIJNDEL, sectie K, nummer 300, ter grootte van 02.16.75 ha.
Aantekening kadaster:
Het perceel is belast met een Opstalrecht Nutsvoorzieningen ten behoeve van Brabant Water N.V., gevestigd te ’s-Hertogenbosch.
Voor de eigendomssituatie en de zakelijke gerechtigden wordt verwezen naar de verkoopbrochure.
(Bron: kadaster Eindhoven).

BESTEMMING:
Het perceel is gelegen in het bestemmingsplan “Landelijk gebied, Herijking”, van de gemeente Schijndel, vastgesteld door de raad van deze gemeente op 24 september 2015 en na goedkeuring door het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant in werking getreden en onherroepelijk geworden.
Krachtens dit bestemmingsplan is de onroerende zaak bestemd als:
Enkelbestemming: Agrarisch met waarden – kleinschalig landschap.
Dubbelbestemming: Waarde – cultuurhistorisch waardevolle elementen.
Gebiedsaanduiding: Overige zone – beperkingen veehouderij.
(Bron: Ruimtelijke Plannen).

GEWAS
Gewasrotatie
• Jaar 2009 : grasland.
• Jaar 2010 : grasland.
• Jaar 2011 : grasland.
• Jaar 2012 : grasland.
• Jaar 2013 : aardappelen.
• Jaar 2014 : mais.
• Jaar 2015 : mais.
• Jaar 2016 : mais.
• Jaar 2017 : mais.
• Jaar 2018 : aardappelen.

BEZICHTIGING:
U kunt het perceel op eigen gelegenheid bezichtigen. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de heer Ing. J.M.J.M. (Jos) van den Heuvel, te bereiken op 06 – 53 39 76 30 of ZLTO Vastgoed telefoon 073 – 217 35 80.
Uiteraard kunt u voor het maken van een afspraak en al uw overige vragen ook e-mailen naar jos.van.den.heuvel@zlto.nl.

Informatie
Algemeen:
Alle verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg, c.q. tot het doen van een financieel voorstel. Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken (prijs, object), maar ook over de details (oplevering, roerende zaken e.d.) overeenstemming is bereikt. Wij attenderen u erop dat het bieden van de vraagprijs niet automatisch inhoudt dat een koopovereenkomst tot stand komt.

Informatieplicht:
Koper heeft een eigen informatieplicht ter zaken alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, bouwverordeningen e.d.
De in deze verkoopinformatie vermelde gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Worden toch onjuistheden geconstateerd, dan kunnen daar geen rechten of aanspraken aan worden ontleend.

Aansprakelijkheid
Aan de samenstelling van deze brochure is de grootst mogelijke zorg besteed.
Voor eventuele afwijkingen van de werkelijke situatie wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.
ZLTO Vastgoed aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in en onvolledigheden van de opgenomen informatie, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

VRAAGPRIJS:
De vraagprijs bedraagt: € 8,00 / per m2 kosten koper.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer VGP3900291
Vraagprijs Vraagprijs
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg
Laatste wijziging Woensdag 22 april 2020
Bouw
Type object Losse grond, zand
Soort bouw Bestaande bouw

Foto's

Brochure(s) en overige bijlagen

Kaart