Verkocht

Verkocht: SCHIJNDEL, Boschweg: Perceel landbouwgrond, ter grootte van 04.26.05 hectaren

Boschweg, 5481 EB Schijndel
Prijs op aanvraag
Type object Losse grond, zand
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg

Beschrijving

SCHIJNDEL, Boschweg
Perceel landbouwgrond, ter grootte van 04.26.05 hectaren

Indeling

ALGEMEEN:
Perceel landbouwgrond is gelegen in het buitengebied van Schijndel aan de Boschweg.

OMSCHRIJVING:
Het perceel is gelegen te Schijndel aan de Boschweg.
Het perceel is gelegen aan de openbare verharde weg Boschweg.
Het perceel is recht van vorm, verkaveld en goed ontsloten aan een verharde weg.
Het perceel is thans in gebruik als bouwland.
Het perceel is gedraineerd (drainafstand circa 10 m, 2006).
In het midden van het perceel ligt een sloot, hierop komt de drainage uit.
Het jachtrecht op het perceel is niet verhuurd.
Het perceel wordt geleverd vrij van huur, pacht en/of enig ander gebruiksrecht.
Het is een zandgrond met een humushoudende deklaag van ca. 30 - 40 cm.

KADASTRALE GEGEVENS:
Gemeente SCHIJNDEL, sectie K, nummer 267, ter grootte van 01.43.05 ha
Gemeente SCHIJNDEL, sectie K, nummer 268, ter grootte van 02.83.00 ha
Totale perceeloppervlakte bedraagt : 04.26.05 ha

Aantekening kadaster:
Op het perceel rust een herinrichtingsrente per jaar van:
o Perceelnummer 267 : € 113,28 met als eindjaar 2034.
o Perceelnummer 268 : € 360,54 met als eindjaar 2034.
Perceelnummer 267 is belast met een opstalrecht nutsvoorzieningen ten behoeve van:
o Brabant Water N.V., gevestigd te ‘s-Hertogenbosch
Voor de eigendomssituatie en de zakelijke gerechtigden wordt verwezen naar aangehechte kadastrale uittreksel en kaart.
(Bron: kadaster Eindhoven)

BESTEMMING:
Op het perceel rust de navolgende bestemming:
“Landelijk gebied, Herijking” van de gemeente Schijndel, vastgesteld d.d. 24 september 2015, is het perceel bestemd als:
Dubbelbestemming: Waarde – Cultuurhistorisch waardevolle elementen.
Gebiedsaanduiding: Overige zone – beperkingen veehouderij.

Krachtens het bestemmingsplan “Landelijk gebied” van de gemeente Schijndel, vastgesteld d.d. 27 juni 2013, is het perceel bestemd als:
Enkelbestemming: Agrarisch met waarden – Natuur en landschap.
Dubbelbestemming: Waarde – Archeologie 4.
Dubbelbestemming: Waarde – Archeologie 5.
Dubbelbestemming: Waarde – Archeologie 6.
Gebiedsaanduiding: Reconstructiewetzone – extensiveringsgebied.
Gebiedsaanduiding: Reconstructiewetzone – verwevingsgebied.
Gebiedsaanduiding: WRO-zone omgevingsvergunning groenblauwe mantel.
(Bron: Ruimtelijke Plannen)

DRAINAGE EN INRIT:
Het perceel is gedraineerd.
Ligging drainage zie verkoopbrochure.

GEWAS
Gewasrotatie
1 2
______________________________________________
Jaar 2009 : mais mais
Jaar 2010 : mais mais
Jaar 2011 : mais mais
Jaar 2012 : mais mais
Jaar 2013 : mais gerst
Jaar 2014 : aardappelen aardappelen
Jaar 2015 : mais mais
Jaar 2016 : uien uien
Jaar 2017 : bieten bieten
Jaar 2018 : aardappelen aardappelen

BEZICHTIGING:
U kunt het perceel op eigen gelegenheid bezichtigen. Mocht u nog vragen hebben, bel rechtstreeks de heer Ing. J.M.J.M. (Jos) van den Heuvel, te bereiken onder mobiele nummer 06 – 53 39 76 30 of 073 – 217 35 80. Uiteraard kunt u voor het maken van een afspraak en al uw overige vragen ook e-mailen naar jos.van.den.heuvel@zlto.nl.

INFORMATIE:
Algemeen:
Alle verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg, c.q. tot het doen van een financieel voorstel. Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken (prijs, object), maar ook over de details (oplevering, roerende zaken e.d.) overeenstemming is bereikt. Wij attenderen u erop dat het bieden van de vraagprijs niet automatisch inhoudt dat een koopovereenkomst tot stand komt.

Informatieplicht:
Koper heeft een eigen informatieplicht ter zake alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, bouwverordeningen e.d.
De in deze verkoopinformatie vermelde gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Worden toch onjuistheden geconstateerd, dan kunnen daar geen rechten of aanspraken aan worden ontleend.

Aansprakelijkheid
Aan de samenstelling van deze brochure is de grootst mogelijke zorg besteed.
Voor eventuele afwijkingen van de werkelijke situatie wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.
ZLTO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in en onvolledigheden van de opgenomen informatie, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

AANVAARDIN
Aanvaarding: in overleg.

VRAAGPRIJS:
De vraagprijs is op aanvraag.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer VGP3900257
Prijs Prijs op aanvraag
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg
Laatste wijziging Woensdag 22 april 2020
Bouw
Type object Losse grond, zand
Soort bouw Bestaande bouw

Foto's

Brochure(s) en overige bijlagen

Kaart