Verkocht

Verkocht: SCHIJNDEL, Bodem van Elde / Oetelaarsestraat: perceel landbouwgrond, ter grootte van 06.87.80 hectaren

Bodem van Elde, Schijndel
Vraagprijs
Type object Losse grond, zand
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg

Omschrijving

Perceel landbouwgrond, ter grootte van 06.87.80 hectaren.

Indeling

ALGEMEEN
In het buitengebied van de gemeente Schijndel aan de Bodem van Elde / Oetelaarsestraat, gelegen perceel landbouwgrond, ter grootte van 6.87.80 hectaren.

OMSCHRIJVING:
Perceel landbouwgrond heeft een totale perceeloppervlakte van 06.87.80 hectaren.
Het is een zandgrond met een humushoudende deklaag van circa 30 cm.
Het perceel is goed te bereiken en ontsloten aan 2 verharde wegen.
Het perceel landbouwgrond is thans grotendeels in gebruik als bouwland.
Het perceel is niet gedraineerd.
Er rusten geen productierechten en geen betalingsrechten op het perceel.
Het jachtrecht is verhuurd.
De percelen zijn onderling met elkaar verbonden via inritten met duikers.
Er is geen beregeningsput aanwezig.
Verkoper is niet bekend met bodemverontreiniging.
Eventueel te koop met betalingsrechten.
Feitelijke gebruik per 1 januari 2020.

KADASTRALE GEGEVENS:
Gemeente Schijndel, sectie L, nummers 520 en 379 en gemeente Sint-Michielsgestel, sectie O, nummer 486.
Totale oppervlakte 06.87.80 ha

Aantekening kadaster:
Perceel te Schijndel, sectie L, nummer 520: opstalrecht nutsvoorzieningen ten behoeve van de gemeente Meierijstad.
Perceel te Schijndel, sectie L, nummer 379: opstalrecht nutsvoorzieningen ten behoeve van Gasunie Transport Services B.V., gevestigd te Groningen.
Voor de eigendomssituatie en de zakelijke gerechtigden wordt verwezen naar aangehechte kadastrale uittreksels en kaarten.
(Bron: kadaster Eindhoven).

BESTEMMING:
Percelen te SCHIJNDEL, sectie L, nummers 520 en 379:
Het object is gelegen in het bestemmingsplan “Landelijk gebied”, van de gemeente Schijndel, vastgesteld door de raad van deze gemeente op 27 juni 2013 en na goedkeuring door het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant in werking getreden en deels onherroepelijk geworden. Krachtens dit bestemmingsplan is de onroerende zaak bestemd als
Enkelbestemming : Agrarisch met waarden – natuur en landschap.
Dubbelbestemming : Waarde – Archeologie 3.
Dubbelbestemming : Waarde – Archeologie 5.
Dubbelbestemming : Waarde – Archeologie 6.
Dubbelbestemming : Leiding – Gas.
Gebiedsaanduiding : Reconstructiewetzone – verwevingsgebied.
Gebiedsaanduiding : WRO-zone – omgevingsvergunning groenblauwe mantel.
Gebiedsaanduiding : WRO-zone – omgevingsvergunning historische verkavelingsstructuren.
Gebiedsaanduiding : WRO-zone – wijzigingsgebied bebouwingsconcentratie.

Perceel te SINT-MICHIELSGESTEL, sectie O, nummer 486:
Het object is gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied Sint-Michielsgestel”, van de gemeente Sint-Michielsgestel, vastgesteld door de raad van deze gemeente op 25 januari 2013 en na goedkeuring door het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant in werking getreden en onherroepelijk geworden. Krachtens dit bestemmingsplan is de onroerende zaak bestemd als:
Enkelbestemming : Agrarisch met waarden – natuur- en landschapswaarden.
Gebiedsaanduiding other : Archeologische verwachtingswaarde 2.
Gebiedsaanduiding other : Besloten gebied.
Gebiedsaanduiding other : Historisch landschappelijk gebied.
Gebiedsaanduiding : Reconstructiewetzone – verwevingsgebied.

BEZICHTIGING / VRAGEN:
U kunt het perceel op eigen gelegenheid bezichtigen. Mocht u nog vragen hebben, bel rechtstreeks de heer Ing. J.M.J.M. van den Heuvel, te bereiken onder mobiel nummer 06 –53 39 76 30 of 073 – 217 35 80. Uiteraard kunt u voor het maken van een afspraak en al uw overige vragen ook e-mailen naar jos.van.den.heuvel@zlto.nl

INFORMATIE:
Informatieplicht / onderzoekplicht:
Koper heeft een eigen informatieplicht / onderzoekplicht ter zaken alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, bouwverordeningen e.d.
De in deze verkoopinformatie vermelde gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Worden toch onjuistheden geconstateerd, dan kunnen daar geen rechten of aanspraken aan worden ontleend.

Algemeen:
Alle verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg, c.q. tot het doen van een financieel voorstel. Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken (prijs, object), maar ook over de details (oplevering, roerende zaken e.d.) overeenstemming is bereikt. Wij attenderen u erop dat het bieden van de vraagprijs niet automatisch inhoud dat een koopovereenkomst tot stand komt.

Aansprakelijkheid
Aan de samenstelling van deze brochure is de grootst mogelijke zorg besteed.
ZLTO Vastgoed aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in en onvolledigheden van de opgenomen informatie, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

AANVAARDING:
De aanvaarding: in overleg.

VRAAGPRIJS:
Vraagprijs is bepaald op € 7,25 per m2 kosten koper.
Exclusief de betalingsrechten, deze zijn er wel bij te kopen, totaal 20,87 stuks.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer VGP3900274
Vraagprijs Vraagprijs
Inrichting Ja
Inrichting Gemeubileerd
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg
Laatste wijziging Woensdag 23 oktober 2019
Bouw
Type object Losse grond, zand
Soort bouw Bestaande bouw

Foto's

Brochure(s) en overige bijlagen

Kaart