Kaartje kavels.jpg
Kaartje kavels.jpg
Verkocht

Verkocht: Schoterweg 28, 8462 TE Rotstergaast

Prijs bij inschrijving
Type object Melkveehouderijbedrijf
Aanvaarding In overleg
Perceeloppervlakte 294.080 m²
Status Verkocht

Beschrijving

Verkocht!
Verkoper biedt hierbij per inschrijving aan 10 kadastrale percelen cultuurgrond aan welke worden aangeboden in 4 kavels. Het betreft hier percelen deels vruchtbare zandgrond met voldoende humusrijke bovengrond en deels percelen veengrond. De kavels zijn niet gedraineerd. De percelen zijn ontsloten via de openbare weg waardoor de bereikbaarheid goed is. Op kavel A bevindt zich een gekeurd mestbassin met een capaciteit van 1.200 m3, welke is inbegrepen bij de aangeboden kavel.


Kadastrale gegevens
Sint Johannesga F 461 2,986
Sint Johannesga F 462 1,4440
Sint Johannesga F 536 4,0470
Sint Johannesga F 537 5,5790
Sint Johannesga F 538 4,2060
Sint Johannesga F 539 2,3870
Sint Johannesga F 540 2,8860
Sint Johannesga F 554 1,9310
Sint Johannesga F 555 1,8650
Sint Johannesga F 1105 2,0770

Totaal 29,408

Kavels waarop ingeschreven kan worden:
• Kavel A nummers 554, 555 en 1105, groot 5.87.30 hectare.
• Kavel B nummers 536, 537 en 538, groot 13.83.20 hectare.
• Kavel C nummers 539 en 540, groot 5.27.30 hectare.
• Kavel D nummers 461 en 462, groot 4.43.00 hectare.

Erfdienstbaarheden
Volgens opdrachtgevers zijn er geen erfdienstbaarheden van toepassing. Wel is er een schouwpad.

Zakelijk recht
Volgens opdrachtgever zijn er geen zakelijk rechten gevestigd.

Planologische bestemming
Volgens het vigerend bestemmingsplan heeft de grond een agrarische bestemming (zie bijlage).

Bodemverontreiniging
De percelen zijn voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarisch gebruik met zich heeft meegebracht, voor zover bij verkoper bekend.

Beheer
Volgens opdrachtgever doet het perceel niet mee aan natuurbeheer.

Jachtrecht
Het jachtrecht is verhuurd aan de heer Reitsma uit Burgum.

Ruilverkavelingslasten
N.v.t.

Inschrijving
• De landerijen worden dan middels een (besloten) inschrijving te koop aangeboden.
• Belangstellenden kunnen bieden op de kavels afzonderlijk, maar ook op het geheel.
• Serieuze belangstellenden kunnen op uiterlijk donderdag 21 september tot 12.00 uur. middels het biedingsformulier een bod doen op de diverse kavels.
• Op het biedingsformulier staan de voorwaarden en de gunningsprocedure beschreven.

Richtprijs
De richtprijs betreft € 55.000,-- per hectare k.k.

Overig
Indien kavel A en C aan verschillende personen wordt gegund zal verkoper het kadaster opdracht geven om de kadastrale grens tussen de percelen aan te geven. Indien dit afwijkt met de feitelijke grens zal in overleg met partijen de nieuwe grens worden bepaald. Over en ondermaat wordt verrekend. Tevens zal er in overleg met koper een dam in kavel C worden aangelegd.

Belasting en kosten
Overdrachtsbelasting, notariskosten en overige kosten (behoudens de bemiddelingskosten van Makelaardij Marten Groothof) komen ten laste van de koper. Wij wijzen u erop, dat indien een koopovereenkomst tot stand komt, als zekerheid een waarborgsom of bankgarantie ter grootte van 10% van de koopsom gesteld dient te worden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Aanvaarding en levering
In overleg (eind 2023 of begin 2024).

Bezichtigingen
Uitsluitend op afspraak via Makelaardij Marten Groothof te Lippenhuizen.

Inlichtingen
Voor informatie, afspraken voor bezichtigingen en biedingen kunt u zich wenden tot Makelaardij Marten Groothof te Lippenhuizen, telefoon: 06-22562175, internet: www.martengroothof.nl, e-mail: info@martengroothof.nl

Overig
Aspirant kopers kunnen aan dit schrijven geen enkel recht verbinden van voorkeur of
eerste koop. De gegevens met betrekking tot de onroerende zaken zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Mochten er desalniettemin onjuistheden worden geconstateerd, dan kunnen aan deze brochure geen rechten worden ontleend jegens de makelaar of verkoper.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer 05176
Prijs Prijs bij inschrijving
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg
Laatste wijziging Zondag 29 oktober 2023
Bouw
Type object Melkveehouderijbedrijf
Eveneens Losse grond
Grondsoort Veen
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 29 ha 40 a 80 ca
Locatie
Ligging Aan rustige weg
Platteland
Kadastrale gegevens
Sint Johannesga F 537 Sint Johannesga F 537
Perceeloppervlakte 294.080 m²
Eigendomsituatie Eigen grond

Foto's

Kaart