Schets 1.jpg Schets 2.jpg Schets 3.jpg
Schets 1.jpg
Schets 2.jpg
Schets 3.jpg
Verkocht

Verkocht: TE KOOP BIJ INSCHRIJVING: Een mooie kavel goede landbouwgrond, ter grootte 07.40.00 hectaren INSCHRIJVEN IS MOGELIJK TOT EN MET DINSDAG 26 OKTOBER 2021 – 12.00 UUR

Lange Dijk, 5541 Reusel
Prijs op aanvraag
Type object Losse grond
Aanvaarding Per dinsdag 16 november 2021
Perceeloppervlakte 74.000 m²
Status Verkocht

Beschrijving

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING
Een mooie kavel goede landbouwgrond, ter grootte 07.40.00 hectaren
INSCHRIJVEN IS MOGELIJK TOT EN MET DINSDAG 26 OKTOBER 2021 – 12.00 UUR

Indeling

ALGEMEEN:
Een perceel goede landbouwgrond, ter grootte van 07.40.00 hectaren, gelegen te REUSEL aan de Lange Dijk.
Het is een mooie kavel zandgrond, gelegen en ontsloten aan de openbare verharde weg Lange Dijk.

KADASTRALE GEGEVENS:
Gemeente REUSEL, sectie F, nummer 317, ter grootte van 07.40.00 hectaren.
Aantekening kadaster: Voor zover geen bijzonderheden bekend.

BESTEMMING:
Krachtens het bestemmingsplan “Buitengebied 2021” van de gemeente Reusel – De Mierden, voorontwerp d.d. 04 april 2020, is het perceel bestemd als:
Enkelbestemming: Agrarisch met waarden – Landschap.
Dubbelbestemming: Waarde – Archeologie 4.1.
Dubbelbestemming: Waarde – Archeologie 6.
Gebiedsaanduiding: Overige zone – beperking veehouderij.
Gebiedsaanduiding: Overige zone – groenblauwe mantel.
Gebiedsaanduiding: Overige zone – primaat landschap.

Krachtens het vigerend bestemmingplan “Buitengebied 2009” van de gemeente Reusel – De Mierden, dat is vastgesteld d.d. 08 december 2011 is het perceel bestemd als:
Enkelbestemming: Agrarisch met waarden – Landschaps- en Natuurwaarden 1.
Lettertekenaanduiding: Struweelvogels (s)
Gebiedsaanduiding: Extensiveringsgebied.
Gebiedsaanduiding: Regionale natuur- en Landschapseenheid.

BETALINGSRECHTEN / PRODUCTIERECHTEN:
Er worden geen betalingsrechten en geen productierechten overgedragen aan koper.

OMSCHRIJVING:
Het betreft een perceel landbouwgrond met een totale perceeloppervlakte van 07.40.00 hectaren, gelegen te Reusel aan de Lange Dijk.
Het perceel is gelegen aan een openbare verharde weg. Het perceel is thans in gebruik als akkerland (aardappelen).
Er is geen drainage aanwezig. Grondwatertrap V en VI. Het is een zandgrond met een humushoudende deklaag van circa 30 cm.
Het jachtrecht is verhuurd.
De feitelijke aanvaarding is per 01 januari 2022 en de koper zorgt er voor dat de groenbemester in stand blijft tot uiterlijk 01 februari 2022.
Verkoper is niet bekend met bodemverontreiniging.
Beregeningspomp zit niet in de verkoop inbegrepen.
Er is een vergunde beregeningsput aanwezig, de vergunning voor 1 putrecht gaat over op naam van de koper.

SLOOTONDERHOUD EN SCHOUW:
Zie onze uitgebreide verkoopbrochure: kaart met de schouwsloten.

LEVERING:
De akte van levering dient voor rekening van koper te worden gepasseerd uiterlijk dinsdag 16 november 2021 bij Van Voskuijlen & Koekkoek Notarissen, gevestigd te Bladel en kantoorhoudende aldaar aan de Sniederslaan 158 (5531 EN); telefoonnummer: 0497 – 383 030; email: info@notarisbladel.nl.
De feitelijke levering (aflevering) van het gekochte vindt plaats per 1 januari 2022, geheel leeg en ontruimd, echter wel met de groenbemester, die in stand moet blijven tot 1 februari 2022, vrij van huur en/of pacht, maar onder gestanddoening van het verhuurde jachtrecht.
Koper heeft een eigen informatieplicht ter zake van alle onderwerpen die voor hem van belang kunnen zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, verordeningen, e.d.
Er is geen bodemverontreiniging bekend.

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING:
Verkoop geschiedt door middel van inschrijving. Inschrijving vindt uitsluitend plaats door het tijdig indienen van een geldig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier. Onvolledige en niet ondertekende inschrijfformulieren zijn ongeldig.
Inschrijven is mogelijk tot en met dinsdag 26 oktober 2021 tot 12.00 uur. Het inschrijfformulier dient dan in de daartoe bestemde gesloten enveloppe samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs en een verklaring van een erkende bankinstelling waaruit blijkt dat de bieder financieel in staat is de koopprijs met de kosten en belastingen te betalen, op het kantoor van de notaris aanwezig te zijn, zijnde: Van Voskuijlen & Koekkoek Notarissen, gevestigd te Bladel en kantoorhoudende aldaar aan de Sniederslaan 158 (5531 EN); telefoonnummer: 0497 – 383 030; email: info@notarisbladel.nl. (in een – gesloten – enveloppe met vermelding “Inschrijving REUSEL, Lange Dijk).
De notaris opent slechts de enveloppen en noteert alle bieders, maar heeft verder geen bemoeienis met en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor deze inschrijving. De kosten van het openen van de enveloppen en het opstellen van het proces verbaal door de notaris komt voor rekening van verkoper.

OMSCHRIJVING VAN DE KOOP:
Op de hierna genoemde koop kan tot uiterlijk dinsdag 26 oktober 2021 tot 12.00 uur een schriftelijk bod op de aangegeven wijze worden uitgebracht:
Koop I:
Perceel landbouwgrond, ter grootte van 07.40.00 hectaren, gelegen te Reusel aan de Lange Dijk.
Kadastraal bekend onder de gemeente REUSEL, sectie F, nummer 317, ter grootte van 07.40.00 hectaren.
In deze koop bevindt zich een beregeningsput met vergunningsrecht voor 1 put.

BEZICHTIGING / VRAGEN:
U kunt het perceel op eigen gelegenheid bezichtigen. Mocht u nog vragen hebben, kunt u bellen met de heer Ing. J.M.J.M. (Jos) van den Heuvel, te bereiken onder mobiele nummer 06 – 53 39 76 30 of telefoonnummer 073 – 217 35 80 of e-mailen naar jos.van.den.heuvel@zlto.nl.
Koper heeft een eigen informatieplicht / onderzoeksplicht ter zaken alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, etc.

AANSPRAKELIJKHEID:
Aan de samenstelling van deze brochure is de grootst mogelijke zorg besteed.
Voor eventuele afwijkingen van de werkelijke situatie wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.
ZLTO Vastgoed aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in en onvolledigheden van de opgenomen informatie, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP BIJ INSCHRIJVING:
Zie onze uitgebreide verkoopbrochure.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer VGP3900527
Prijs Prijs op aanvraag
Status Verkocht
Aanvaarding Per dinsdag 16 november 2021
Laatste wijziging Donderdag 28 oktober 2021
Bouw
Type object Losse grond
Grondsoort Zand
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 7 ha 40 a
Locatie
Ligging Buiten bebouwde kom
Kadastrale gegevens
Reusel F 317 Reusel F 317
Perceeloppervlakte 74.000 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond

Foto's

Brochure(s) en overige bijlagen

Kaart