Verkocht

Verkocht: Perceel landbouwgrond, ter grootte van circa 03.15.00 hectaren, gelegen te REUSEL aan de Heibloem

Heibloem, 5541 RB Reusel
Vraagprijs
Type object Losse grond, zand
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg

Omschrijving

Perceel landbouwgrond, ter grootte van circa 03.15.00 hectaren, gelegen te REUSEL aan de Heibloem.

Indeling

ALGEMEEN:
Perceel landbouwgrond is gelegen in het buitengebied van REUSEL aan de Heibloem.
Het te verkopen perceel heeft een perceeloppervlakte van circa 03.15.00 hectaren.

OMSCHRIJVING:
Het perceel is gelegen te REUSEL aan de Heibloem / Weijer en heeft een totale perceeloppervlakte van circa 03.15.00 hectaren.
Het is een zandgrond met een humushoudende deklaag van ca. 40-50 cm.
Het perceel is gelegen aan de openbare verharde weg Heibloem.
Het perceel is 1x ontsloten aan de Heibloem.
Het perceel is thans in gebruik als bouwland.
Het perceel is niet gedraineerd.
Het perceel is gelegen tegen de “Rauwenbogtloop”.
Er zijn 2 sloten in het perceel gelegen.
Het jachtrecht op het perceel is verhuurd.
Het perceel wordt geleverd vrij van huur, pacht en/of enig ander gebruiksrecht.
De pachter van afgelopen jaar 2018 zal voor 1 mei 2019 het gras opstam afvoeren en de koper zal het perceel voor het jaar 2019 bij RVO gaan opgeven.
Koper heeft de mogelijkheid om circa 01.40.00 hectaren aansluitend (tegen de Weijer) en tegen het te verkopen perceel aan te pachten middels een “overeenkomst van geliberaliseerde pacht voor 4 jaar”; pachtprijs nader vast te stellen.

KADASTRALE GEGEVENS:
Gemeente REUSEL, sectie F, nummer 1181 ged., ter grootte van circa 03.15.00 ha.

Aantekening kadaster:
• Voor zover geen bijzonderheden bekend.

Voor de eigendomssituatie en de zakelijke gerechtigden wordt verwezen naar aangehechte kadastrale uittreksel en kaart.
(Bron: kadaster Eindhoven).

BESTEMMING
Het perceel is gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied 2009”, van de gemeente Reusel – De Mierden, vastgesteld door de raad van deze gemeente op 22 september 2009 en na goedkeuring door het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant in werking getreden en onherroepelijk geworden. Krachtens dit bestemmingsplan is de onroerende zaak bestemd als:
Enkelbestemming : Agrarisch met waarden – landschaps- en natuurwaarden 1.
Gebiedsaanduiding : Beekherstel.
Gebiedsaanduiding : Extensiveringsgebied.
Lettertekenaanduiding: Natuurontwikkelingsgebied (no).
(Bron: Ruimtelijke Plannen, d.d. 19 maart 2019).


GEWASROTATIE
1 2 3
Jaar 2009 : mais mais grasland
Jaar 2010 : aardappelenaardappelen grasland
Jaar 2011 : mais mais grasland
Jaar 2012 : mais mais grasland
Jaar 2013 : mais mais grasland
Jaar 2014 : aardappelenmais grasland
Jaar 2015 : mais mais grasland
Jaar 2016 : mais mais grasland
Jaar 2017 : mais mais grasland
Jaar 2018 : aardappelenaardappelen grasland

BEREGENINGSPUT / BETALINGSRECHTEN
Er is geen beregeningsput en geen vergunning en er zitten geen betalingsrechten in de verkoop.


Bezichtiging
U kunt het perceel op eigen gelegenheid bezichtigen. Mocht u nog vragen hebben, bel rechtstreeks de heer Ing. J.M.J.M. (Jos) van den Heuvel, te bereiken onder mobiele nummer 06 – 53 39 76 30 of ZLTO Vastgoed 073 – 217 35 80. Uiteraard kunt u voor het maken van een afspraak en al uw overige vragen ook e-mailen naar jos.van.den.heuvel@zlto.nl.

Informatie
Algemeen:
Alle verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg, c.q. tot het doen van een financieel voorstel. Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken (prijs, object), maar ook over de details (oplevering, roerende zaken e.d.) overeenstemming is bereikt. Wij attenderen u erop dat het bieden van de vraagprijs niet automatisch inhoudt dat een koopovereenkomst tot stand komt.

Informatieplicht:
Koper heeft een eigen informatieplicht ter zake alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, bouwverordeningen e.d.
De in deze verkoopinformatie vermelde gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Worden toch onjuistheden geconstateerd, dan kunnen daar geen rechten of aanspraken aan worden ontleend.

Aansprakelijkheid
Aan de samenstelling van deze brochure is de grootst mogelijke zorg besteed.
Voor eventuele afwijkingen van de werkelijke situatie wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.
ZLTO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in en onvolledigheden van de opgenomen informatie, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

Aanvaarding:
Aanvaarding: in overleg.

Vraagprijs:
De vraagprijs is : € 8,00 / m2 k.k.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer VGP3900266
Vraagprijs Vraagprijs
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg
Laatste wijziging Dinsdag 9 april 2019
Bouw
Type object Losse grond, zand
Soort bouw Bestaande bouw

Foto's

Brochure(s) en overige bijlagen

Kaart