2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 klein 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 kadastrale kaart met koop a en b google
2
1
3
4
Verkocht

Verkocht: VERKOOP BIJ INSCHRIJVING: agrarisch object met voor- en achterhuis, diverse bedrijfsopstallen met ondergrond, erf en aanliggend perceel cultuurgrond.

Damakkerweg 19, 6731 DA Otterlo
Prijs bij inschrijving
Type object ALV overig
Aanvaarding In overleg
Perceeloppervlakte 70.784 m²
Status Verkocht

Omschrijving

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING:
AgriTeam Makelaars biedt u bij openbare inschrijving aan het agrarisch object aan de Damakkerweg 19 in Otterlo. Het betreft een voor- en achterhuis, diverse bedrijfsopstallen met ondergrond, erf en aanliggend perceel cultuurgrond, gelegen in een heerlijk landelijke omgeving tussen Wekerom en Otterlo nabij het Nationale Park De Hoge Veluwe.

De woning inclusief achterhuis
Het betreft een vrijstaande gemetselde boerderij, bestaande uit een voorhuis met een beschoten mansarde kap, gedekt met pannen. De afmeting van het voorhuis is circa 9,75 m x 7,3 m en het bouwjaar 1919. Indeling begane grond: woonkamer, keuken op kelderzolder, gang met meterkast en trap naar 1e verdieping, houten vloeren en tweede ruime woonkamer. Indeling 1e verdieping: overloop met 3 eenvoudige slaapkamers.

Haaks op het voorhuis staat het achterhuis (15,5 m x 8,7 m), gebouwd in 1919 en verlengd in 1957. In het achterhuis met hooizolder bevindt zich een voormalige Hollandse stal (grupstal), pomp en melkruimte, thans in gebruik als paardenstal, wasruimte, opstelling hydrofoor, toilet en douche.

De woning is voorzien van enkel glas en wordt centraal verwarmd middels een Nefit
combiketel.

De bedrijfsopstallen
Koeienstal:
Voerligboxenstal, geschikt voor 35 stuks GVE, bouwjaar 1976, afmeting 27 m x 12 m, goothoogte 2,00 m en nokhoogte 4,35 m, aan de voorzijde voorzien van een schuifdeur. De stal is voorzien van metselwerk spouwmuren, zadeldak gedekt met ABC-golfplaten met lichtkoepel, stalen spanten, houten gordingen, Dupanel plafondisolatie, natuurlijke ventilatie, centrale voergang, melkput 2 x 2 gesloten tandem (inrichting is verwijderd), tanklokaal (buiten gebruik) en mestopslag van 125 m3.

Pinkenstal:
Gemetselde veestal (pinkenstal), bouwjaar 1930, afmeting circa 12 m x 6,5 m, goothoogte 2,20 m en nokhoogte 5,25 m. De stal is voorzien van houten topgevels, zadeldak gedekt met ABC- golfplaten, betonvloer, houten inrichting, is in gebruik als veestalling, hooiopslag en heeft een slieten zolder.

Voormalige varkensschuur / werkplaats:
Gemetselde schuur, bouwjaar 1930, afmeting circa 9,15 m x 8,6 m, goothoogte: 2,00 m en nokhoogte 5,75 m. De schuur is voorzien van een zadeldak gedekt met pannen.

Aanbouw: afdak afmeting 8 m x 5 m, hoogte 3,25 m.

Kippenschuur:
Eenvoudige, in hout op stenen voet uitgevoerde, kippenschuur, afmeting circa 27,50 m x 8,00 m, goothoogte 1,85 m en nokhoogte 3,25 m. De stal is voorzien van een zadeldak gedekt met ABC-golfplaten, houten spanten, houten gordingen en tempex isolatie. De inrichting is verwijderd en de scharrelstal met beun is buiten gebruik.

Werktuigenloods / open loods:
In hout uitgevoerde, gepotdekselde open loods, afmeting circa 17,2 m x 10,2 m, voorzien van ongelijkzijdig dak gedekt met ABC-golfplaten, klinkervloer, houten spanten en kolommen op betonnen poeren.
Plus eenvoudige inpandige garage, afmeting circa 5,60 m x 5,50 m.

Overige opstallen:
Naast genoemde bebouwing staat er nog een houten schuur tussen beide stenen schuren in en zijn er diverse afdaken op het terrein aanwezig voor houtopslag. Deze zijn hoofdzakelijk in hout uitgevoerd met een platdak, voorzien van stalen platen of ABC-golfplaten.

Bouwvlak:
De totale oppervlakte van het bouwblok bedraagt circa 5.800 m2, waarvan 1.000 m2 ondergrond woning en tuin en 4.800 m2 ondergrond gebouwen en erf inclusief aanwezige verhardingen.

Cultuurgrond (weiland):
Goede zandgrond, in één blok gelegen achter en naast de woning. De oppervlakte bedraagt circa 6,5 hectare.

Bestemming:
De vigerende bestemming heeft ter plaatse de aanduiding:

Enkelbestemming Agrarisch
Het agrarisch bouwblok heeft een oppervlakte van circa 5.800 m2
Functieaanduiding specifieke vorm van agrarisch – agrarisch bedrijf middel groot
Gebiedsaanduiding reconstructiewetzone – verwevingsgebied

Plannaam: Agrarisch Buitengebied Ede 2012
Planstatus: Vastgesteld
Vaststellingsdatum: 4 oktober 2012
Naam overheid: Gemeente Ede
IMRO versie: NL.IMRO.0228.BP2012AGBG0005-0301

Voorzieningen:
Het object is aangesloten op het aardgas- en elektriciteitsnet, alsmede het
drukrioleringsstelsel. Tevens is er een glasvezelaansluiting. De bedrijfsopstallen hebben overwegend een eigen mestkelder.
De watervoorziening vindt plaats middels een eigen bron en hydrofoorinstallatie.

Milieuaspecten:
Het object heeft een agrarische bestemming, maar wordt al jaren niet meer als zodanig gebruikt. Er is geen NB-vergunning aanwezig. De in het verleden afgegeven Hinderwetvergunning is nog van toepassing, mits deze niet is ingetrokken door het bevoegd gezag.

Ligging:
Het agrarisch object ligt in het buitengebied van Otterlo (gemeente Ede), feitelijk ingesloten in de driehoek Wekerom, Otterlo en Harskamp. Zowel de ontsluiting als de bereikbaarheid van het geheel is uitstekend.

Onderhoud:
De totale onderhoudstoestand van het object kan omschreven worden als matig. Er is veel achterstallig onderhoud en de opstallen zijn voor een groot gedeelte ernstig gedateerd.

Het object wordt leeg en ontruimd opgeleverd.

Het betreft de volgende percelen: kadastrale Gemeente Otterlo, sectie E, nummer 2094 en 2095, totaal groot 70.784 m2.
NB: Een klein perceel van 16 m2 is in eigendom bij Liander Infra N.V. (Otterlo, E, 2093 – trafo is nimmer gerealiseerd). Voor het perceel Otterlo, E, 2094 geldt eigendom van M. Butselaar belast met Bp-recht.

De koop is als volgt onderverdeeld (zie foto bij media):

KOOP A: Woning en bedrijfsopstallen met ondergrond, erf en cultuurgrond, kadastraal bekend gemeente Otterlo, sectie E, nummer 2095 (gedeeltelijk), oppervlakte: 10.000 m2.

KOOP B: Perceel cultuurgrond, kadastraal bekend gemeente Otterlo, sectie E, nummer 2094 en 2095 (gedeeltelijk), oppervlakte 60.784 m2,

KOOP C: KOOP A en KOOP B samen, kadastraal bekend gemeente Otterlo, sectie E, nummer 2094 en 2095, oppervlakte 70.784 m2.

Kijkdagen en tijdslijnen:
Het onroerend goed is uitsluitend na aanmelding te bezichtigen op donderdag 27 december en vrijdag 28 december tussen 13.00 uur en 16.00 uur. Aanmelden voor de kijkdagen via AgriTeam Makelaars. Daarna bezichtigingen op afspraak.
Verkoop bij inschrijving op vrijdag 8 februari 2019; juridische levering maandag 1 april 2019.

Aan de informatie in deze brochure dan wel de vermelding op internet kunnen geen rechten worden ontleend. Alle genoemde maten dienen ter indicatie. Evenmin kan AgriTeam Makelaars of één van de franchisenemers aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste en/of onvolledige informatie welke wellicht in deze brochure dan wel de vermelding op internet zou voorkomen. Alle informatie en gegevens mogen zonder onze nadrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden vermenigvuldigd of gepubliceerd.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer VGP0900352
Prijs Prijs bij inschrijving
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg
Laatste wijziging Dinsdag 2 april 2019
Bouw
Type object ALV overig
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwperiode 1919
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 7 ha 7 a 84 ca

Kaart