Verkocht

Verkocht: Kletten, 9218 XA Opeinde

Prijs op aanvraag
Type object Losse grond
Status Verkocht

Omschrijving

Namens provincie Fryslân (eigenaar/verkoper) bieden wij deze percelen weiland/maisland te koop aan. De percelen worden publiekelijk te koop aangeboden.
Belangstellenden kunnen via ons kantoor een omschrijving van het te koop aangebodene verkrijgen. U bent vrij om op eigen gelegenheid de percelen te bezichtigen.
Indien meerdere belangstellenden een bieding willen uitbrengen dan krijgt elk de mogelijkheid om een bieding te doen.
Eventuele overeenstemming geschiedt onder voorbehoud van goedkeuring door Gedeputeerde Staten van Fryslân of de door haar gemandateerde persoon.

Betreft een kavel, groot circa 9.52 ha gelegen te Opeinde (gemeente Smallingerland).
De kavel is gelegen tussen de weg Kletten en Kommisjewei maar is alleen via de weg Kletten ontsloten.
De smalle strook grond/sloot (circa 660 m²) tussen de kavel en de Kommisjewei/Nijtap wordt niet bij deze kavel te koop aangeboden.

- bestaande uit percelen grasland/maisland
- ontsluiting rechtstreeks naar de openbare weg Kletten
- grondsoort: zandgrond

Kadastraal bekend als: gemeente Rottevalle, sectie B, nummers 711, 715, 716, 1358, 2797, 2798, 3414 (gedeeltelijk) en 4321.

Vrij van huur, pacht en gebruik.

De perceelnummers 716, 2797 en 2798 zijn belast met zakelijke rechten ten behoeve van nutsvoorzieningen (hoogspanningsmast en bovengrondse leidingen).

Voor verdere informatie kunt u met ons kantoor (0513-636025) contact opnemen.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer 68094/19549
Prijs Prijs op aanvraag
Status Verkocht
Laatste wijziging Maandag 29 april 2019
Bouw
Type object Losse grond
Soort bouw Bestaande bouw

Foto's

Kaart