Verkocht

Verkocht: Spurkterdijk, 5807 EE Oostrum

Prijs op aanvraag
Type object Losse grond
Status Verkocht

Beschrijving

Wij bieden u aan een mooi perceel cultuurgrond, gelegen nabij een bebouwingslint aan de rand van Venray.

Gezien deze ligging is het perceel ook uitermate geschikt als beleggingsobject!

De omgeving wordt gekenmerkt door agrarische bedrijven.

BODEM EN GEBRUIK
Het betreft goede zandgrond, zeer geschikt voor diverse akkerbouw- en tuinbouwgewassen, maar ook voor boom- of sierteelt. Geteelde gewassen afgelopen jaren: 2018 Lelies, 2019 Bonen, 2020 Mais en 2021 Winterpeen.

KADASTRALE SITUATIE
- Venray sectie E nummer 4193 groot 0.71.10 ha
- Venray sectie E nummer 4337 groot 0.07.80 ha
- Venray sectie E nummer 4371 groot 1.65.75 ha
- Venray sectie E nummer 4561 groot 0.16.80 ha
- Venray sectie E nummer 4563 groot 0.07.40 ha
- Venray sectie E nummer 4564 groot 0.43.05 ha
- Venray sectie E nummer 4826 groot 0.42.35 ha
- Venray sectie E nummer 4829 groot 0.47.20 ha
Totaal groot: 4.01.45 ha.

BESTEMMING
Het perceel ligt in het bestemmingsplan "Buitengebied Venray 2010"en het bestemmingsplan "Stationsweg 175 Oostrum".
Op het perceel rust een:
- enkelbestemming "Agrarisch met waarden"
- dubbelbestemming "Waarde - Esgronden"
- dubbelbestemming "Waterstaat - Beschermingszone watergang"
- dubbelbestemming "Leiding-Hoogspanningsverbinding"
- dubbelbestemming "Waarde-Archeologie 2"
- gebiedsaanduiding "Reconstructiewetzoneverwervingsgebied" en "agrarisch gemengd"

BIJZONDERHEDEN
- Perceel Venray E 4371 is belast met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht door Waterschap Limburg (Overkluisde sloot).
- De percelen Venray E 4563, 4564 en 4829 zijn belast met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht door TenneT TSO B.V. (Hoogspanningskabels boven het perceel).
- Vier betalingsrechten en de putregistratie VRY929 kunnen optioneel tegen betaling overgenomen worden. De put is in 2020 geslagen.
- Het gehele perceel is per 1 januari 2022 pacht- en gebruiksvrij.

VRAAGPRIJS
prijs op aanvraag

AANVAARDING
In overleg

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Job Camps
06-22536654
jcamps@arvalis.nl

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer 68059/25530
Prijs Prijs op aanvraag
Status Verkocht
Laatste wijziging Maandag 20 december 2021
Bouw
Type object Losse grond
Soort bouw Bestaande bouw

Brochure(s) en overige bijlagen

Kaart