Hoofdfoto De Maneschijn 5.jpg 20220404_175157.jpg 20220404_175305.jpg 20220404_174908.jpg 20220404_174752.jpg 20220404_175011.jpg 20220404_175004.jpg TimePhoto_20220301_163159.jpg TimePhoto_20220301_161715.jpg TimePhoto_20220301_160650.jpg TimePhoto_20220301_161241.jpg TimePhoto_20220301_161726.jpg TimePhoto_20220301_160654.jpg TimePhoto_20220301_160058.jpg TimePhoto_20220301_160101.jpg TimePhoto_20220301_160941.jpg TimePhoto_20220301_161015.jpg TimePhoto_20220301_161804.jpg TimePhoto_20220301_161321.jpg TimePhoto_20220301_161841.jpg TimePhoto_20220301_162205.jpg TimePhoto_20220301_161914.jpg TimePhoto_20220301_162337.jpg TimePhoto_20220301_161838.jpg TimePhoto_20220301_161528.jpg TimePhoto_20220301_161455.jpg TimePhoto_20220301_162513.jpg TimePhoto_20220301_161748.jpg TimePhoto_20220301_161756.jpg TimePhoto_20220301_162250.jpg TimePhoto_20220301_162256.jpg TimePhoto_20220301_162509.jpg Naamloos2.jpg Naamloos4.jpg
Hoofdfoto De Maneschijn 5.jpg
20220404_175157.jpg
20220404_175305.jpg
20220404_174908.jpg
Verkocht

Verkocht: De Maneschijn 5, 5091 JW Oost West en Middelbeers

Prijs op aanvraag
Type object Varkensbedrijf, vleesvarkens
Aanvaarding In overleg
Perceeloppervlakte 17.690 m²
Status Verkocht

Beschrijving

VLEESVARKENSBEDRIJF (otaal ca. 3.650 vleesvarkens), bBestaande uit een vleesvarkensstal 1 + 2 (totaal1.830 stuks), vlees- varkensstal 3 (1.820 stuks), vrijstaande schuur en landbouwgrond op een perc.opp. van 01.76.90 hectare.

Indeling

In het buitengebied van OOSTELBEERS (gemeente OOST-, WEST- EN MIDDELBEERS) aan De Maneschijn 5, gelegen vleesvarkenshouderijbedrijf (totaal circa 3.650 vleesvarkens), bestaande uit een vleesvarkensstal 1 + 2 (1.830 stuks, 0,8 m2 per vleesvarken), vleesvarkensstal 3 (1.820 stuks), vrijstaande schuur en verdere aanhorigheden, ondergrond, erf en landbouwgrond. Het bestemmingsplan geeft aan dat er een bedrijfswoning mag worden gerealiseerd.
In 2008 is een bouwvergunning afgegeven voor het bouwen van een woonhuis / bedrijfswoning. Doordat er 10 jaar niet gebouwd is heeft de gemeente deze vergunning in 2018 ingetrokken.

KADASTRALE GEGEVENS
Gemeente OOST-, WEST- EN MIDDELBEERS, sectie G, nummer 414, ter grootte van 01.76.90 HA
Opmerking: Circa 1.000 m2 is ondergrond voor het bouwen van een bedrijfswoning.
Aantekening: Voor zover geen bijzonderheden bekend.
Voor de eigendomssituatie en de zakelijke gerechtigden wordt verwezen naar de verkoopbrochure.
(Bron: kadaster Eindhoven).

BESTEMMING
De onroerende zaak is gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied, geconsolideerde versie 2020”, van de gemeente Oirschot, vastgesteld door de raad van deze gemeente op 22 november 2017, in werking getreden en onherroepelijk geworden.
Het huidige gebruik is wel toegestaan conform dit bestemmingsplan.
Krachtens dit bestemmingsplan is de onroerende zaak bestemd als:
Enkelbestemming: Agrarisch
Dubbelbestemming: Waarde – Archeologie 4
Dubbelbestemming: Waarde – Archeologie 5
Bouwvlak: Bouwvlak (Agrarisch bouwblok: oppervlakte circa 01.35.00 hectare)
Functieaanduiding: Bedrijfswoning
Functieaanduiding: Intensieve veehouderij
Gebiedsaanduiding: Reconstructiewetzone – iv ja mits
Gebiedsaanduiding: Reconstructiewetzone – verwevingsgebied
(Bron: Ruimtelijke Plannen).

Volgens het bestemmingsplan is de mogelijkheid aanwezig om een BEDRIJFSWONING te bouwen bij het vleesvarkensbedrijf.
Bestemmingsplanregels: zie onze uitgebreide verkoopbrochure.

NUTSVOORZIENINGEN
Waterleiding; Elektriciteit; Aardgas; Drukriolering; Brandput voor bluswater; Bronput voor schoonspuiten vrachtauto.

MILIEUVERGUNNING
In het kader van het huidige c.q. beoogde gebruik is de navolgende milieuvergunning aanwezig.
- Wel benut gehouden dieren de laatste drie jaar (volgens bron verkoper).
- Het object is gemeld in het kader van het activiteitenbesluit.
- De inrichting is aanwezig.
- NB wet vergunning aanwezig; verleend op 16 augustus 2013.
Op 02 januari 2013 is een (revisievergunning) milieuvergunning verleend voor de navolgende aantallen dieren:
(Bron: Provincie Noord-Brabant).

NATUURBESCHERMINGSWET 1998
In het kader van het huidige c.q. beoogde gebruik is een vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet aanwezig:
- Op naam van J.P.F.M. van Spreuwel, Nieuwe Erven 3 te Oost-, West- en Middelbeers (5091 JX).
- Zaaknummer C2053733
Voor het bovenstaande geldt dat op verzoek betreffende vergunning volledig kan worden gemaild.
Gelieve dit verzoek per mail te richten aan secretariaatvastgoed@zltoadvies.nl

OMSCHRIJVING VAN HET OBJECT:
Vleesvarkensstal 1 + 2 (1.830 stuks; 0,8 m2 / vlv):
Bjr. 1985 en 1986 en in 2019 nieuwe asbestvrije golfplaten gelegd.
Afm. ca. 16,50 m x ca. 71,80 m + ca. 16,50 m x 69,30 m + aanbouw 5 m x 11 m = oppervlakte circa 2.383 m², goothoogte 2,40 m, nokhoogte 5 m.
Opgetrokken in geïsoleerde spouwmuren van baksteen.
Het dak is gedekt met asbestvrije golfplaten (2019), ligt om en om op gegalvaniseerde stalen spanten en dragende muren en is geïsoleerd met Dupanel platen.
Centrale gang met elke stal 10 afdelingen voor 90 varkens en stal 1 met een restafdeling en stal 2 een restafdeling voor 30 vleesvarkens.
Achter stal 2 een aangebouwde paardenstal met 3 paardenboxen.
Hokafscheidingen van kunststof.
Grondwaterkoeling via ITB buizen koeling zijgevels.
Verwarmde bolle vloer in combinatie met betonrooster en totaal circa 2.600 m³ mestopslag en stal 1 is een grote gemetselde put en stal 2 bestaat uit gemetselde putten per afdeling.
Kunststofhokinrichting van 2020 voor stal 1 en 2 met rvs profielen.
Computergestuurde ventilatie met 3 luchtinlaat kleppen per afdeling en plastic gaatjes plafond.
Buisvoersysteem Funki 1985/1986 met voerlijnen van 2013 en droogvoerbak Groba 2013.
Stal 1 is aangesloten op een Inno+ Chemische luchtwasser 95% (2016) met datalogger capaciteit 60.000 m3.
Stal 2 is aangesloten via een ventilatiekanaal op de Biologische luchtwasser Inno+ bij stal 3 met een cpaciteit van 160.000 m3.
Opmerking / overig:
3 polyestersilo’s van elk 16 ton en een polyester silo van 35 ton.
Dubbelwandig tank met lekbak (Zwavelzuur) van 1.000 liter.
Ca. 50 m3 polyester spuiwater silo.
Kantoorruimte met pc voor de droogvoerinstallatie.
Kadaverkoeling.

Vleesvarkensstal 3 (1.820; 0,8 M2/VLV):
Bjr. 2014.
Afm. 28,75 m x 70,10 m + 5,6 m x 25,55 m = oppervlakte 2.158 m², goothoogte 3 m, nokhoogte 8,38 m.
Opgetrokken in geïsoleerde spouwmuren van baksteen.
Het dak is gedekt met asbest vrije golfplaten, ligt op stalen spanten.
Hokafscheidingen van kunststof.
Verwarmde gestorte/gevlinderde dichte vloer in combinatie met betonrooster en ca. 2.600 m³ mestopslag van gestorte beton.
Computergestuurde (Fancom) ventilatie met luchtinlaat via voergang via het ondergrondse kanaal, via de zijgevel met luchtinlaat en rolgordijn alles computergestuurd.
Verlaagd ventilatieplafond van sandwich panelen met isolatie.
Kunststof hokafscheiding en betonnen achterwand.
Vaste hogedrukleiding voor de hoge drukspuit en een inweekinstalatie.
De centrale gang 13 Afdelingen van 10 hokken x 14 vlv op 0,8 m2/vlv.
Luchtwasser Inno + (2014) biologische met datalogger capaciteit 160.000 m3.
Buisvoersysteem met Groba brijbakken/3 vaks.

Opmerking:
Op het dak liggen 468 stuks zonnepanelen x 375 wp = 175.500 wp met 4 omvormers (bouwjaar 2021).

SDE subsidie verleend 23 juni 2020 onder referentienummer SDE2012568 voor 0,175000 MW en zon
Voor een periode van 15 jaar.

Schuur:
Bjr. 2011.
Afm. 10 m x 15 m = oppervlakte 150 m², goothoogte 4,50 m, nokhoogte 6,70 m.
De wanden zijn opgetrokken in 1,00 m elementenwanden met steenstrips en de rest sandwichpanelen.
Het dak is gedekt met geïsoleerde sandwichpanelen en voorzien van kunststof goten en ligt op stalen spanten.
De loods is voorzien van een betonklinkervloer.
Voorzien van een overheaddeur, handbediend en twee loopdeuren.
Voorzien van LED-verlichting en zinken goten.
In de schuur zit de voermenger/voerweger voor de varkensstallen.

Opmerking:
Noodstroom aggregaat 108 KVA Perkins diesel motor met vol automatische schakeling.

Overige voorzieningen
Erfverharding: Ca. 1.300 m² verharding van betonklinkers / tegels.
Spuitplaats: 24 m².

Bedrijfswoning: Het bestemmingsplan geeft aan dat er een bedrijfswoning mag worden gerealiseerd.
In 2008 is er een bouwvergunning afgegeven voor het bouwen van een woonhuis/bedrijfswoning.
Doordat er 10 jaar niet is gebouwd heeft de gemeente deze vergunning in 2018 ingetrokken.
Vergunning: voor het onttrekken van 70.000 m3 voor koude/warmte opslag.

Vergunning voor het lozen van water van de biologische luchtwasser op de drukriolering.

Productierechten: varkensrechten in gebied Zuid: aantal 3.233 ve

Alarmsysteem: Inbraak alarm. Alarm voor voer en ventilatie Octa alarm systeem met GSM functie.

ALGEMEEN:
Het betreft een vleesvarkensbedrijf met een goede omvang.
Een mooi en groot bouwblok (circa 01.35.00 hectare).
Het object is te bereiken middels een stalen openslaande toegangspoort.
Door het systeem in de stallen is er geen gas gebruik.
Volgens het bestemmingsplan is de mogelijkheid aanwezig om een bedrijfswoning te bouwen bij het vleesvarkensbedrijf.
Qua bodem verklaart verkoper enkel “agrarisch” te hebben gebruikt en niet bekend te zijn met verontreiniging.
Verkoper verklaart niet bekend te zijn met verontreiniging in de bodem en van het grondwater.

LANDBOUWGROND
Kavel met een totale kadastrale opp. van 01.76.90 ha, na aftrek van het bouwvlak / erf van circa 01.35.00 ha, resteert er een opp. van 00.41.90 ha.
Het is zandgrond met een humushoudende deklaag van ca. 30 cm. Het perceel is direct rondom het vleesvarkensbedrijf gelegen. Beregening is niet mogelijk.

BEZICHTIGING
Wilt u dit object bezichtigen, dan kunt u rechtstreeks bellen op 06 – 53 39 76 30 of kantoor telefoon 073 – 217 35 80.
De heer Ing. J.M.J.M. (Jos) van den Heuvel zal u rondleiden.
Uiteraard kunt u voor het maken van een afspraak en al uw overige vragen ook e-mailen naar jos.van.den.heuvel@zltoadvies.nl.

INFORMATIE
Algemeen: Alle verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg, c.q. tot het doen van een financieel voorstel. Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken (prijs, object), maar ook over de details (oplevering, roerende zaken e.d.) overeenstemming is bereikt. Wij attenderen u erop dat het bieden van de vraagprijs niet automatisch inhoudt dat een koopovereenkomst tot stand komt.

Informatieplicht: Koper heeft een eigen informatieplicht ter zaken alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, bouwverordeningen e.d.
De in deze verkoopinformatie vermelde gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Worden toch onjuistheden geconstateerd, dan kunnen daar geen rechten of aanspraken aan worden ontleend.

Aansprakelijkheid: Aan de samenstelling van deze brochure is de grootst mogelijke zorg besteed.
Voor eventuele afwijkingen van de werkelijke situatie wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.
ZLTO Vastgoed aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in en onvolledigheden van de opgenomen informatie, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

ROERENDE ZAKEN
Er zijn geen roerende zaken in de koop begrepen.
Roerende goederen zoals de biggen weegschaal en hoge drukreiniger etc. zijn overneembaar.

VRAAGPRIJS:
De vraagprijs op aanvraag bij de makelaar.
De koopprijs is kosten koper, dat wil zeggen dat de kosten van de overdracht van de eigendom voor rekening van koper komen. De kosten zijn: overdrachtsbelasting, notaris en kadaster.
Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken (prijs, object), maar ook over de details (oplevering, roerende zaken e.d.) overeenstemming is bereikt. Wij attenderen u erop dat het bieden van de vraagprijs niet automatisch inhoudt dat een koopovereenkomst tot stand komt.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer VGP3900553
Prijs Prijs op aanvraag
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg
Laatste wijziging Dinsdag 2 augustus 2022
Bouw
Type object Varkensbedrijf, vleesvarkens
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwperiode 1985
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 1 ha 76 a 90 ca
Locatie
Ligging Buiten bebouwde kom
Kadastrale gegevens
Oost-, West- en Middelbeers G 414 Oost-, West- en Middelbeers G 414
Perceeloppervlakte 17.690 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond

Plattegronden

Brochure(s) en overige bijlagen

Kaart