1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11a 12 13 14 14a 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23a 24 24a 25 26 27 30 31 32 32a 33 33a 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 begane_grond verdieping
1
2
3
4
Verkocht

Verkocht: Diepenveenseweg 2, 8121 DV Olst

€ 395.000,- k.k.
Type object Bedrijfsruimte , zavel
Perceeloppervlakte 10.000 m²

Omschrijving

Goede bestemming gezocht voor historische boerderij.

De eigenaren zoeken een koper, die een goede bestemming aan de boerderij kan geven waaraan meerdere mensen plezier kunnen beleven. Met behoud van de karakteristieke boerderij, de agrarische bestemming en het waardevolle landschap. Het object bestaat uit de woonboerderij met bedrijfsgebouwen op een perceel van ca. 1.00 ha erf, tuin, ondergrond en cultuurgrond, waarbij extra grond bespreekbaar is: aansluitend is er tot 11.02.29 ha grond bij te koop.

Heeft u concrete plannen voor bijv. een zorgboerderij, een landwinkel, een minicamping, een groepsaccommodatie of een ander plan voor een goede invulling, dan kunt u mee doen met de verkoop bij inschrijving.
Voor uitgebreidere informatie, vraag onze brochure op.

Vraagprijs object op 1.00 ha € 395.000,-- k.k.
Prijs extra grond € 63.000,-- per ha k.k.

Algemeen:
Tot en met 1 juni 2018 12:00 uur bieden de eigenaren via verkoop bij inschrijving deze karakteristieke boerderij te koop aan.

Uitgangspunt van deze verkoopprocedure voor de eigenaren is het selecteren van een gegadigde met het beste bod in combinatie met het beste plan voor gebruik van de onroerende zaak.

Kijkdagen:
Voor het bekijken van dit object zijn er een 3-tal kijkdagen vastgesteld: u dient zich hier vooraf voor aan te melden.

Deze kijkdagen zijn:
-Dinsdag 3 april 2018 vanaf 10:00 uur tot 12:00 uur;
-Vrijdag 13 april 2018 vanaf 10:00 uur tot 12:00 uur;
-Dinsdag 17 april 2018 vanaf 15:00 tot 17:00 uur.

Verkoopprocedure:
Kandidaten dienen het ingevulde en ondertekende inschrijvingsformulier in een gesloten enveloppe o.v.v. “inschrijving Diepenveenseweg 2 te Olst” uiterlijk vrijdag 1 juni 2018 van 10.00 uur tot uiterlijk 12.00 uur in te leveren bij AgriTeam Makelaars Olst-Wijhe BV, Boxbergerweg 16a, 8121 PT Olst, waarbij u een bericht van ontvangst ontvangt. Eerder inleveren kan op afspraak of per aangetekend schrijven.

Gelijktijdig met het ondertekende inschrijvingsformulier dient ingeleverd te worden:
- Verklaring van financiële gegoedheid
- Geldig legitimatiebewijs (en uittreksel kamer van koophandel als er geen sprake is van een natuurlijk persoon als inschrijver)
- Het plan voor de boerderij, waarin u of uw bedrijf zich voorstelt en welk plan u met de boerderij heeft waarin de toekomstige ruimtelijke en
functionele invulling is omschreven.

Iedereen is bevoegd in te schrijven mits aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan.

De voorwaarden en uitgangspunten voor deelname aan de verkoopprocedure:
- De eigenaren zoeken een koper, die een goede bestemming aan de boerderij kan geven waaraan meerdere mensen plezier kunnen beleven.
Met behoud van de karakteristieke boerderij, de agrarische bestemming en het waardevolle landschap. Bij voorkeur in bedrijfsmatige vorm.
- Verkoop van het geheel op 12.02.29 ha incl. erf, tuin en ondergrond geniet de voorkeur.
- Verkoop van de boerderij als woonboerderij voor enkel bewoning door een particulier is niet de bedoeling.
- Koper dient er rekening mee te houden dat eventuele wijziging van bestemmingsplan en verkrijgen van omgevingsvergunning voor rekening en
risico van koper zijn.
- Koper is bekend met deze informatiebrochure met de bijzonderheden, onderzoeken, model-koopovereenkomst etc.
- Modelkoopovereenkomst agrarisch bedrijf, zie bijlage, is van toepassing.
- Gunning onder voorbehoud van de eigenaren.

Bijlagen:
- Omschrijving met fotobladen
- Samenvatting en conclusies:
- Verkennend bodem- en asbestonderzoek ter plaatse van: Diepenveenseweg 2 te Olst Projectnummer 171687
- Nader bodemonderzoek ter plaatse van: Diepenveenseweg 2 te Olst Projectnummer 172084
- Samenvatting asbest-inventarisatie-onderzoek
- Model-koopovereenkomst agrarisch bedrijf.

De volledige onderzoeken zijn op aanvraag te verkrijgen via AgriTeam Olst-Wijhe BV.

OMSCHRIJVING

WOONHUIS
Het voorhuis van deze woonboerderij is rond 1900 gebouwd. Het geheel is opgetrokken uit steensmetselwerk en is gedekt met pannen. De gevels zijn deels voorzien van regelwerk en afgetimmerd met gipsplaten. Het object is aangesloten op de nutsvoorzieningen elektra, waterleiding, aardgas (tot aan de woning) en op de riolering. De woning is voorzien van een oliegestookte centrale verwarming. Het voorhuis is deels voorzien van isolerende beglazing en deels van voorzetramen. De begane grondvloer en de verdiepingsvloer zijn van hout. De inhoud van het voorhuis bedraagt ca. 565 m³ en de indeling is als volgt:

Indeling
- Begane grond: hal / gang, woonkamer, kantoor, slaapkamer,
toilet met douche, keuken, bijkeuken, kelder, opkamer, meterkast en trapopgang.
- Eerste verdieping: overloop met drie slaapkamers en een zolder.
- Tweede verdieping: vliering, bereikbaar middels een steektrap.

Het achterhuis is gebouwd in 1910 en heeft een afmeting van ca. 9 m x 11,5 m 103,5 m². Het geheel is opgetrokken uit steensmetselwerk met houten bintwerk met een hooizolder en is gedekt met riet. De vloer is verhard met beton. Deze voormalige veestal is in gebruik als berging.

BEDRIJFSGEBOUWEN:

STAL
Deze aan het achterhuis verbonden stal uit 1910 heeft een afmeting van ca. 7 m x 14,5 m = 101,5 m² . Het geheel is opgetrokken uit steensmetselwerk met houten bintwerk met een hooizolder en is gedekt met pannen. De vloer is verhard met beton. Deze voormalige veestal is in gebruik als berging.

LIGBOXENSTAL
Deze 1 + 1 rijige ligboxenstal is gebouwd in 1980 en heeft een afmeting van ca. 16 m x 22,5 m = 360 m². Het geheel is opgetrokken uit halfsteensmetselwerk (tanklokaal en melkstal spouwmetselwerk) met een stalen spantconstructie en is gedekt met asbest-golfplaten. De stal is ingericht voor de huisvesting van ca. 35 melkkoeien, voorzien van ligboxen, zelfsluitend voerhek, voormalig tanklokaal en voormalige melkstal e.d. De stal is geïsoleerd.

BEWAARPLAATS
Deze bewaarplaats is gebouwd in 1969 en heeft een afmeting van ca. 8,8 m x 12,8 m = 112,6 m². Het geheel is opgetrokken uit gevels van steen en hout met een houten spanconstructie en gedekt met abc-golfplaten. De bewaarplaats is geïsoleerd. De vloer is verhard met beton. De bewaarplaats is later uitgebreid met aanbouwen van ca. 5 m x 12,8 m = 64 m², ca. 4 m x 12,8 m = 51,2 m² en ca. 7 m x 6 m = 42 m².

SORTEERRUIMTE
Deze in 1961 gebouwde sorteerruimte heeft een afmeting van ca. 5 m x 13,5 m = 68 m². Het geheel is opgetrokken uit gevels van metselwerk en hout met een houten spantconstructie en is gedekt met abc-golfplaten. De vloer is verhard met beton.

KAPSCHUUR
Deze kapschuur met een afmeting van ca. 8,5 m x 19 m = 162 m² is gebouwd in 1970. Het geheel is opgetrokken uit gepotdekseld houten gevels met een houten spantconstructie en is gedekt met abc-golfplaten. De vloer is verhard met beton. In gebruik als berging (voormalige koelcellen).

RUWVOEROPSLAG
- twee kuilplaten van ca. 6 m x 34 m, verhard met klinkers.

OVERIG
- erfverharding: het erf en de oprit zijn verhard met asfalt en klinkers.

VERKAVELING EN GRONDSOORT
Het object wordt aangeboden op circa 1 hectare grond maar bij het bedrijf hoort totaal 12.0.2.29 ha in eigendom (incl. erf, tuin en ondergrond van de gebouwen). Deze extra grond kan bijgekocht worden. De grond ligt als huiskavel bij de gebouwen. Over de grondkwaliteit kan worden opgemerkt, dat het over het algemeen goede zavelgrond betreft, geschikt voor de fruitteelt, weiland, maïsland e.d. Bij minder grond kan de definitieve kavelgrootte en vorm in overleg met verkoper worden vastgesteld (de overblijvende grond dient een goede kavelvorm en ontsluiting te behouden).

BESTEMMING
Volgens het bestemmingsplan Buitengebied is de Enkelbestemming van het object Agrarisch met waarden - Natuur- en Landschapswaarden met Dubbelbestemming Waarde-Landsachap-2 en Waarde-Archeologie-2 en bouwaanduiding karakteristiek met bouwvlak.

MILIEU- EN NBVERGUNNING
Het bedrijf is in werking op basis van een melding Besluit landbouw milieubeheer uit 2010 voor 40 melkkoeien, 15 stuks jongvee en 1 gans.
Het bedrijf heeft een NB-vergunning d.d. 31 juli 2015 voor het houden van 111 stuks jongvee.

BIJZONDERHEDEN: Bij de cv-ketel is geen installatiecertificaat: dit vergt een investering (incl. afgifte certificaat, materialen, afdracht kosten, verplichte keuring en andere kosten) van ca. € 3.500,--.

AANVAARDING, BETALING EN LEVERING:
Binnen 2 maanden na gunning.

VRAAGPRIJS:
Vraagprijs object op 1.00 ha € 395.000,-- k.k.
Prijs extra grond € 63.000,--

BEZICHTIGING:
Op genoemde kijkdagen na aanmelding bij:
AgriTeam Makelaars Olst-Wijhe B.V.
René Groot Koerkamp:
T. 0570-590900 of M. 06-53455224

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer VGP0700271
Vraagprijs € 395.000,- k.k.
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg
Laatste wijziging Donderdag 28 juni 2018
Eigendomsrechten Geheel perceel
Bouw
Type object Bedrijfsruimte , zavel
Eveneens Melkveehouderijbedrijf, ALV overig, ALV woning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwperiode 1900
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 1 ha

Kaart