1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.png 5.jpg
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.png
Verkocht

Verkocht: Fiifgeawei, 8626 GA Offingawier

€ 475.000,- k.k.
Type object Losse grond
Aanvaarding In overleg
Perceeloppervlakte 92.249 m²
Status Verkocht

Beschrijving

Namens opdrachtgever TE KOOP aangeboden:

Schitterende percelen grond,
Samen groot: 9.22.49 ha.

Percelen grasland aan de Fiifgeawei te Offingawier.
Kadastraal bekend gemeente Sneek sectie F nummers 560, 561 1510, 1511 en D 5214.
Kalkarme drechtvaaggronden; zware klei

Het betreft meerdere percelen cultuurgrond die geschikt zijn voor grasland. De kavels bevinden zich aan de Fiifgeawei in Offingawier en hebben een directe toegang tot de openbare weg via eigen perceel D 5214. Er is geen drainage aanwezig, ontwatering geschiedt middels greppels. De percelen zijn aangemerkt bij RVO als blijvend grasland.
Eigenaar is niet bekend met agrarische besmettingen of invasieve gewassen.
Op de gronden is een reserveringsovereenkomst voor de aanleg van een mogelijk zonnepark afgesloten welke door verkoper aan koper wordt overgedragen. Indien een zonnepark wordt gerealiseerd, wordt een opstalrecht gevestigd met een aantrekkelijke retributie. Kandidaat kopers worden bij serieuze interesse volledig op de hoogte gesteld van de inhoud van bovengemelde overeenkomst.

GEBRUIK:
De eigenaar maakt momenteel gebruik van de percelen als grasland. De recente bouwplannen hebben zich uitsluitend gericht op het behouden van grasland.

Kadastrale aantekeningen:
Geen bijzonderheden bekend.
Zakelijke rechten: Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht op gedeelte van perceel (geldt voor F-560, F-1510, F-1511 en D-5214).

BESTEMMING
Bij de gemeente Súdwest Fryslân valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan “Buitengebied Súdwest-Fryslân’ vastgesteld bij Raadsbesluit van 18-12-2019 van de gemeente Súdwest Fryslân.

De huidige Enkelbestemming is volgends dit bestemmingsplan “Agrarisch”
De bestemmingsomschrijvingen zijn via De Dijken Agrarische Makelaardij o.g. te verkrijgen. U dient zich te allen tijde bij de gemeente Súdwest Fryslân op de hoogte te stellen of uw voorgenomen gebruik is toegestaan.

ERFDIENSTBAARHEDEN
Voor de omschrijving van eventuele erfdienstbaarheden wordt verwezen naar het afschrift van de akte van verkrijging. Deze is op aanvraag beschikbaar bij de verkopend makelaar.

Bijzonderheden

Algemeen/bijzonderheden.

• De grond wordt verkocht zonder betalingsrechten, Ledenleveringsbewijzen, fosfaatrechten of andere rechten, quota en dergelijke.

• Verschil tussen de hierboven opgegeven en de werkelijke grootte van het registergoed zal geen aanleiding geven tot het vorderen van vermeerdering / vermindering van de koopsom of tot vernietiging van de koopovereenkomst.

• In de koopovereenkomst wordt een waarborgsom of bankgarantie van 10% opgenomen te voldoen na definitief worden van de overeenkomst.

• Het registergoed zal worden aanvaard in de staat waarin het zich bevindt op het moment van verlijden van de akte van eigendomsoverdracht, met alle daaraan verbonden rechten, lasten en erfdienstbaarheden, vrij van hypothecaire inschrijvingen en beslagen en vrij van gebruik.

• Alle lasten en belastingen welke van het registergoed worden geheven, komen met ingang van het moment van eigendomsoverdracht voor rekening van de ko(o)p(st)er. Alle kosten van de overdracht, waaronder begrepen de eventuele overdrachtsbelasting en het kadastrale recht, alsmede de over deze kosten verschuldigde omzetbelasting, zijn voor rekening van ko(o)p(st)er.

• Koper wordt in de gelegenheid gesteld om voor transport een bodemonderzoek te laten uitvoeren, dit dient echter wel in de onderhandelingen te worden aangegeven.

• Partijen zijn pas in onderhandeling op het moment dat namens de verkoper een tegenvoorstel aan de gegadigde wordt gedaan.

• Voorbehouden dienen in een bieding te worden meegenomen en niet nadien te worden voorgesteld.

• Verkoper adviseert kandidaat kopers hun eigen deskundige in te schakelen.

• Een koper heeft een eigen onderzoek plicht ter zake alle onderwerpen die van hem
van belang (kunnen) zijn, zoals: bestemmingsplannen, bouwverordeningen, streekplannen, e.d.

• De jachtvergunning is verhuurd

• Vrijstellingen van overdrachtsbelasting artikel 15 lid q waarvoor de tienjaarstermijn nog niet is verstreken worden doorgelegd aan koper door middel van een kettingbeding.

• In het kader van Wet ter voorkoming van witwassen en financiering terrorisme is de verkoopmakelaar verplicht om cliëntonderzoek te verrichten naar cliënt en diens wederpartij (koper). Voordat een overeenkomst tot stand komt dient een koper mee te werken aan dit cliëntonderzoek.

BEZICHTIGINGEN
Op afspraak via De Dijken Agrarische Makelaardij B.V.
Telefoon: 0227 510 694
E-mail: info@dedijken.nl
Internet: www.dedijken.nl

Makelaar:
Jakko Bregman
06 200 145 22
j.bregman@dedijken.nl

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer 00046
Vraagprijs € 475.000,- k.k.
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg
Laatste wijziging Maandag 21 augustus 2023
Bouw
Type object Losse grond
Grondsoort Klei
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 9 ha 22 a 49 ca
Kadastrale gegevens
Súdwest-Fryslân F 560 Súdwest-Fryslân F 560
Perceeloppervlakte 27.120 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond
Súdwest-Fryslân F 1510 Súdwest-Fryslân F 1510
Perceeloppervlakte 29.496 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond
Súdwest-Fryslân F 1511 Súdwest-Fryslân F 1511
Perceeloppervlakte 12.488 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond
Súdwest-Fryslân D 5214 Súdwest-Fryslân D 5214
Perceeloppervlakte 2.765 m²
Eigendomsituatie Eigen grond
Súdwest-Fryslân F 562 Súdwest-Fryslân F 562
Perceeloppervlakte 20.380 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond

Kaart