Verkocht

Verkocht: Heaburgen, 8566 HJ Nijemirdum

Type object Losse grond
Status Verkocht

Beschrijving

Namens opdrachtgever te koop bij inschrijving:

Kavel cultuurgrond gelegen aan en nabij de Heaburgen onder Nijemirdum. Oppervlakte totaal 2,80,60 ha.

Inlichtingen: de heer Sybren Zeldenrust 06 - 53 61 06 42.

Het biedingsformulier dient op uiterlijk 18 maart 2022 om 12:00 uur te zijn ingeleverd.

Het biedingsformulier inclusief bijhorende voorwaarden zijn op te vragen bij agri?vastgoed, email: info@agrivastgoed.nl.

OMSCHRIJVING:

Kadastrale gegevens:
Kadastrale gemeente Balk, sectie N, nummer 965, oppervlakte 2,80,60 ha.

Bestemming:
Volgens het vigerende bestemmingsplan Buitengebied Zuid West 2017 van de gemeente De Fryske Marren, vastgesteld op 26-9-2017 is de bestemming “agrarisch gebied in een besloten landschap”.
Daarnaast is het land gelegen in het voorontwerp bestemmingsplan “Partiele herziening beheersverordening gewasbeschermingsmiddelen en spuitvrije zones”.

Grondsoort:
De grondsoort betreft zand.

Vorm, grootte:
De vormgeving en de grootte van de kavel is goed.

Detailhuishouding:
Geheel gedraineerd.

Bouwplan:
Jaar 2021: Mais
Jaar 2020: Mais
Jaar 2019: Gras
Jaar 2018: Gras
Jaar 2017: Gras

Dit jaar mag er mais worden geteeld.

Jachtrecht:
Het jachtrecht is verhuurd.

Ontsluiting;
Het land is gelegen aan en ontsloten op de openbare weg “Heaburgen”.

Betalingsrechten;
De betalingsrechten zullen worden overgedragen op basis van gemeten maat.

Grenzen:
De grens naast perceelsnummer 990 en naast de oprit van perceelsnummer 959 betreft een afrastering met stroompalen.
De grens naast perceelsnummer 959 ter hoogte van de woonopstallen betreft een sloot. Op de topografische kaart in de bijlage is e.e.a. nader aangegeven.

Erfdienstbaarheid:
De heer F.R. van der Zee wonende te Heaburgen 3 (8566 HJ) Nijemirdum en verkoper zijn de volgende erfdienstbaarheid overeengekomen:
Ten behoeve van het kadastrale perceel gemeente Balk, sectie N, nummer 959, als heersend erf, en ten laste van het perceel gemeente Balk, sectie N, 960 (thans het te verkopen perceeelsnummer 965) als dienend erf, de erfdienstbaarheid, inhoudende te dulden het (doen) aanleggen dan wel vervangen, hebben, gebruiken en onderhouden van kabels, leidingen en dergelijke voor openbare nutsbedrijven en vergelijkbare particuliere bedrijven, zoals gas-, water-, electriciteits-, CAI- en telefoonleidingen; onderhoud en vervanging van gemelde kabels, leidingen en dergelijke dient te geschieden op de voor het dienend erf minst bezwarende wijze.

Aanvaarding: Uiterlijk 1 april 2022.

Transportdatum: Uiterlijk 1 april 2022.

Betaling: Per transportdatum.

Lastenverrekening: Per transportdatum.

Kosten: De kosten, op de koop vallende, zijn volledig voor rekening van de koper. Hierin zijn o.a. begrepen: de notariskosten, kadasterkosten en de eventueel te betalen overdrachtsbelasting.

Schone grond:
De kavel is voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarische gebruik met zich heeft meegebracht.

Overige informatie

Herinrichtingsrente: N.v.t.

Beheerspakketten: N.v.t.

Ganzengedooggebied: N.v.t.

Oplevering:
De landerijen zullen worden opgeleverd in de staat zoals de landerijen er thans bij liggen (ongeploegd).

Inlichtingen
De heer S. (Sybren) Zeldenrust
Agri?vastgoed BV
Telefoon: 058 - 284 91 71 / 06 - 53 61 06 42

Wij adviseren u, als gegadigde, u te verdiepen in het bestemmingsplan.
Adres gemeentehuis: Gemeente De Fryske Marren, Herema State 1, 8501 AA, Joure, tel: 14 0514, www.defryskemarren.nl of via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Hoewel bij het maken van deze informatie de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer 67827/26826
Status Verkocht
Laatste wijziging Donderdag 14 april 2022
Bouw
Type object Losse grond
Soort bouw Bestaande bouw

Foto's

Kaart