2naamloos
2naamloos
Verkocht

Verkocht: Mortelweg, 5253 VS Nieuwkuijk

Prijs op aanvraag
Type object Losse grond, zand
Aanvaarding In overleg
Perceeloppervlakte 25.740 m²
Status Verkocht

Omschrijving

Warm gelegen perceel landbouwgrond, ter grootte van 02.57.40 hectaren, gelegen aan de openbare verharde weg, direct naast de geplande woningbouw

BELEGGERS OPGELET!!

Indeling

Nabij de bebouwde kom aan de westrand van Vlijmen aan de Mortelweg gelegen perceel landbouwgrond ter grootte van 02.57.40 hectaren.
Het betreft een kavel in de directe nabijheid van de bebouwde kom van Vlijmen en daardoor ook interessant voor beleggers.
De kavel is momenteel geliberaliseerd verpacht tot 11 februari 2018.
Per 12 februari 2018 kan die dus vrij van huur, pacht en gebruik worden opgeleverd.
Het betreft een mooi rechthoekig perceel met goede ontwatering daar het perceel over de lengte direct aan de waterloop Onsenoortseloop grenst en aan de achterzijde grenst aan de waterloop Geersloot.
Het perceel grenst over de lengte en achterzijde aan het woningbouwplan Geerpark.
Het perceel ligt ten westen van het perceel waar het bolletje in staat. Dat perceel staat kadastraal bekend als gemeente Vlijmen, sectie N, nummer 5482, groot 4.15.70 ha. Het perceel is eigendom van de gemeente Heusden. Op het perceel rust volgens het kadaster een exploitatieplan sinds 4 april 2013. Later is dat geactualiseerd op 8 mei 2014, 16 juli 2015 en 24 augustus 2016.

Perceel landbouwgrond:
- Het perceel is gelegen te Vlijmen aan de Mortelweg en heeft een oppervlakte van 02.57.40 hectaren.
- Het perceel is ontsloten middels een dam aan de Mortelweg.
- Het perceel is thans in gebruik als bouwland;
- Het perceel is niet afgerasterd.
- Het perceel wordt geleverd vrij van huur, pacht en of gebruik door derden;
- Op dit moment is het perceel verpacht middels een geliberaliseerde pachtovereenkomst. Het perceel wordt vrij opgeleverd d.d. 12 februari 2018;
- Het jachtrecht is niet verhuurd;
- Op het perceel rusten geen betalingsrechten en geen productierechten;

Bestemming
Krachtens het bestemmingsplan “Heusden Buitengebied, 3de herziening” van de gemeente Heusden, vastgesteld d.d. 27 september 2016, is het perceel bestemd als:
Dubbelbestemming : Waarde – Archeologie 4.

Krachtens het “Bestemmingsplan Heusden Buitengebied’ van de gemeente Heusden, vastgesteld d.d. 14 januari 2013, is het perceel bestemd als:
Enkelbestemming : Agrarisch.
Dubbelbestemming : Waarde – Archeologie 4.
Gebiedsaanduiding : Reconstructiewetzone – verwevingsgebied.
(Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl, d.d. 15 november 2017).

Aan de westrand van Vlijmen wordt fasegewijs de woonwijk Geerpark gerealiseerd van circa 800 woningen. Op 26 maart 2013 is het deels globale bestemmingsplan Geerpark vastgesteld. Ondertussen is aan delen invulling gegeven.
Het voorliggende uitwerkingsplan Morgenzon voorzien in de invulling van het westelijk deel van het plangebied (uitwerkingsgebied 1). De planvorming voor dit gebied is dermate gevorderd dat deze door middel van een uitwerkingsplan vastgelegd kan worden. De locatie Morgenzon is bedoeld voor de bouw van circa 32 vrijstaande woningen. Deze woningbouwontwikkeling wordt op grond van dit uitwerkingsplan mogelijk gemaakt.

Bestemmingplan naastgelegen perceel:
Het naastgelegen perceel ligt in het plangebied welke deel uitmaakt van bestemmingsplan “Geerpark (in samenhang met Geerpark, planherziening 1) en heeft de bestemming “Wonen – Uit te werken 1” en gedeeltelijk “Wonen – Uit te werken 3”.
Op 18 april 2017 stemde het College van Burgemeester en Wethouders in met het ontwerp van het uitwerkingsplan “Morgenzon” in Geerpark. Het ontwerp uitwerkingsplan lag zes weken ter inzage. Met dit voorstel wordt het uitwerkingsplan "Morgenzon" ter vaststelling aan het college voorgelegd.
Het plan met de naam “Morgenzon”, betreft fase 2A in Geerpark en wordt uitgewerkt in de bestemmingen “Wonen” en “Verkeer – Verblijfsgebied” voor de realisering van circa 32 grondgebonden woningen. Een klein deel van uitwerkingsgebied 3 wordt ook uitgewerkt om de erftoegangsweg mogelijk te maken.
Het ontwerp van het uitwerkingsplan lag ter inzage van 27 april 2017 tot en met 7 juni 2017. Ook is het plan toegezonden aan de relevante overheidsinstanties. Er zijn geen zienswijzen ontvangen.

Informatie
Informatieplicht / onderzoek plicht:
Koper heeft een eigen informatieplicht / onderzoek plicht ter zaken alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, bouwverordeningen e.d.
De in deze verkoopinformatie vermelde gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Worden toch onjuistheden geconstateerd, dan kunnen daar geen rechten of aanspraken aan worden ontleend.

Algemeen:
Alle verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg, c.q. tot het doen van een financieel voorstel. Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken (prijs, object), maar ook over de details (oplevering, roerende zaken e.d.) overeenstemming is bereikt. Wij attenderen u erop dat het bieden van de vraagprijs niet automatisch inhoud dat een koopovereenkomst tot stand komt.

Aansprakelijkheid
Aan de samenstelling van deze brochure is de grootst mogelijke zorg besteed.
Voor eventuele afwijkingen van de werkelijke situatie wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.
ZLTO Vastgoed aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in en onvolledigheden van de opgenomen informatie, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

Aanvaarding
De aanvaarding is in overleg. Het uitgangspunt is levering juridisch en feitelijk op 12 februari 2018.

Vraagprijs:
U kunt uw aankoopvoorstel bespreken met de makelaar, de heer Mr. A.A.H.M. van Heerebeek, te bereiken onder mobiele nummer 06 – 21 21 24 31. Er is geen vraagprijs doch wanneer een voorstel wordt gedaan op basis waarvan de eigenaar zaken wil doen, zal in onderhandeling worden getreden.
De koopprijs is kosten koper, dat wil zeggen dat de kosten van de overdracht van de eigendom voor rekening van koper komen. De kosten zijn 6% overdrachtsbelasting, notaris en kadaster. Er is een vrijstelling mogelijk voor de overdrachtsbelasting mits de kavel gedurende tien jaren in bedrijfsmatig voortgezet agrarisch gebruik blijft.

Inlichtingen
Indien u het perceel wilt betreden of vragen heeft, dan kunt u rechtstreeks bellen met de heer Mr. A.A.H.M. van Heerebeek te bereiken onder mobiel nummer 06 – 21 21 24 31 of ZLTO Vastgoed 073 – 217 35 80.
Uiteraard kunt u voor het maken van een afspraak en al uw overige vragen ook e-mailen naar arjan.van.heerebeek@zlto.nl.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer VGP3900189
Prijs Prijs op aanvraag
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg
Laatste wijziging Woensdag 13 november 2019
Eigendomsrechten Geheel perceel
Bouw
Type object Losse grond, zand
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 2 ha 57 a 40 ca

Foto's

Brochure(s) en overige bijlagen

Kaart