Te koop: Rubeerdijk, Nieuw-Vossemeer

Prijs op aanvraag
Type object Losse grond
Aanvaarding In overleg

Omschrijving

Perceel dijkweiland gelegen aan de Rubeerdijk te Nieuw-Vossemeer, totale oppervlakte 5.305 m².

Indeling

Het betreft een perceel dijkweiland gelegen aan de Rubeerdijk. Kadastraal bekend Halsteren I 1276 en Nieuw-Vossemeer E 532, totaal groot 0.53.05 ha.

De ruilverkavelingslast is voor de oppervlakte hoog te noemen: 168,78, eindjaar 2029.

De dijk is goed beweidbaar. Circa 1.500 m² is een vlak stuk weiland.

Volgens de Bodemkaart (GIS) bestaat de bodem van de onroerende zaak uit kalkrijke poldervaaggrond, zware klei, profielverloop 5.

Perceel Nieuw-Vossemeer, sectie E, nummer 532 is gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied Steenbergen”, van gemeente Steenbergen, vastgesteld door de raad van deze gemeente op 24-09-2015 en na goedkeuring door het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant in werking getreden en onherroepelijk geworden. Krachtens dit bestemmingsplan is de onroerende zaak bestemd als:
Enkelbestemming agrarisch met waarden – landschapswaarden

Perceel Halsteren, sectie I, nummer 1276 is gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied Noord”, van gemeente Bergen op Zoom, vastgesteld door de raad van deze gemeente op 26-08-2015 en na goedkeuring door het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant in werking getreden en onherroepelijk geworden. Krachtens dit bestemmingsplan is de onroerende zaak bestemd als:
Enkelbestemming agrarisch met waarden – openheid
Dubbelbestemming waarde archeologie
Gebiedsaanduiding vrijwaringszone radar 13

Tevens is voor perceel Halsteren, sectie I, nummer 1276 van toepassing het Parapluplan en standplaasten, vastgesteld door de raad van deze gemeente Bergen op Zoom op 11-10-2018 en na goedkeuring door het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant in werking getreden en onherroepelijk geworden. Krachtens dit bestemmingsplan is de onroerende zaak bestemd als:
Gebiedsaanduiding overige zone parkeer normering

Bezichtiging
Mocht u nog vragen hebben of wilt u het object bezichtigen, bel rechtstreeks de heer J. Pollemans, te bereiken onder 06- 21 23 25 88 of via ZLTO Vastgoed 0113 -24 7747 De heer Pollemans zal u rondleiden.
Uiteraard kunt u voor het maken van een afspraak en al uw overige vragen ook e-mailen naar trudy.jansen@zlto.nl.

Algemeen:
Alle verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg, c.q. tot het doen van een financieel voorstel. Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken (prijs, object), maar ook over de details (oplevering, roerende zaken e.d.) overeenstemming is bereikt. Wij attenderen u erop dat het bieden van de vraagprijs niet automatisch inhoudt dat een koopovereenkomst tot stand komt.

Informatieplicht:
Koper heeft een eigen informatieplicht ter zaken alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, bouwverordeningen e.d.
De in deze verkoopinformatie vermelde gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Worden toch onjuistheden geconstateerd, dan kunnen daar geen rechten of aanspraken aan worden ontleend.

Aansprakelijkheid
Aan de samenstelling van deze brochure is de grootst mogelijke zorg besteed.
Voor eventuele afwijkingen van de werkelijke situatie wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.
ZLTO Vastgoed aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in en onvolledigheden van de opgenomen informatie, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

Aanvaarding
De aanvaarding is in overleg.

Vraagprijs
De vraagprijs is op aanvraag.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer VGP3900241
Prijs Prijs op aanvraag
Inrichting Niet gestoffeerd
Inrichting Niet gemeubileerd
Aanvaarding In overleg
Laatste wijziging Dinsdag 8 januari 2019
Bouw
Type object Losse grond
Soort bouw Bestaande bouw

Foto's

Kaart