Omschrijving

Woning (voormalig melkveehouderijbedrijf) in het buitengebied gelegen in Nieuw-Schoonebeek met een totale oppervlakte van 21.33.34 ha. 

Algemeen
De locatie is gelegen in een ontginningendorp gelegen in het beekdal van het Schoonebeker Diep in het uiterste zuidoosten van Drenthe.
Het is een streekdorp met een langgerekt lint langs de Europaweg (N863) met de bebouwing hoofdzakelijk aan de noordkant van de weg.

Woning
De woning is grotendeels gerenoveerd en heeft een inhoud van ca. 477 m3.

Traditionele schuur
-Afmeting: ca. 15 X 20 meter
-Bouwaard: steen/pannen (houten spanten, dupanel dak)

Schuur (voorheen in gebruik zijnde ligboxenstal)
Afmeting: ca. 22 X 24 meter
-Bouwaard: steen/sandwichpanelen met lichtstraat en een Oostranok
-Inhoud onderkeldering: ca. 300 m3

Schuur (caravanstalling)
-Afmeting: ca. 12 X 25 meter
-Steen (luchtspouw)/abc-golfplaten (asbesthoudend)
-Geïsoleerd dak (Dupanel)
-Inhoud onderkeldering: ca. 600 m3

Bestemmingsplan
Bestemmingsplan 'Buitengebied 2011' vastgesteld op 30-10-2014 met bestemming:
-Agrarisch - Grondgebonden 1
-Archeologie 4
-WRO-zone Wijzigingsgebied 1

Cultuurgronden
Kadastrale oppervlakte geheel: 21.33.34 ha
Oppervlakte ondergrond en woon- en bedrijfserf: 00.07.00 ha
Oppervlakte huiskavel: 12.91.42 ha 
Er is een ruilverkaveling waarbij de kavelovergang plaats vindt op 1 januari 2020.
De huiskavel zal na de kavelovergang ca. 18,95 ha bedragen (Kadastraal perceel Schoonebeek G 419 wordt ingebracht en wordt toebedeeld aan de huiskavel en met een overbedeling van ca. 1,6 ha.)

Kadastrale gegevens               
-Schoonebeek G 163 07.82.30 ha 
 (07.12.30 ha cultuurgrond)
-Schoonebeek G 208 02.66.89 ha
-Schoonebeek G 309 04.18.87 ha
-Schoonebeek G 419 04.44.16 ha
-Schoonebeek G 456 01.60.25 ha
-Schoonebeek G 328 00.60.87 ha 

Grondsoorten
-Madeveengrond
-Vlierveengrond

Productierechten
De locatie wordt aangeboden exclusief de fosfaatrechten maar inclusief de betalingsrechten.

Kenmerken