Verkocht

Verkocht: Bekerstraat/Rutjensstraat, 6015 RE Neeritter

Prijs op aanvraag
Type object Losse grond
Status Verkocht

Beschrijving

Algemeen
Dit perceel is gelegen aan de Bekerstraat/Rutjensstraat in het buitengebied van Neeritter, tegen de Belgische grens. Het betreft een redelijk vlak perceel welke rondom goed is ontsloten via een verharde en deels onverharde weg. In de agrarische en natuurlijke omgeving zijn veelal agrarische gronden gelegen welke voor tuinbouw- en akkerbouw doeleinden in gebruik zijn.

Kadastrale situatie
Kadastraal bekend:
Perceel I (VERKOCHT) Hunsel, sectie K, nummer 160, groot 0.39.73 ha
Hunsel, sectie K, nummer 161, groot 0.40.42 ha
totaal 0.80.15 ha.

Perceel II Hunsel, sectie K, nummer 163, groot 1.49.69 ha
Hunsel, sectie K, nummer 164, groot 1.95.86 ha
totaal 3.45.55 ha.

Bestemming
Het perceel ligt binnen het bestemmingsplan “Reparatie- en veegplan Buitengebied Leudal 2016”, vastgesteld door de gemeente Leudal op 04-09-2019. De enkelbestemming van het perceel is “Agrarisch met waarden -4”. De dubbelbestemming luidt ‘Waarde-Archeologie 5’. De gebiedsaanduiding is ‘milieuzone – boringsvrije zone’ en ‘overige zone – bufferzone 5’.

Bodem en gebruik
- Grondsoort is zandgrond met een bouwvoor variërende van minimaal ca 25 cm tot deels ca 50 cm.
- Globaal is ca 25 % van de oppervlakte wat hoger gelegen, lichtere grond op gele ondergrond, daardoor droogtegevoelig. Ca 40 % is lager gelegen en betreft meer humusrijke zwartere zandgrond.
- Met name aan de zuidzijde, langs de zandweg, is perceel wat hoger gelegen.
- Beregeningsput is aanwezig en in lagere deel is gedraineerd.
- Ligt deels een greppel in perceel; deze heeft geen functie en kan eventueel verwijderd worden.

Het grotere perceel is de afgelopen jaren in gebruik geweest voor de diverse teelten akker- en tuinbouwgewassen, de afgelopen twee jaar met de teelt van resp. winterpeen en uien.

Bijzonderheden
- Er is één geregistreerde waterput aanwezig op het perceel, bekend onder nummer LEU 27. In de verkoop is deze inbegrepen en wordt deze geregistreerde waterput mee overgedragen.
- In deze verkoop zijn geen betalingsrechten (voorheen toeslagrechten) of andere productierechten inbegrepen.
- Op het perceel Hunsel, sectie K, nummer 164 berust herinrichtingsrente van € 97,62 per jaar met eindjaar 2032.

Vraagprijs
Op aanvraag.

Aanvaarding
In onderling overleg, aanvaarding per direct is mogelijk.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Frank Kessels (Registermakelaar/Taxateur)
t: 06-55720209
e: fkessels@arvalis.nl

Arvalis kantoor Roermond
Steegstraat 5
6041 EA Roermond
t: 0475-355700
www.arvalismakelaars.nl

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer 68059/23663
Prijs Prijs op aanvraag
Status Verkocht
Laatste wijziging Woensdag 10 februari 2021
Bouw
Type object Losse grond
Soort bouw Bestaande bouw

Foto's

Brochure(s) en overige bijlagen

Kaart