Verkocht

Verkocht: Gralda, 9036 JJ Menaam

Type object Losse grond
Status Verkocht

Beschrijving

INSCHRIJVING GESLOTEN

Kavels cultuurgrond gelegen aan en nabij de Gralda onder Menaam, totaal 5,44,10 ha.

Inlichtingen: de heer Eelke Turkstra 06 - 51 26 09 42. Het biedingsformulier dient uiterlijk op 14 februari 2022 om 12:00 uur te zijn ingeleverd. Het biedingsformulier inclusief bijhorende voorwaarden zijn op te vragen bij agri?vastgoed, email: info@agrivastgoed.nl.

OMSCHRIJVING

Kadastrale bekend gemeente Beetgum, sectie E, nummers 270 en 2146.

Bestemming:
Volgens het vigerende bestemmingsplan “Beheersverordening Bestemmingsplan Buitengebied” van de gemeente Menameradiel, thans Waadhoeke, vastgesteld op 28-9-2017, hebben de landerijen de bestemming Landelijk gebied.

Grondsoort:
De grondsoort betreft volgens de bodemkaart zware zavel. Kopers mogen de grond zelf inspecteren. Graag hierbij een afspraak maken via de makelaar.

Drainage/waterhuishouding:
Perceelnummer 270 is gedraineerd.
Perceelnummer 2146 is niet gedraineerd.

Betalingsrechten:
De landerijen zullen worden overgedragen inclusief de betalingsrechten e.e.a. op basis van gemeten maat.

Jachtrecht:
Het jachtrecht is verhuurd.

Ontsluiting:
Via perceelnummer 270 op de openbare weg Gralda. Koper dient voor zijn rekening tussen de perceelnummers 2146 en 270 (de te verkopen percelen) een dam aan te leggen zodoende dat perceelnummer 2146 zelfstandig via perceelnummer 270 ontsloten kan worden op de openbare weg. Deze dam dient uiterlijk binnen 1 maand na datum aktepassering te zijn gerealiseerd. Gedurende deze periode van realisatie mag perceelnummer 2146 gebruik maken via het pad in het verlengde van de openbare weg, oftewel via 2143 en 2144, het een en ander in overleg met verkoper.

Aanvaarding: Uiterlijk 7 maart 2022.
Aktepassering notaris: Uiterlijk 7 maart 2022.
Betaling: Per datum aktepassering.
Lastenverrekening: Per datum aktepassering.

Kosten:
De kosten, op de koop vallende, zijn volledig voor rekening van de koper. Hierin zijn o.a. begrepen: de notariskosten, kadasterkosten en de eventueel te betalen overdrachtsbelasting.

Schone grond:
De kavel is voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarische gebruik met zich heeft meegebracht.

Erfdienstbaarheden: Niet van toepassing.

Beheerpakketten: Niet van toepassing.

Verrekening over-/ondermaat: Niet van toepassing.

Herinrichtingsrente: Niet van toepassing.

Overig:
De nieuwe eigenaar van de gebouwen op het adres Gralda 2 (thans nog in eigendom bij verkoper) zal een hekwerk plaatsen op de erfscheiding tussen de percelen 2145 en 2146.

Inlichtingen
De heer E. (Eelke) Turkstra
Agri?vastgoed BV
Telefoon: 058 - 284 91 71 / 06 - 51 26 09 42

Wij adviseren u, als gegadigde, te verdiepen in het bestemmingsplan.
Adres gemeentehuis: Gemeente Waadhoeke, Harlingerweg 18 (8801 PA) Franeker, tel: 0517- 380 380, www.waadhoeke.nl of www.ruimtelijkeplannen.nl.

Hoewel bij het maken van deze informatie de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer 67827/26447
Status Verkocht
Laatste wijziging Donderdag 7 april 2022
Bouw
Type object Losse grond
Soort bouw Bestaande bouw

Foto's

Kaart