Verkocht

Verkocht: Hegedyk 2, 9022 BW Mantgum

Prijs op aanvraag
Type object Melkveehouderijbedrijf
Status Verkocht
Perceeloppervlakte 543.335 m²

Beschrijving

Melkveebedrijf, totaal groot 54.33.35 ha.
Voor informatie kunt u bellen met Eelke Turkstra, 06-512 60 942

Melkveebedrijf, staande en gelegen aan de Hegedyk 2 te Mantgum, bestaande uit stelpboerderij, ligboxenstal (105 GVE en 20 stuks jongvee), kuilvoeropslag en mestsilo.
Achter de gebouwen ligt een kavel weiland van totaal 54.33.35 hectare eigendom (inclusief erf en ondergrond gebouwen). Tevens is er een perceel van de Hervormde Gemeente van Mantgum en Skillaerd van 3.13.95 ha, dat eventueel in (erf)pacht uitgegeven kan worden.
In overleg kan ca. 12 ha van de eigendomsgrond ook in pacht uitgegeven worden.
De grondsoort van het land is klei.

 
Mantgum ligt in de gemeente Leeuwarden en is een dorp met ongeveer 1.150 inwoners. Mantgum ligt aan het spoor Leeuwarden-Sneek en heeft een treinstation.
In Mantgum zijn voorzieningen als een basisschool, Poiesz supermarkt en verschillende verenigingen, o.a. tennis-, korfbal- en kaatsvereniging.
 
Meer informatie over Mantgum vindt u op www .mantgum.com
 
Het melkveebedrijf ligt aan de doorgaande weg Weidum-Easterwierrum, met naast deze weg een fietspad. Het bedrijf ligt tussen de Hegedyk en het vaarwater De Swette (vaarroute tussen Leeuwarden en Sneek).
 
Het landschap is een open landschap met voornamelijk melkveehouderij- bedrijven.
De percelen zijn goed ontsloten middels het fietspad annex de gemeentelijke kavel-ontsluitingsweg Mantgumer Nieuwlands Hooiweg richting de Swette.  

Omschrijving gebouwen
 
Woongedeelte van de stelpboerderij
 
Het bouwjaar van de stelpboerderij is oorspronkelijk 1866. Door de jaren heen is de boerderij verschillende keren gerenoveerd.
De woning van de stelpboerderij is gericht naar het westen.  
 
De indeling is als volgt: hal/gang, woonkeuken, kelder, 2 slaapkamers, woonkamer, wasruimte, badkamer met ligbad, apart toilet.  
Op de verdieping zijn 2 ruime slaapkamers en een kleiner kamertje dat thans dienst doet als kantoor. Hierboven is een vliering / bergruimte die bereikbaar is middels een losse trap.
 
De woning heeft een geïsoleerd dak (ca. 1995) met houten dakbeschot en de zijkanten van het dak zijn van stalen dakpanplaten; de voorkant is gedekt met dakpannen.
De woning is opgebouwd uit steensmuren waarvan de binnenkanten zijn geïsoleerd en de woning heeft houten vloeren. De kozijnen zijn van kunststof, waarvan enkele van recente datum (o.a. keuken). De ramen zijn van thermopane-beglazing.
 
De woning wordt verwarmd d.m.v. centrale verwarming, waarbij de HR-combiketel van 2012 is.
 
De nutsvoorzieningen zijn gas, water en elektrisch (3x35 Ampère).
De woning is niet aangesloten op de gemeentelijke riolering en heeft een beerput.
Er is glasvezel aangevraagd.

Schuurgedeelte van de stelpboerderij
Bouwjaar:     oorspronkelijk 1866
Afmetingen:   ca. 24 x 20 meter
Gebruik:        jongveestalling, 15 ligboxen met roostervloer en ca. 20 m3 mestopslag. Verder wordt de schuur gebruikt voor opslag en berging.
Bouwaard:     steensmuren, houten bintwerk, rieten dak (de zuidzijde in 1995 vernieuwd en in 2005 de noord- en oostkant), betonnen vloeren, houten zolders.
 
Ligboxenstal:
Bouwjaar:     1982
Type:            2+1 rijige stal met roostervloer
Afmetingen:   ca. 45 x 22 meter
Capaciteit:     105 ligboxen voor grootvee en 20 ligboxen voor jongvee
Mestkelders: ca. 900 m3, van prefab-betonelementen. De boxen en roosters zijn onderkelderd.
Bouwaard:     stalen spanten, gegalvaniseerde stalen gordingen, spouwmuren, topgevels van damwand met binnenbetimmering, dak gedekt met geïsoleerde sandwichpanelen (2014), zuidoost-kant heeft zijwandventilatie met windbreekgaas en schermdoek.
Interieur:       R-boxen voor het grootvee en Engelse boxen voor het jongvee, rubbermatten, zelfsluitend (veiligheids)voerhek, nieuwe thyleenslangen voor de drinkwatervoorziening.
 
Melkstal:        2x6 visgraat, met automatische afname en voerverstrekking.
 
Tanklokaal:    Hier bevindt zich de 8.000 liter melkkoeltank (in 2007 tweedehands gekocht).
 
Mestopslag:
Type:            foliesilo met stalen matten (gaasmatsilo)
Bouwjaar:     2001
Inhoud:         595 m3
Keuring:        gekeurd tot eind 2021
 
 
Kuilvoeropslag
Type:            2 sleufsilo’s
Afmetingen:   ca. 33 x 8 meter en ca. 25 x 6 meter. De wandhoogten zijn ca. 1,25 meter.
Bouwaard:     beton
 
Silo's
Er zijn enkele krachtvoer- en kunstmestsilo’s
 

 
Landerijen 
Oppervlakte:     Uitgaande van 1.00.00 hectare erf/ondergrond gebouwen, is er 53.33.35 hectare land bij de boerderij                                  (kadastrale maat).
                        Het land van de Kerk –dat eventueel gepacht kan worden- is 3.13.95 ha.
                        Hiermee komt de totale oppervlakte op 56.47.30 ha.
                        De gemeten maat is ca. 54,25 ha.
Verkaveling en
ontsluiting:       Alle percelen liggen achter de boerderij.  De percelen zijn bereikbaar middels de gemeentelijke                                   kavelontsluitingsweg richting de Swette. Deze verharde weg wordt ook gebruikt als fietspad.
 
Grondsoort:      De grondsoort is kalkrijke, zwaardere klei met een goede humus teeltaarde.
 
Drainage:         Eén perceel van ca. 2,7 ha is niet gedraineerd en heeft greppels. De rest van de kavel is gedraineerd,                         waarvan de nieuwste drainage van 2015 (ca. 3 ha). 

Bestemmingsplan
Van toepassing is het Bestemmingsplan Bûtengebiet Littenseradiel d.d. 29 september 2015, thans gemeente Leeuwarden.
De enkelbestemming is “Agrarisch” met deels dubbelbestemming “waarde-archeologie 2”.
Voor uitgebreidere informatie verwijzen wij u naar de gemeente, of kijk op www.ruimtelijkeplannen.nl.
 
 
Nb-vergunning en Activiteitenbesluit
Er is geen Nb-vergunning aanwezig.
In september 2011 is een melding gedaan aan de gemeente op grond van Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer voor 80 melk- en kalfkoeien, 30 stuks jongvee ouder dan 1 jaar, 35 stuks jongvee jonger dan 1 jaar en 50 schapen.
 
Zuivelfabriek
Thans wordt de melk geleverd aan Friesland Campina.
 
Fosfaatrechten
Er zijn 4.143 kg fosfaatrechten.
 
De fosfaatrechten zijn niet bij de koop inbegrepen, en zijn desgewenst ter overname.
 
Betalingsrechten
Het aantal betalingsrechten op de gemeten maat is 54,25 stuks.
 
De betalingsrechten zijn bij de koop inbegrepen.
 
Vee, machines en inventaris
Deze zijn niet bij de koop inbegrepen, maar zijn wel ter overname. Het bedrijf kan desgewenst als going-concern worden overgenomen.
 
Jachtrecht: het jachtrecht is niet verhuurd.
 
Ruilverkavelingslasten
Er rusten geen ruilverkavelingslasten op de eigendomspercelen.
 
Belastingen en kosten
De Waterschapslasten onbebouwd zijn voor het jaar 2020  € 95,57 per hectare.
 
Opstalrechten/erfdienstbaarheden
Er zijn geen opstalrechten of erfdienstbaarheden bekend.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer 68040/22944
Prijs Prijs op aanvraag
Status Verkocht
Laatste wijziging Vrijdag 8 januari 2021
Bouw
Type object Melkveehouderijbedrijf
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 54 ha 33 a 35 ca

Kaart