Foto 1.jpg F 1.jpg Foto 2.jpg Foto 3.jpg Foto 4.jpg foto 13.jpg f 5.jpg f 6.jpg f7.jpg f 8.jpg f 9.jpg f 10.jpg f11.jpg f 12.jpg f 14.jpg f 15.jpg f 16.jpg f17.jpg f 18.jpg f20.jpg f19 .jpg f19.jpg f 21.jpg f 22.jpg f22.jpg f23.jpg f24.jpg f25.jpg f26.jpg f27.jpg f28.jpg f29.jpg f30.jpg f 31.jpg f 32.jpg f33.jpg f34.jpg f36.jpg f 37.jpg P1.jpg P2.jpg T 1.jpg T2.jpg
Foto 1.jpg
F 1.jpg
Foto 2.jpg
Foto 3.jpg
Verkocht onder voorbehoud

Verkocht onder voorbehoud: MANEGE "De Duikse Hoef" op een perc.opp. van 04.99.26 ha (In erfpacht)

Duiksehoef 6, 5175 PG Loon op Zand
€ 800.000,- k.k.
Type object Paardenbedrijf, manage
Aanvaarding In overleg
Perceeloppervlakte 49.926 m²
Status Verkocht onder voorbehoud

Beschrijving

MANEGE "De Duikse Hoef" op een perc.opp. van 04.99.26 ha (In erfpacht)

Indeling

Het betreft een manege, bestaande uit een woonhuis met o.a. een binnen manege van 20 x 40 m met foyer, twee verlichte buitenrijbanen van 20 x 60 m en van 40 x 90 m, geheel vernieuwde stallen (circa 45 pensionpaarden en circa 20 manege paarden en pony’s), poetsplaats, twee spuitplaatsen, zadelkamers en verdere aanhorigheden, ondergrond, erf, tuin en landbouwgrond op een totale perc.opp. van 04.99.26 ha. In totaal zijn er 68 paardenboxen wv 58 voor volwassen paarden en 10 voor volwassen pony’s. Het object is gelegen op een schitterende locatie op een voldoende grote kavel nabij de natuur, op fietsafstand van het centrum van Loon op Zand. De manege ligt geheel vrij midden op de kavel in een bosrijke rustige omgeving met volop uitrij mogelijkheden.

Recht van erfpacht met afhankelijk recht van opstal: Genoemde percelen zijn in eigendom bij De Efteling B.V. De nieuwe eigenaar van de manege koopt feitelijk de opstallen (met het manegebedrijf) en krijgt van De Efteling de ondergrond in erfpacht. Zodoende wordt er een “overeenkomst recht van erfpacht met afhankelijk recht van opstal” gesloten tussen De Efteling en de koper van de manege. De uitgangspunten van deze overeenkomst op hoofdlijnen zijn als volgt:
1. De oppervlakte welke in erfpacht (met opstalrecht) wordt verkregen betreft 04.99.26 ha;
2. De canon bedraagt € 18.000,= per jaar en wordt vanaf 1 januari 2024 geïndexeerd volgens het CPI (consumenten prijsindexcijfer alle huishoudens);
3. Het recht wordt dit voorjaar notarieel vastgelegd waarbij de overdrachtskosten (notaris, kadaster en overdrachtsbelasting) voor rekening van koper komen;
4. Het recht loopt 30 jaren en eindigt op 31 december 2053;
5. Het toegestane gebruik betreft pensionstal c.q. manegebedrijf;
6. De overeenkomst voldoet aan de bancaire richtlijnen voor financiering;
7. Bij het einde van de erfpacht heeft de erfpachter recht op vergoeding voor zijn opstallen;
De overeenkomst recht van erfpacht met afhankelijk recht van opstal is samen met de bijbehorende algemene voorwaarden ter inzage.
Aantekening kadaster: zie verkoopbrochure.

Overig weiland circa 4 ha: Naast voornoemde huiskavel ad 04.99.26 ha biedt De Efteling koper de gelegenheid om nog circa 3.94.13 ha weiland geliberaliseerd te pachten voor een periode van zes jaren welke daarna in goed overleg mogelijk weer kan worden verlengd. De jaarlijkse pacht hiervoor komt uit op circa € 6.909,58 per jaar (2.73.43 ha voor € 1.600,=/ha en 1.20.70 ha voor € 2.534,70). De overeenkomsten voor het overig weiland is ter inzage. Genoemde weilanden zijn bereikbaar via een zandpad.

BESTEMMING: Zie verkoopbrochure. (Enkelbestemming: Sport – Manege / Enkelbestemming: Agrarisch).

NUTSVOORZIENINGEN: drinkwaterleiding, elektriciteitsnet, aardgas, drukriolering en telefoon.

MILIEUZAKEN: Op 23 maart 1999 is een milieuvergunning verleend voor de navolgende aantallen dieren.
- 10 volwassen pony's - 3 jaar en ouder + 58 volwassen paarden - 3 jaar en ouder
Zie onze uitgebreide verkoopbrochure. De vigerende milieuvergunning is onderdeel van de totale milieuvergunning van De Efteling.

VERKORTE OMSCHRIJVING: ZIE VERDER ONZE UITGEBREIDE VERKOOPBROCHURE:
WOONHUIS: gebouwd in 1930 met een oorspronkelijke inhoud van circa 315 m3. In totaal omvat de woning een inhoud van circa 415 m3.
BINNEN MANEGE: De binnen manege is nagenoeg geheel opnieuw opgebouwd in 2000. Enkel de gelamineerde spanten en gordingen stonden er toen al. De binnen manege heeft een oppervlakte van circa 21,50 m x 41,10 m dus 884 m2. De goothoogte is circa 5,5 m en de nokhoogte circa 8.
KANTINE MET VOORRAADKELDER EN KEUKEN: De kantine voor de binnen manege is sfeervol ingericht met een grote bar, tussendeuren, vloer van hout (nieuw in 2018), plafond van hout (matige staat), met hout afgewerkte wanden. De oppervlakte is circa 6,50 m x 21,50 m = circa 140 m2.
SERRE NAAST DE MANEGE: Aansluitend op de keuken van de kantine is als afhang van de binnen manege in 2000 een grote serre gebouwd met over de gehele lengte ramen (dubbel glas). De opp. van de serre is circa 21,64 m x 7,16 m = circa 155 m2. De hoogtes zijn circa 2,50 m en circa 3,40 m.
PAARDENSTAL: De paardenstal bestaat uit hoofdstal, een tussenstal, een voorstal. Het geheel is gebouwd tegelijk met de binnen manege omstreeks 2000.
• Hoofdstal, 21,90 m x 41,10 m = circa 900 m2 met een goothoogte van circa 3 m en nokhoogte van circa 7 m. De hoofdstal omvat 45 paardenboxen. De boxen zijn veelal 3 m x 3 m maar er zijn ook enkele kleinere. Het zijn “Buitenhuis” boxen type “senior” met hard houten planken van 31 mm dik.
Nb. Van genoemde 45 boxen zijn er 34 uitgevoerd met half hout / half spijlen wanden en 11 boxen met zijschotten geheel van hardhout. In de hoofdstal zijn twee zadelkamers gemaakt, beide met inbraakalarm, circa 44 zadelkasten, verlichting en vloeistof dichte vloer. Het inbraakalarm meldt in huis en in de meldkamer van de politie. De stal is voorzien van een drinkwater rondpompsysteem. Verder zijn er in de stal een gereedschapsruimte met inbraakalarm en de onder het woonhuis genoemde kantoorruimte/hal/berging (met vloerverwarming) gemaakt in 2011.
• Tussenstal, 41,10 m x 7,80 m (inclusief gang tussen manege en stal) = circa 320 m2. In dit deel van de paarden stal zijn 18 boxen gemaakt van het type “Buitenhuis” type “senior” met hardhouten planken van 30 mm dik.
• Voorstal, 7,70 m x 7,80 m = circa 60 m2. In dit deel zijn paardenstallen gemaakt met gemetselde (spouw en halfsteense) muren welke geheel zijn betegeld.
HOOISCHUUR: De hooischuur is in 2000 gebouwd met een oppervlakte van 10 m x 15 m = 150 m2.
OVERIGE VOORZIENINGEN: Het terras omvat circa 90 m2, de opgang is circa 60 m2 en het naastgelegen terras circa 35 m2. Zodoende is er in totaal circa 200 m2 verhard met betonsteentjes.
Weide afzetting: Er zijn vele paddocks gemaakt, weilanden, etc., alles is afgezet met houten palen en dubbele houten planken. Ook zijn er diverse bijbehorende poorten.
Longeercirkel: In 2013 is achter de paardenstal een longeercirkel gemaakt met een diameter van 18 meter.
Paddocks: Voor de manege zijn twee paddocks gemaakt met houten afzettingen.
Buiten manege: Achter de paardenstal is in 2013 een buitenmanege gemaakt van 20 m x 60 m.

LANDBOUWGROND: Het bedrijf staat op een huiskavel van 04.99.26 ha. Daarvan is ca 4.00.00 ha in gebruik als weiland voor het weiden van paarden. De totale huiskavel is afgezet met houten palen en planken. Ook is de huiskavel verdeeld in diverse weides.

FINANCIERING ERFPACHTRECHT: De rentmeester van De Efteling verklaart dat de erfpachtovereenkomst voldoet aan de bancaire richtlijn financiering erfpacht. Zodoende kan koper financiering krijgen voor de aankoop. Zie onze uitgebreide verkoopbrochure

VERKOOPPROCEDURE
Gezien de verwachte belangstelling voor onderhavig object is de navolgende verkoopprocedure opgenomen:
De manege wordt verkocht met een totale perc.opp. van 04.99.26 hectaren in erfpacht met opstalrecht.
De manege wordt verkocht in de staat zoals die is ten tijde van de bezichtiging, Going Concern, inclusief de aanwezige roerende zaken behorende bij de manege en inclusief de goodwill (klantenbestand, lopende overeenkomsten, etc.).
Opmerking: enkel het woonhuis wordt leeg en ontruimd opgeleverd. De roerende zaken in het woonhuis zijn niet in de koop begrepen evenals de twee privé auto’s. De kasten en computers op kantoor neemt verkoper mee en voor het overige zie lijst roerende zaken.

BEZICHTIGINGEN EN BIEDINGEN:
1. Elke serieuze gegadigde kan een afspraak maken om de manege te bezichtigen samen met makelaar, de heer Mr. A.A.H.M. (Arjan) van Heerebeek. Na de bezichtiging zal er ruimte zijn om de aankoop met de makelaar te bespreken en vragen te stellen. Hiervoor wordt in de manege een ruimte ingericht waarbij bouwtekeningen, etc. kunnen worden ingezien. Bezichtigingen kunnen in overleg tot 24 februari 2023 (bij voorkeur op maandag).
2. Biedingen kunnen per email worden gedaan op het emailadres van de makelaar zijnde arjan.van.heerebeek@arvaliszbg.nl tot uiterlijk 1 maart 2023 tot 12.00 uur. Daarbij kan de gegadigde naar eigen goeddunken zijn bieding en bijbehorende voorwaarden opnemen.
3. Biedingen zullen vertrouwelijk blijven en niet ter kennis van de eigenaar worden gebracht tot genoemd moment. In de middag van 8 maart zullen de diverse biedingen ter kennisname van de eigenaar worden gebracht. De eigenaar zal vervolgens geheel vrij en zonder enige last beslissen met welke gegadigde(n) zij in onderhandeling gaat treden voor de manege. De makelaar zal contact opnemen met betreffende gegadigden.
4. Degenen die een bod hebben uitgebracht op basis waarvan de eigenaar niet in onderhandeling wenst te treden, zullen daarover zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd door de makelaar.
5. Zodra er een overeenkomst tot stand komt tussen de eigenaar en een bieder, zal de makelaar de koopovereenkomst opstellen en samen met partijen de datum van het gewenste notarieel transport bepalen alsmede de notaris kiezen.
6. Richtprijs € 800.000,= voor de opstallen en aanhorigheden exclusief de roerende zaken en goodwill.
7. Het manegebedrijf is niet in delen te koop. Het is alles in een koop: opstallen, roerende zaken en goodwill.

BEZICHTIGING:
Mocht u nog vragen hebben of wilt u het object bezichtigen, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de heer Mr. A.A.H.M. (Arjan) van Heerebeek, te bereiken onder mobiele nummer 06 – 21 21 24 31 of via telefoonnummer 073 - 217 35 80. De heer Van Heerebeek zal u rondleiden tijdens kantooruren.
Uiteraard kunt u voor het maken van een afspraak en al uw overige vragen ook e-mailen.

RICHTPRIJS:
De richtprijs van de manege met een perc.opp. van 04.99.26 ha in erfpacht, excl. de roerende zaken en goodwill bedraagt: € 800.000,= k.k.
De richtprijs is kosten koper, dat wil zeggen dat de kosten van de overdracht van het erfpachtrecht met opstalrecht voor rekening van koper komen. De kosten zijn: overdrachtsbelasting, notaris en kadaster.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer VGP3900589
Vraagprijs € 800.000,- k.k.
Status Verkocht onder voorbehoud
Aanvaarding In overleg
Laatste wijziging Donderdag 11 mei 2023
Bouw
Type object Paardenbedrijf, manage
Grondsoort Zand
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwperiode 1930
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 4 ha 99 a 26 ca
Locatie
Ligging Aan rustige weg
Buiten bebouwde kom
In bosrijke omgeving
Kadastrale gegevens
Loon op Zand I 2498 Loon op Zand I 2498
Perceeloppervlakte 49.926 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Erfpacht zonder opstalvergoeding
Lasten Voortdurend, € 18.000,- per jaar (variabel)

Brochure(s) en overige bijlagen

Kaart