Beschrijving

Verkoop geschied middels biedingsformulier, uiterlijk woensdag 5 mei om 12.00 uur !

Het betreft een goed perceel landbouwgrond grond, groot 4.63.24 hectare. Het perceel is gelegen in het buitengebied van Lochem, in het Ampsensche Broek. In de directe omgeving treft u overwegend agrarische gronden, burgerwoningen buitengebied en agrarische bedrijven. De grond wordt aangemerkt als goede zandgrond. De grond is de laatste jaren in gebruik als grasland. Het perceel is omgeven door ontwateringsloten.

Kenmerken