Te koop: Perceel landbouwgrond, ter grootte van 02.45.25 hectaren, over de lengte gelegen aan een openbare verharde weg.

Reekseweg, 5453 Langenboom
Prijs op aanvraag
Type object Losse grond
Aanvaarding In overleg

Omschrijving

LANGENBOOM, Reekseweg
Perceel landbouwgrond, ter grootte van 02.45.25 hectaren, over de lengte gelegen aan een openbare verharde weg.

Indeling

In het buitengebied van Langenboom aan de Reekseweg, gelegen perceel landbouwgrond, ter grootte van 02.45.25 hectaren. De kavel is mooi gelegen en eenmaal ontsloten aan de openbare verharde weg Reekseweg.

Kadastrale gegevens
MILL M 1129 01.73.00 HA
MILL M 98 00.72.25 HA
Totaal 02.45.25 HA

Aantekening kadaster:
• Voor zover geen bijzonderheden bekend.

Voor de eigendomssituatie en de zakelijke gerechtigden wordt verwezen naar aangehechte kadastrale uittreksels en kaarten.

(Bron: kadaster Eindhoven).


Bestemming
Krachtens het bestemmingsplan “Buitengebied Mill en Sint Hubert, Herziening 2018” van de gemeente Mill en Sint Hubert, vastgesteld d.d. 08 februari 2018, is het perceel bestemd als:

Dubbelbestemming : Waarde – Archeologie 2.
Gebiedsaanduiding : Luchtvaartverkeerzone – ihcs-zone.
Gebiedsaanduiding : Luchtvaartverkeerzone – radarverstoringsgebied.
Gebiedsaanduiding : Overige zone – beperkingen veehouderij.
Gebiedsaanduiding : Overige zone – groenblauwe mantel.
Gebiedsaanduiding : Overige zone – zone landschap, leefomgeving en gezondheid.
Gebiedsaanduiding : Overige zone – leefgebied dassen.
Gebiedsaanduiding ; Reconstructiewetzone – extensiveringsgebied vervallen.

(Bron: Ruimtelijke Plannen, d.d. 06 december 2018).

Landbouwgrond
Bodemtype: zandgronden; voedselarm en vochtig tot droog.
Het is een zandgrond met een humushoudende deklaag van ca. 30-40 cm.
Het perceel is courant van vorm, goed verkaveld en goed ontsloten aan een openbare verharde weg.
Het perceel is niet gedraineerd.
Gewas: vanaf 2009 tot en met 2018 in gebruik als bouwland / maisland.
Het perceel verkeerd in goede staat van onderhoud.
Er liggen twee, niet vergunde, beregeningsputten op het perceel.


Schouw - slootonderhoud
Slootonderhoud en schouw:
Jaarlijks vindt begin januari de “officiële” schouw plaats. Een goede staat van onderhoud is van groot belang voor een optimaal beheer van het oppervlaktewater.
Om wateroverlast te voorkomen, moeten alle sloten goed en op de juiste manier worden onderhouden. Tijdens periodes met veel neerslag moeten zij het water makkelijk kunnen afvoeren. Het is dus belangrijk dat begroeiing en obstakels verwijderd zijn.
Het waterschap “Aa en Maas” controleert elk jaar de particuliere perceelsloten.
In waterschapstaal wordt dit genoemd “de Schouw”.

Jaarlijkse controle: de schouw:
Tijdens de Schouw controleren de medewerkers van het waterschap de beken en sloten op de onderhoudstoestand (juiste profiel, aanwezigheid van obstakels en begroeiing, doorstroming in 'duikers').

Tot nu toe vond de schouw in het begin van het nieuwe jaar plaats.
Daarna starten de controles vanaf 15 november. Hiervoor is gekozen omdat de meeste gewassen dan van het land zijn gehaald en de natste periode nog moet aanbreken. Dit is dan ook de beste tijd om te schouwen. In 2019 wordt er dus twee keer gecontroleerd: begin januari en vanaf 15 november.

Ook buiten de schouwperioden moeten de sloten en taluds in goede staat zijn.
Het waterschap mag de koper als onderhoudsplichtige hier ieder moment van het jaar op aanspreken.

Op de kaart in de verkoopbrochure staan de sloten die het waterschap controleert tijdens de jaarlijkse schouw

Teelthistorie
Gewasrotatie:
Jaar 2009 : maïs
Jaar 2010 : maïs
Jaar 2011 : maïs
Jaar 2012 : maïs
Jaar 2013 : maïs
Jaar 2014 : maïs
Jaar 2015 : maïs
Jaar 2016 : maïs
Jaar 2017 : maïs
Jaar 2018 : maïs


Bezichtiging
U kunt het perceel op eigen gelegenheid bezichtigen.
Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met de heer D.J.M. (Theo) van Gendt, te bereiken onder mobiele nummer 06 – 22 66 15 80 of ZLTO Vastgoed telefoon 073 – 217 35 80.
Uiteraard kunt u voor het maken van een afspraak en al uw overige vragen ook e-mailen naar theo.van.gendt@zlto.nl.

Informatie
Algemeen:
Alle verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg, c.q. tot het doen van een financieel voorstel. Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken (prijs, object), maar ook over de details (oplevering, roerende zaken e.d.) overeenstemming is bereikt. Wij attenderen u erop dat het bieden van de vraagprijs niet automatisch inhoudt dat een koopovereenkomst tot stand komt.

Informatieplicht:
Koper heeft een eigen informatieplicht ter zaken alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, bouwverordeningen e.d.
De in deze verkoopinformatie vermelde gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Worden toch onjuistheden geconstateerd, dan kunnen daar geen rechten of aanspraken aan worden ontleend.

Aansprakelijkheid
Aan de samenstelling van deze brochure is de grootst mogelijke zorg besteed.
Voor eventuele afwijkingen van de werkelijke situatie wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.
ZLTO Vastgoed aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in en onvolledigheden van de opgenomen informatie, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

Betalingsrechten / productierechten
Geen overdracht van betalingsrechten en productierechten.

Vraagprijs
De vraagprijs: op aanvraag.

Inlichtingen
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u ons altijd bellen of mailen:

ZLTO Vastgoed
Kantooradres : Onderwijsboulevard 225
5223 DE ’s-Hertogenbosch
Postbus : 100
5201 AC ’s-Hertogenbosch
Email : theo.van.gendt@zlto.nl
Telefoonnummer : 073 – 217 35 80
Mobiele nummer : 06 – 22 66 15 80
Internetsite : www.zltovastgoed.nl / www.fundalandelijk.nl

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer VGP3900248
Prijs Prijs op aanvraag
Inrichting Niet gestoffeerd
Inrichting Niet gemeubileerd
Aanvaarding In overleg
Bouw
Type object Losse grond
Soort bouw Bestaande bouw
Locatie
Ligging Buiten bebouwde kom

Foto's

Plattegronden

Brochure(s) en overige bijlagen

Kaart