Verkocht

Verkocht: KRUISLAND, ROOSENDAALSEWEG: Perceel landbouwgrond, ter grootte van 02.68.90 hectaren.

Roosendaalseweg, 4756 TB Kruisland
Prijs op aanvraag
Type object Losse grond, zand
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg

Omschrijving

Perceel landbouwgrond, ter grootte van 02.68.90 hectaren.

Indeling

ALGEMEEN:
Het betreft een perceel landbouwgrond, ter grootte van 02.68.90 hectaren, gelegen te Kruisland aan de Roosendaalseweg (nummer 3).

KADASTRALE GEGEVENS:
gemeente Steenbergen, sectie AC, nummer 849 en gemeente Roosendaal en Nispen, sectie P, nummer 103.

Aantekening kadaster:
Blijkens informatie van het Kadaster rust op de navolgende percelen een herinrichtingsrente ter grootte van:
o Perceelnummer 849 : € 28,12 per jaar met als eindjaar 2026.
o Perceelnummer 103 : € 5,23 per jaar met als eindjaar 2026.
Voor de eigendomssituatie en de zakelijke gerechtigden wordt verwezen naar aangehechte kadastrale uittreksels en kaarten.

OMSCHRIJVING
Perceel landbouwgrond:
Het perceel is gelegen te Kruisland aan de Roosendaalseweg (nummer 3) en heeft een totale perceeloppervlakte van 02.68.90 hectaren.
Het perceel is recht van vorm, verkaveld en goed ontsloten aan een openbare verharde weg.
Het perceel is thans in gebruik als bouwland.
Het perceel wordt geleverd vrij van huur, pacht en/of enig ander gebruiksrecht.
Het woonhuis te Kruisland aan de Roosendaalseweg 3 is recent verkocht. Verkoper verzorgt de nodige bescheiden van gemeente Steenbergen om een deel van de knotwilgen en de bestaande bomen naast de oprit te mogen kappen. Dit verzoek is inmiddels ingediend bij de gemeente Steenbergen.
De te kappen knotwilgen staan aan de west- en noordzijde van het perceel, de bestaande bomen staan aan de noordzijde van de inrit. Op de kaart (zie verkoopbrochure) is inzichtelijk gemaakt welke bomen er verwijderd gaan worden.

GEWASROTATIE
Jaar 2009 : uien
Jaar 2010 : aardappelen
Jaar 2011 : tarwe
Jaar 2012 : tarwe
Jaar 2013 : aardappelen
Jaar 2014 : tarwe
Jaar 2015 : mais
Jaar 2016 : cichorei
Jaar 2017 : aardappelen
Jaar 2018 : mais
(Bron: boerenbunder.nl)

BESTEMMING:
Krachtens “Bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen” van de gemeente Steenbergen, vastgesteld d.d. 24 september 2015 is de onroerende zaak gedeeltelijk bestemd als:
Enkelbestemming: Agrarisch met waarden – Landschapswaarden.
(Bron: Ruimtelijke Plannen).

De onroerende zaak is gedeeltelijk gelegen in het “Bestemmingsplan Buitengebied Roosendaal Nispen”, van de gemeente Roosendaal, vastgesteld door de raad van deze gemeente op 02 november 2016. Krachtens dit bestemmingsplan is de onroerende zaak gedeeltelijk bestemd als:
Enkelbestemming: Agrarisch.
Gebiedsaanduiding: Vrijwaringszone – radar 11.
(Bron: Ruimtelijke Plannen).

BEZICHTIGING
U kunt het perceel op eigen gelegenheid bezichtigen. Mocht u nog vragen hebben, bel rechtstreeks of neem contact op met:
de heer Ing. R.J.W. (Roy) van Laarhoven, te bereiken onder mobiele nummer 06 – 29 52 02 97, email roy.van.laarhoven@zlto.nl of via ZLTO Vastgoed 073 – 217 35 80 (kantoor ’s-Hertogenbosch); de heer F. (Ferko) de Kubber, email ferko.de.kubber@zlto.nl, te bereiken onder mobiele nummer 06 – 51 69 57 51 of via ZLTO Vastgoed 0113 - 24 77 00 (kantoor Colijnsplaat).

Informatie
Algemeen:
Alle verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg, c.q. tot het doen van een financieel voorstel. Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken (prijs, object), maar ook over de details (oplevering, roerende zaken e.d.) overeenstemming is bereikt. Wij attenderen u erop dat het bieden van de vraagprijs niet automatisch inhoudt dat een koopovereenkomst tot stand komt.
Informatieplicht:
Koper heeft een eigen informatieplicht ter zaken alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, bouwverordeningen e.d.
De in deze verkoopinformatie vermelde gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Worden toch onjuistheden geconstateerd, dan kunnen daar geen rechten of aanspraken aan worden ontleend.

Aansprakelijkheid
Aan de samenstelling van deze verkoopinformatie is de grootst mogelijke zorg besteed. Voor eventuele afwijkingen van de werkelijke situatie wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard. ZLTO Vastgoed aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in en onvolledigheden van de opgenomen informatie, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

AANVAARDING:
De aanvaarding is in overleg.

VRAAGPRIJS:
De vraagprijs bedraagt : € 7,25 per m2 kosten koper.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer VGP3900289
Prijs Prijs op aanvraag
Inrichting Ja
Inrichting Gemeubileerd
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg
Laatste wijziging Dinsdag 8 oktober 2019
Bouw
Type object Losse grond, zand
Soort bouw Bestaande bouw

Foto's

Brochure(s) en overige bijlagen

Kaart