Topo kavel 2.jpg Topo kavel.jpg
Topo kavel 2.jpg
Topo kavel.jpg
Nieuw in verkoop

Te koop: TE KOOP BIJ INSCHRIJVING ERFPACHTRECHT; Percelen landbouwgrond (belast met erfpachtrecht), met totale oppervlakte van circa 20.00.00 ha. INSCHRIJVEN IS MOGELIJK TOT EN MET DINSDAG 20 APRIL 2021 – 1...

Jonkvrouw Annadijk, 4484 PA Kortgene
Prijs op aanvraag
Type object Losse grond
Aanvaarding In overleg
Perceeloppervlakte 200.000 m²
Status Nieuw in verkoop

Beschrijving

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING ERFPACHTRECHT; Percelen landbouwgrond (belast met erfpachtrecht), met totale oppervlakte van circa 20.00.00 ha, gelegen aan de Jonkvrouw Annadijk te Kortgene. INSCHRIJVEN IS MOGELIJK TOT EN MET DINSDAG 20 APRIL 2021 – 17.00 UUR.

Indeling

Algemeen
Het betreft een perceel landbouwgrond belast met erfpachtrecht, van goede kwaliteit, met een oppervlakte van circa 20.00.00 ha., gelegen aan en nabij de Jonkvrouw Annadijk te Kortgene.

Kadastrale gegevens
Gemeente Sectie Nummer Oppervlakte
KORTGENE K 762 gedeeltelijk Circa 20.00.00 HA
Totale oppervlakte Circa 20.00.00 HA

(Bron: Kadaster).

Informatie
- Eigendom belast met Erfpacht.
De canon betreft voor 2021 ca. € 890,00 /ha. excl. ov. lasten.
De canon wordt in 2 termijnen jaarlijks voldaan in juni en december.
Dit jaar komt deze canon volledig voor rekening van koper.
Jaarlijks vindt per 1 januari een prijswijziging plaats op basis van CPI.

Opmerking:
De percelen dienen nog ingemeten te worden door het Kadaster. Kosten van deze inmeting zijn voor rekening koper. Onder- en overmaat worden verrekend.

Bestemming
Het object is gelegen in het bestemmingsplan “Landelijk Gebied 2013” van de gemeente Noord-Beveland, vastgesteld op 29-08-2013.
Krachtens dit bestemmingsplan is het object bestemd als:
Enkelbestemming : Agrarisch
Dubbelbestemming : Waarde – Archeologie 2.
Dubbelbestemming : Waarde – Archeologie 4.
Afbeelding plankaart BP (Bron: ruimtelijke plannen).

Bodemtype
Volgens de Bodemkaart (GIS) bestaat de bodem van het perceel uit:
Mn35A Kalkrijke poldervaaggrond, lichte klei, profielverloop 5
Mn25A Kalkrijke poldervaaggrond, zware zavel, profielverloop 5
Mn15A Kalkrijke poldervaaggrond, lichte zavel, profielverloop 5

Betalingsrechten / productierechten
Er worden geen productierechten overgedragen. Koper kan evt. separaat betalingsrechten overnemen.

Omschrijving van het object
Het betreffen percelen landbouwgrond van goede kwaliteit, ter grootte van circa 20.00.00 hectaren.
Via meerdere dammen zijn de kavels ontsloten.
Watertrap VI = GHG 40-80 cm en GLG >120 cm.

Gewasrotatie
Jaar 2016 : aardappelen
Jaar 2017 : tarwe
Jaar 2018 : bieten
Jaar 2019 : tarwe
Jaar 2020 : aardappelen
Jaar 2021 : zomertarwe??

Levering
De akte van levering dient voor rekening van koper te worden gepasseerd uiterlijk woensdag 28 april 2021 bij een nader te bepalen notaris.
De percelen worden “as is where is” opgeleverd.
Koper heeft het recht vóóraf het object/de percelen te inspecteren.
Koper heeft de mogelijkheid zelfstandig de kavels te bezoeken.

Verkoop bij inschrijving
Verkoop geschiedt door middel van inschrijving. Inschrijving vindt uitsluitend plaats door het tijdig indienen van een geldig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier.
Onvolledige en niet ondertekende inschrijfformulieren zijn ongeldig.
Inschrijven is mogelijk tot en met dinsdag 20 april 2021 tot 17.00 uur. Het inschrijfformulier kan worden ingeleverd op 2 datums; maandag 19 april en dinsdag 20 april, tussen 09.00 en 17.00 uur, in een gesloten enveloppe samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs en een verklaring van een erkende bankinstelling (of accountantsverklaring) waaruit blijkt dat de bieder financieel in staat is de koopprijs met de kosten en belastingen te betalen, op het kantoor van ZLTO Vastgoed, gevestigd te COLIJNSPLAAT aan de Noordlangeweg 42-B (4486 PR), telefoonnummer 0113 – 24 77 47 (email: secretariaatvastgoed@zlto.nl); Op de enveloppe vermelden “Inschrijving KORTGENE, Jonkvrouw Annadijk”.
De koop is onder voorbehoud gunning en instemming van de bloot eigenaar.
U kunt aanwezig zijn bij de opening van de enveloppen op bovengenoemde locatie, woensdag 21 april om 10.00 uur.

Omschrijving van de koop
Op de hierna genoemde kavels kan tot uiterlijk dinsdag 20 april 2021 tot 17.00 uur een schriftelijk bod op de aangegeven wijze worden uitgebracht:

Kavel 1:
Perceel landbouwgrond belast met erfpacht, ter grootte van circa 10.00.00 hectaren, gelegen te KORTGENE aan de Jonkvrouw Annadijk; Het perceel dient nog te worden ingemeten door het Kadaster.
Kadastraal bekend: gemeente KORTGENE, sectie K, nummer 762 gedeeltelijk, ter grootte van circa 10.00.00 hectaren.

Kavel 2:
Perceel landbouwgrond belast met erfpacht, ter grootte van circa 10.00.00 hectaren, gelegen te KORTGENE aan de Jonkvrouw Annadijk; Het perceel dient nog te worden ingemeten door het Kadaster.
Kadastraal bekend: gemeente KORTGENE, sectie K, nummer 762 gedeeltelijk, ter grootte van circa 10.00.00 hectaren.

Kavel 3:
Kavel 3 bestaat uit kavel 1 en kavel 2 tezamen.
Perceel landbouwgrond belast met erfpacht, ter grootte van circa 20.00.00 hectaren, gelegen te KORTGENE aan de Jonkvrouw Annadijk; Het perceel dient nog te worden ingemeten door het Kadaster.
Kadastraal bekend: gemeente KORTGENE, sectie K, nummer 762 gedeeltelijk, ter grootte van circa 20.00.00 hectaren.

Startbod
Het minimale startbod per hectare bedraagt € 27.000,-, kosten koper. Een lagere bieding dan het startbod wordt niet geaccepteerd.

Bezichtiging / vragen
Mocht u nog vragen hebben bel rechtstreeks met Ferko de Kubber, te bereiken onder 06 - 516 957 51 of via ZLTO Vastgoed 0113 - 24 77 47. U kunt uw vraag ook stellen via de mail: ferko.de.kubber@zlto.nl.
Koper heeft een eigen informatieplicht / onderzoeksplicht ter zake alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, etc. De gehele brochure inclusief inschrijfformulier kunt u downloaden.
U kunt de percelen vrijelijk bezoeken.

Aansprakelijkheid
Aan de samenstelling van deze brochure is de grootst mogelijke zorg besteed.
Voor eventuele afwijkingen van de werkelijke situatie wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.
ZLTO Vastgoed aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in en onvolledigheden van de opgenomen informatie, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer VGP3900516
Prijs Prijs op aanvraag
Status Nieuw in verkoop
Aanvaarding In overleg
Bouw
Type object Losse grond
Grondsoort Klei
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 20 ha
Kadastrale gegevens
Kortgene K 762 Kortgene K 762
Perceeloppervlakte 200.000 m²
Omvang Deel perceel
Eigendomsituatie Eigendom belast met erfpacht
Lasten Tijdelijk, € 890,- per jaar (variabel)

Foto's

Brochure(s) en overige bijlagen

Kaart