Verkocht

Verkocht: Ljouwerterdyk, 9151 HA Holwert

Prijs op aanvraag
Type object Losse grond
Status Verkocht

Beschrijving

INSCHRIJVING IS GESLOTEN

Namens opdrachtgever te koop bij inschrijving:
Kavel cultuurgrond gelegen aan en nabij de Ljouwerterdyk onder Holwerd, oppervlakte totaal 9.32.20 ha.
Inlichtingen: de heer Eelke Turkstra 06 - 51 26 09 42.

Het biedingsformulier dient op uiterlijk 19 april 2023 om 12:00 uur te zijn ingeleverd. Het biedingsformulier inclusief bijhorende voorwaarden zijn op te vragen bij agrivastgoed, email: info@agrivastgoed.nl.

Grondsoort:
De grondsoort betreft zware tot lichte klei.
Volgens de grondsoortenkaart uitvoeringsbesluit Meststoffenwet is de grondsoort Grasland op Klei.

Verkaveling:
De kavel bestaat uit 3 percelen.

Drainage:
De 2 achterste percelen zijn gedraineerd.

Jachtrecht:
Het jachtrecht is verhuurd.

Ontsluiting:
De kavel is ontsloten direct op de openbare weg, middels 1 dam.

Betalingsrechten:
Niet van toepassing.

Bestemming:
Volgens het vigerende bestemmingsplan Bûtengebiet Dongeradeel (thans Noardeast-Fryslan), vastgesteld op 27-06-2013, is de Enkelbestemming Agrarisch. Voor de volledige omschrijvingen van de bestemmingsplannen kunt u kijken op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Aanvaarding:
Bij gunning zal worden overlegd wat het moment van aanvaarding is. Dit kan zijn de datum van ondertekening van de koopovereenkomst, of zoveel eerder als partijen onderling overeenkomen.

Datum aktepassering bij de notaris:
Maandag 8 mei 2023 of zoveel eerder of later indien partijen dit nader overeenkomen.

Betaling: Per datum aktepassering
Lastenverrekening: Per datum aktepassering
Kosten: De kosten, op de koop vallende, zijn volledig voor rekening van de koper. Hierin zijn o.a. begrepen: de notariskosten, kadasterkosten en de eventueel te betalen overdrachtsbelasting.

Schone grond:
De kavel is voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarische gebruik met zich heeft meegebracht.

Herinrichtingsrente:
Niet van toepassing.

Natuuurbeheerovereenkomsten:
Niet van toepassing.

Erfdienstbaarheid:
Voor zover bekend zijn er geen erfdienstbaarheden.

Kettingbeding:
Voor de percelen is vrijstelling overdrachtsbelasting toegekend, als bedoeld in artikel 15 lid 1 letter q van de wet op de Belastingen van Rechtsverkeer, waarop verkoper op 11 maart 2014 een beroep heeft gedaan. Op grond van bovenstaande vrijwaart koper verkoper voor iedere (na)heffing van overdrachtsbelasting bij verkoper indien koper binnen 10 jaar na 11 maart 2014 het verkochte niet meer exploiteert of doet exploiteren als bedoeld in voormeld artikel 15 lid 1 aanhef en onder q Wet op Belastingen van Rechtsverkeer.

Oplevering:
De landerijen zullen worden opgeleverd in de staat zoals de landerijen er thans bij liggen.

Inlichtingen
De heer E. (Eelke) Turkstra
Agrivastgoed BV
Telefoon: 058 - 284 91 71 / 06 - 51 26 09 42

Wij adviseren u als gegadigde, zich te verdiepen in het bestemmingsplan.
Adres gemeentehuis: Gemeente Noardeast-Fryslan, Koningstraat 13, 9101 LP, Dokkum, tel: 0519 - 29 88 88, www.noardeast-fryslan.nl of via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Hoewel bij het maken van deze informatie de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer 67827/29308
Prijs Prijs op aanvraag
Status Verkocht
Laatste wijziging Donderdag 11 mei 2023
Bouw
Type object Losse grond
Soort bouw Bestaande bouw

Foto's

Kaart