Te koop: Ophovenseweg, 5256 VX Heusden

Prijs bij inschrijving
Type object Losse grond
Aanvaarding In overleg
Perceeloppervlakte 44.390 m²

Omschrijving

Verkoop bij inschrijving. Perceel landbouwgrond, ter grootte van 04.43.90 ha, gelegen te Heusden aan de Ophovenseweg; kadastraal bekend onder de gemeente Heusden, sectie G, nummer 45, ter grootte van 01.91.60 ha en gemeente Heusden, sectie G, nummer 1661, ter grootte van 02.52.30 ha.

Indeling

Verkoop bij inschrijving. Inschrijven is mogelijk tot en met woensdag 30 oktober 2019 tot 12.00 uur.

Perceel landbouwgrond, gelegen te Heusden (gemeente Heusden, Noord-Brabant) aan de Ophovenseweg.

Kadastrale gegevens
Gemeente Sectie Nummer Omschrijving Oppervlakte
Heusden G 45 Terrein (akkerbouw) 01.91.60 ha
Heusden G 1661 Terrein (akkerbouw) 02.52.30 ha
Totaal 04.43.90 ha
(Bron: kadaster).

Bestemming
Krachtens het bestemmingsplan “Heusden Buitengebied, 4de herziening”, vastgesteld d.d. 18 december 2018 zijn de percelen bestemd als:
Enkelbestemming : Agrarisch
Dubbelbestemming : Waarde – Archeologie 3
Gebiedsaanduiding other : overige zone - openheid.

(Bron: Ruimtelijke Plannen, d.d. 9 augustus 2019).

Omschrijving van de koop:
Op de hierna genoemde koop / kopen kan tot uiterlijk woensdag 30 oktober 2019 tot 12.00 uur een schriftelijk bod op de aangegeven wijze worden uitgebracht:

Perceel landbouwgrond, ter grootte van 04.43.90 ha, gelegen te Heusden (gemeente Heusden) aan de Ophovenseweg; kadastraal bekend onder de gemeente Heusden, sectie G, nummer 45, ter grootte van 01.91.60 ha en gemeente Heusden, sectie G, nummer 1661, ter grootte van 02.52.30 ha.

Betalingsrechten / productierechten
Op de percelen rusten geen betalingsrechten en geen productierechten (melkreferentie, varkensrechten, suikerreferentie, etc.).

Omschrijving van het object
- Kadastraal bekend onder de gemeente Heusden, sectie G, nummers 45 en 1661;
- Totale perceeloppervlakte bedraagt 04.43.90 hectaren.
- Perceel is gelegen en ontsloten aan de openbare verharde weg “Ophovenseweg”.
- De grond kan worden gebruikt als bouwland en grasland.
- De kavel is goed ontwaterd en is goed ontsloten.
- Perceel rivierklei dat is gedraineerd.
- Het is rivierklei van ca. 40% tot 55% afslibbaar.
- Het perceel is niet afgerasterd.
- Het perceel wordt geleverd vrij van huur, pacht en/of enig ander gebruiksrecht.
- Het jachtrecht is verhuurd aan de heer E.M. Gubbels tot en met 2020.
- Voor wat betreft de kavelvorm wordt verwezen naar bovenstaande kaart.

Levering
De akte van levering dient voor rekening van koper te worden gepasseerd uiterlijk 15 november 2019 bij Merkx Vugts & Vlemmix Notarissen, gevestigd te Heusden (gemeente Heusden) aan de Burchtplein 7 (5256 EA); tel.nr.: 0416 – 66 13 79 / Postbus 36 (5256 ZG).
De feitelijke levering (aflevering) van het gekochte vindt plaats tegelijk met het passeren van de akte van levering, geheel leeg en ontruimd, vrij van huur en/of pacht, maar onder gestanddoening van het verhuurde jachtrecht.
Koper heeft een eigen informatieplicht ter zake van alle onderwerpen die voor hem van belang kunnen zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, verordeningen, e.d.
Er is geen bodemverontreiniging bekend.

Verkoop bij inschrijving
Verkoop geschiedt door middel van inschrijving.
Inschrijving vindt uitsluitend plaats door het tijdig indienen van een geldig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier.
Onvolledige en niet ondertekende inschrijfformulieren zijn ongeldig.

Inschrijving
Inschrijven is mogelijk tot en met woensdag 30 oktober 2019 tot 12.00 uur. Het inschrijfformulier dient dan in de daartoe bestemde gesloten enveloppe samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs en een verklaring van een erkende bankinstelling waaruit blijkt dat de bieder financieel in staat is de koopprijs met de kosten en belastingen te betalen, op het kantoor van de notaris aanwezig te zijn, zijnde: Merkx Vugts & Vlemmix Notarissen in bijgevoegde – gesloten – enveloppe met vermelding “Inschrijving Heusden, perceel landbouwgrond”).
De notaris opent slechts de enveloppen en noteert alle bieders, maar heeft verder geen bemoeienis met en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor deze inschrijving.

Bezichtiging / vragen
U kunt de percelen op eigen gelegenheid bezichtigen. Mocht u nog vragen hebben en/of het inschrijfformulier willen ontvangen bel rechtstreeks de heer Ing. R.J.W. (Roy) van Laarhoven, te bereiken onder mobiel nummer 06 – 29 52 02 97 of ZLTO Vastgoed 073 – 217 35 80. Uiteraard kunt u voor het maken van een afspraak en al uw overige vragen ook e-mailen naar roy.van.laarhoven@zlto.nl

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer VGP3900297
Prijs Prijs bij inschrijving
Aanvaarding In overleg
Laatste wijziging Maandag 23 september 2019
Bouw
Type object Losse grond
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 4 ha 43 a 90 ca

Foto's

Kaart