naamloos
naamloos
Verkocht

Verkocht: Het Zand, 5256 Heusden

Type object Losse grond
Perceeloppervlakte 31.696 m²

Omschrijving

Perceel landbouwgrond, ter grootte van 03.16.96 hectaren.

Indeling

Algemeen
In het buitengebied van Vlijmen / Heusden aan Het Zand gelegen perceel landbouwgrond, ter grootte van 03.16.96 hectaren.

Kadastrale gegevens
VLIJMEN N 49 00.99.90 HA
VLIJMEN N 50 00.89.10 HA
HEUSDEN G 315 01.03.70 HA
HEUSDEN G 316 00.11.70 HA
HEUSDEN G 1568 00.12.56 HA
TOTAAL 03.16.96 HA

Aantekening kadaster:
• De percelen te VLIJMEN, sectie N, nummer 49 en 50 zijn belast met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht op gedeelte van perceel ten behoeve van:
- TenneT TSO B.V., gevestigd te Arnhem;
- Enexis B.V., gevestigd te ’s-Hertogenbosch.
• De percelen te HEUSDEN, sectie G, nummers 315, 316 en 1568 zijn belast met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van:
- TenneT TSO B.V., gevestigd te Arnhem.
Voor de eigendomssituatie en de zakelijke gerechtigden wordt verwezen naar aangehechte kadastrale uittreksels en kaarten.
(Bron: kadaster Eindhoven).

Bestemming
Krachtens het “Bestemmingsplan Heusden Buitengebied” van de gemeente Heusden, dat is vastgesteld d.d. 14 januari 2013 is het perceel bestemd als:
Enkelbestemming : Agrarisch, bestemd voor agrarisch.
Dubbelbestemming : Leiding – Hoogspanning.
Dubbelbestemming : Waarde – Archeologie 4.
Gebiedsaandudiing : Reconstructiewetzone – verwevingsgebied.
(Bron: Ruimtelijke Plannen, d.d. 25 augustus 2017).

Landbouwgrond
Het betreft een perceel landbouwgrond, ter grootte van 03.16.96 hectaren.
Het perceel is thans in gebruik als bouwland.
Het betreft een zandgrond.
Het perceel is niet gedraineerd.
Het perceel is ontsloten aan de openbare verharde weg en daardoor zeer goed bereikbaar.
Het perceel wordt geleverd vrij van huur, pacht en/of enig ander gebruiksrecht, maar onder gestanddoening van het eventueel verhuurde jachtrecht.
Het jachtrecht is niet verhuurd.

Betalingsrechten / productierechten
Er worden geen betalingsrechten of productierechten meegeleverd.

Gewas
Gewasrotatie, gedeelte:
jaar 2009 : mais
jaar 2010 : mais
jaar 2011 : mais
jaar 2012 : mais
jaar 2013 : tarwe
jaar 2014 : mais
jaar 2015 : mais
jaar 2016 : mais
jaar 2017 : mais

Gewasrotatie, gedeelte:
jaar 2009 : mais
jaar 2010 : mais
jaar 2011 : mais
jaar 2012 : grasland
jaar 2013 : grasland
jaar 2014 : grasland
jaar 2015 : grasland
jaar 2016 : grasland
jaar 2017 : grasland

Bodemkaart
Volgens de Bodemkaart (GIS) bestaat de bodem van het verkochte uit:

Schouw - slootonderhoud
Slootonderhoud en schouw:
Jaarlijks vindt begin januari de “officiële” schouw plaats. Een goede staat van onderhoud is van groot belang voor een optimaal beheer van het oppervlaktewater.
Om wateroverlast te voorkomen, moeten alle sloten goed en op de juiste manier worden onderhouden. Tijdens periodes met veel neerslag moeten zij het water makkelijk kunnen afvoeren. Het is dus belangrijk dat begroeiing en obstakels verwijderd zijn.
Het waterschap controleert elk jaar de particuliere perceelsloten.
In waterschapstaal wordt dit genoemd “de Schouw”.

Jaarlijkse controle: de schouw:
Tijdens de Schouw controleren de medewerkers van het waterschap de beken en sloten op de onderhoudstoestand (juiste profiel, aanwezigheid van obstakels en begroeiing, doorstroming in 'duikers').

Tot nu toe vond de schouw in het begin van het nieuwe jaar plaats. In 2017 is dat voor het laatst. Daarna starten de controles vanaf 15 november. Hiervoor is gekozen omdat de meeste gewassen dan van het land zijn gehaald en de natste periode nog moet aanbreken. Dit is dan ook de beste tijd om te schouwen. In 2017 wordt er dus twee keer gecontroleerd: begin januari en vanaf 15 november.

Ook buiten de schouwperioden moeten de sloten en taluds in goede staat zijn.
Het waterschap mag de koper als onderhoudsplichtige hier ieder moment van het jaar op aanspreken.

Bezichtiging
U kunt het perceel op eigen gelegenheid bezichtigen. Mocht u nog vragen hebben, bel rechtstreeks de heer D.J.M. (Theo) van Gendt, te bereiken onder mobiele nummer 06 – 22 66 15 80 of ZLTO Vastgoed telefoon 073 – 217 35 80.
Uiteraard kunt u voor het maken van een afspraak en al uw overige vragen ook e-mailen naar theo.van.gendt@zlto.nl.

Informatie
Algemeen:
Alle verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg, c.q. tot het doen van een financieel voorstel. Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken (prijs, object), maar ook over de details (oplevering, roerende zaken e.d.) overeenstemming is bereikt. Wij attenderen u erop dat het bieden van de vraagprijs niet automatisch inhoudt dat een koopovereenkomst tot stand komt.

Informatieplicht:
Koper heeft een eigen informatieplicht ter zaken alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, bouwverordeningen e.d.
De in deze verkoopinformatie vermelde gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Worden toch onjuistheden geconstateerd, dan kunnen daar geen rechten of aanspraken aan worden ontleend.

Aansprakelijkheid
Aan de samenstelling van deze brochure is de grootst mogelijke zorg besteed.
Voor eventuele afwijkingen van de werkelijke situatie wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.
ZLTO Vastgoed aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in en onvolledigheden van de opgenomen informatie, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

Aanvaarding
De aanvaarding is in overleg.

Vraagprijs
De vraagprijs bedraagt: € 6,75 per m2 k.k.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer VGP3900175
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg
Laatste wijziging Dinsdag 27 februari 2018
Eigendomsrechten Geheel perceel
Bouw
Type object Losse grond
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 3 ha 16 a 96 ca

Foto's

Brochure(s) en overige bijlagen

Kaart