Verkocht

Verkocht: Meeuwerdensestraat 3, 6674 MB Herveld

Prijs op aanvraag
Type object Melkveehouderijbedrijf
Status Verkocht
Perceeloppervlakte 556.694 m²

Beschrijving

In het open buitengebied van Herveld, gemeente Overbetuwe, ligt dit courante melkveebedrijf met twee melkrobots en kleine varkenstak.

Het bedrijf wordt te koop aangeboden wegens het ontbreken van bedrijfsopvolging. Ondanks het ontbreken van opvolging, heeft verkoper doorlopend geïnvesteerd in het bedrijf teneinde één en ander up-to-date te houden.

Ideaal gezinsbedrijf voor serieuze bedrijfsverplaatser of als tweede locatie !

ALGEMEEN:
- courante totale grondoppervlakte van 57.47.54 ha
- aantrekkelijke overnamesom door overname 25.18.64 ha in erfpacht
- vrije ligging in het buitengebied, zonder hinderlijke belendingen
- ruime uitbreidingsmogelijkheden melkvee d.m.v. intern salderen (omzetting vleesvarkens in melkvee)
- centraal gelegen in Nederland
- goed bereikbaar, dicht bij snelwegen en stedelijke voorzieningen

GRONDEN:
- rivierklei
- goede ontsluiting / bereikbaarheid
- 57.47.54 ha in totaal, waarvan:
* 22.92.90 ha huiskavel
* 32.74.04 ha overkant van de weg (waarvan 25.18.64 ha erfpacht)
* 1.80.60 ha veldkavel op 1,4 km afstand

MESTOPSLAG:
- circa 1.300 m³ (onder de rundveestallen)
- circa 700 m³ (onder de varkensstallen)
- circa 1.500 m³ (in mestzak op achtererf)

LIGBOXENSTAL:
- twee stuks Merlin 225 melkrobots (november 2011)
- stal in 2008 verlengd / gerenoveerd en over oudere delen heen gebouwd
- 1 + 2 + 2 opstelling
- 159 stuks grootvee in zwevende boxen
- zelfsluitende voerhekken
- mestrobot (2008)
- asbestvrije dakbedekking
- Packo melktank 12.800 liter (silotank voor de stal)

WERKTUIGENBERGING en JONGVEE:
- in twee loodsen en enkele dichte schuren
- diverse bouwjaren
- oppervlakte samen circa 700 m²
- in totaal circa 110 stuks jongvee
- renovatiebehoeftig
- abc-golfplaten dakbedekking

VARKENSSTAL (vleesvarkens):
- huisvesting voor 540 vleesvarkens
- centrale gang en afleverruimte
- automatisch voersysteem
- asbestvrije golfplaten dak met Dupanel isolatie
- emissiearm huisvestingssysteem (BWL 2004.04.V2)

VARKENSSTAL (zeugen):
- buiten gebruik, inrichting deels verwijderd
- abc-golfplaten dakbedekking

WOONHUIS:
- ruime woning (circa 815 m³)
- grote woonkamer (circa 45 m²) met uitzicht over de eigen landerijen
- mogelijkheid voor slaapkamer op begane grond
- fraaie badkamer
- garage (circa 34 m²)

OVERIGE ERFVOORZIENINGEN:
- drie uitwegen
- erfverharding
- voldoende parkeerplaats
- twee kuilplaten, sleufsilo
- kunstmestsilo, voerbulken

GLB-BETALINGSRECHTEN:
- 56,53 stuks inbegrepen, uitbetaalwaarde € 262,91

MACHINES/WERKTUIGEN:
- inbegrepen

VEESTAPEL:
- stamboekwaardig, in overleg over te nemen tegen dagwaarde

FOSFAATRECHTEN:
- over te nemen tegen dagwaarde (maximaal 6.749 kg)

VARKENSRECHTEN:
- over te nemen tegen dagwaarde (maximaal 840 stuks)

VOORRADEN:
- over te nemen tegen dagwaarde

BESTEMMINGSPLAN:
- bestemmingsplan Buitengebied 2013
- 1,5 ha agrarisch bouwvlak met aanduiding “intensieve veehouderij”

MILIEU:
- AMvB (Activiteitenbesluit)
- vergunning ingevolge Wet Natuurbescherming voor: 176 melk- en kalfkoeien, 90 stuks
vrouwelijk jongvee en 540 stuks vleesvarkens
- ruime mogelijkheden aantallen melkvee uit te breiden d.m.v. intern salderen

MEER INFORMATIE:
Wij adviseren u om ook de film met luchtopnames van het erf te bekijken.
Via de website van Agrivesta kunt u een uitgebreide informatiebrochure downloaden !

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer 68019/17761
Prijs Prijs op aanvraag
Status Verkocht
Laatste wijziging Donderdag 6 augustus 2020
Bouw
Type object Melkveehouderijbedrijf
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 55 ha 66 a 94 ca

Brochure(s) en overige bijlagen

Kaart