Naamloos 1.jpg Naamloos 2.jpg naamloos 3.jpg 5.jpg Naamloos 6.jpg
Naamloos 1.jpg
Naamloos 2.jpg
naamloos 3.jpg
5.jpg
Verkocht

Verkocht: HERPT, Achterweg / Herptsepad: perceel landbouwgrond, ter grootte van 06.01.55 ha

Achterweg, 5255 AK Herpt
Vraagprijs
Type object Losse grond
Aanvaarding In overleg
Perceeloppervlakte 60.155 m²
Status Verkocht

Beschrijving

HERPT, Achterweg / Herptsepad
Perceel landbouwgrond, ter grootte van 06.01.55 ha

Indeling

ALGEMEEN:
Het betreft een mooi perceel goede landbouwgrond, ter grootte van 06.01.55 hectaren, gelegen te HERPT, gemeente HEUSDEN, aan de Achterweg 16a / Herptsepad.

KADASTRALE GEGEVENS:
Gemeente HEUSDEN, sectie F, nummer 1533, ter grootte van 06.01.55 hectaren.
Aantekening kadaster:
Het perceel is belast met een Zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van Waterschap Aa en Maas, gevestigd te ’s-Hertogenbosch.
(Bron: Dienst voor het kadaster en de Openbare Registers).

Opmerking:
Het perceel te HEUSDEN, sectie F, nummer 747 is op verzoek van verkoper door het Kadaster gesplitst. Het perceel is gesplitst in het nieuwe te verkopen perceelnummer: Perceelnummer 1533 met een kadastrale oppervlakte van 06.01.55 ha.
De oppervlakte en de grenzen van het nieuwe perceel is definitief.
In de toegevoegde kaartbijlage (zie verkoopbrochure) wordt de ligging getoond van het nieuwe gevormde perceel met bijbehorende kadastrale aanduiding.

BESTEMMING:
Het object is gelegen in het bestemmingsplan “Heusden Buitengebied, 4de herziening”, van de gemeente Heusden, onherroepelijk vastgesteld d.d. 18 december 2018. Krachtens dit bestemmingsplan is de onroerende zaak bestemd als:
Enkelbestemming: Agrarisch.
Dubbelbestemming: Leiding – Water.
Dubbelbestemming: Waarde – Archeologie 2.
Dubbelbestemming: Waarde – Archeologie 3.
Dubbelbestemming: Waarde – Archeologie 4.
Dubbelbestemming: Waarde – Beschermd stadsgezicht.
Gebiedsaanduiding: Overige zone – openheid.
Gebiedsaanduiding: Overige zone – schootsvelden.
(Bron: Ruimtelijke Plannen).

LANDBOUWGROND:
Het perceel is gelegen aan de Achterweg (16a) / Herptsepad te Herpt, gemeente Heusden en heeft een perceeloppervlakte van 06.01.55 hectaren.
Het is een rivierkleigrond met een afslibbaarheidsgehalte van ca. 35 %.
Het perceel is courant van vorm, goed verkaveld en tweemaal ontsloten aan een openbare verharde weg.
Het perceel is gedeeltelijk gedraineerd.
Het perceel verkeert in goede staat van onderhoud. De waterhuishouding is: goed.
Opbrengend vermogen: zeer goed.
Beregening is mogelijk.
Geen overdracht van productierechten / betalingsrechten.
Verkoper is niet bekend met bodemverontreiniging.
Het jachtrecht is verhuurd.
Het perceel valt binnen beschermd stadsgezicht Heusden.
Gewasrotatie: Jaar 2009 – jaar 2022: grasland.

INFORMATIE BETALINGSRECHTEN GLB
Niet van toepassing, dit beleid wordt per 1 januari 2023 aangepast.

INFORMATIE BEREGENINGSPUT
De beregeningsvergunning geraadpleegd op de Bodemkaart (GIS) van het Waterschap:
Er is een beregeningsvergunning verleend voor het navolgende:
- Ten name van: J.J.M. Buys
- Ago-nummer: 797.007
- Inrichtingsnummer: 21.864
- Putnummer: 49.334
- Aantal installaties: 1
- capaciteit: 120 m³/uur
- aantal putten: 1
De geregistreerde beregeningsput gaat bij de juridische levering over op koper.

AANDACHTSPUNTEN:
Onder- of overmaat is niet van toepassing. De oppervlakte en de grenzen van het nieuwe perceelnummer is definitief.
Bij overdracht van de gronden kan verkrijger een beroep doen op de vrijstelling van overdrachtsbelasting als bedoeld in artikel 15 lid 1 sub q van de Wet op Belastingen van Rechtsverkeer. Daarbij geldt dat de cultuurgrond minimaal 10 jaar lang bedrijfsmatig agrarisch moet worden gebruikt. Verkrijger is ermee bekend dat deze vrijstelling van overdrachtsbelasting zal vervallen en zal leiden tot belastingheffing als koper of zijn rechtsopvolger het gekochte niet gedurende een termijn van tenminste 10 jaren op een wijze als bedoeld in deze vrijstelling exploiteert of doet exploiteren. Deze vrijstelling is daarom een voorwaardelijke vrijstelling.
De koopprijs is kosten koper, dat wil zeggen dat de kosten van de overdracht van de eigendom voor rekening van koper komen.

BEZICHTIGING:
U kunt het perceel op eigen gelegenheid bezichtigen.
Voor vragen kunt u contact opnemen met ons kantoor te bereiken onder telefoonnummer 073 – 217 35 80 of u kunt rechtstreeks bellen met de heer D.J.M. (Theo) van Gendt, te bereiken onder mobiele nummer: 06 – 22 66 15 80. Uiteraard kunt u al uw overige vragen ook e-mailen naar Theo van Gendt.
Koper heeft een eigen informatieplicht / onderzoeksplicht ter zaken alle onderwerpen die voor hem / haar van belang (kunnen) zijn.

INFORMATIE:
Algemeen:
Alle verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg, c.q. tot het doen van een financieel voorstel. Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken (prijs, object), maar ook over de details (oplevering, roerende zaken e.d.) overeenstemming is bereikt. Wij attenderen u erop dat het bieden van de vraagprijs niet automatisch inhoudt dat een koopovereenkomst tot stand komt.
Informatieplicht:
Koper heeft een eigen informatieplicht ter zaken alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, bouwverordeningen e.d.
De in deze verkoopinformatie vermelde gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Worden toch onjuistheden geconstateerd, dan kunnen daar geen rechten of aanspraken aan worden ontleend.

AANSPRAKELIJKHEID:
Aan de samenstelling van deze brochure is de grootst mogelijke zorg besteed.
Voor eventuele afwijkingen van de werkelijke situatie wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.
Arvalis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in en onvolledigheden van de opgenomen informatie, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

Aanvaarding in overleg.

Vraagprijs bedraagt € 9,50 per m2 kosten koper.
Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken (prijs, object), maar ook over de details (oplevering e.d.) overeenstemming is bereikt. Wij attenderen u erop dat het bieden van de vraagprijs niet automatisch inhoudt dat een koopovereenkomst tot stand komt.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer VGP3900587
Vraagprijs Vraagprijs
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg
Laatste wijziging Donderdag 13 april 2023
Bouw
Type object Losse grond
Grondsoort Klei
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 6 ha 1 a 55 ca
Locatie
Ligging Buiten bebouwde kom
Kadastrale gegevens
Heusden F 1533 Heusden F 1533
Perceeloppervlakte 60.155 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond

Plattegronden

Brochure(s) en overige bijlagen

Kaart