Koop 1 a.jpg koop 1.jpg 2.jpg Koop 2 a.jpg koop 2.jpg Koop 3 a.jpg Koop 3.jpg 1.jpg
Koop 1 a.jpg
koop 1.jpg
2.jpg
Koop 2 a.jpg
Verkocht

Verkocht: TE KOOP BIJ INSCHRIJVING: Perceel landbouwgrond: 04.24.45 ha. Inschrijven is mogelijk t/m wo 03 juli 2024 tot 12.00 uur.

Vlierdense Bosdijk, 5704 CS Helmond
Prijs op aanvraag
Type object Losse grond
Aanvaarding Per dinsdag 1 oktober 2024
Perceeloppervlakte 42.445 m²
Status Verkocht

Beschrijving

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING: Perceel landbouwgrond, ter grootte van 04.24.45 ha. Inschrijven is mogelijk t/m woensdag 03 juli 2024 tot 12.00 uur.

Indeling

ALGEMEEN:
Het betreft drie mooie percelen landbouwgrond: twee percelen, ter grootte van 04.24.45 hectaren en 04.00.83 hectaren, gelegen te HELMOND aan en nabij de Weyerweg (direct gelegen nabij woonwijk Brouwhuis) en een perceel, ter grootte van 03.15.30 hectaren, gelegen te HELMOND aan de Rochadeweg (direct gelegen aan de entree van het bedrijfsterrein).
Alle percelen zijn gelegen in Landschapspark kloostereind 2024 – 2030. Zodoende kan het ook een mooie belegging voor de toekomst zijn.

KADASTRALE GEGEVENS:
Veldkavel 1: Helmond, nabij de Weyerweg:
Gemeente Helmond, sectie O, nummer 3355, groot 00.95.55 ha
Gemeente Helmond, sectie X, nummer 219, groot 00.51.50 ha
Gemeente Helmond, sectie X, nummer 1307, groot 01.52.40 ha
Gemeente Helmond, sectie X, nummer 1464, groot 01.25.00 ha
Totale perceeloppervlakte veldkavel 1: 04.24.45 ha

Veldkavel 2: Helmond aan de Weyerweg (21 - 25):
Gemeente HELMOND, sectie X, nummer 1904, ter grootte van 03.94.20 ha
Gemeente HELMOND, sectie X, nummer 1901, ter grootte van 00.06.63 ha
Totale perceeloppervlakte veldkavel 2: 04.00.83 ha

Veldkavel 3: Rochadeweg te Helmond
Gemeente Helmond, sectie Y, nummer 1197, ter grootte van 03.15.30 ha
Totale perceeloppervlakte veldkavel 3: 03.15.30 ha

BESTEMMING;
Zie onze uitgebreide verkoopbrochure.

LANDBOUWGROND:
Veldkavel 1: Helmond, nabij de Weyerweg:
Percelen landbouwgrond met een totale perceeloppervlakte van 04.24.45 hectaren. Het betreft feitelijk twee kavels landbouwgrond welke van elkaar zijn gescheiden via een waterloop met daarin een duiker.
De percelen zijn niet gedraineerd. De percelen zijn thans in gebruik als bouwland voor de teelt van mais. Er ligt een goede beregeningsput zonder vergunning en een drinkput van betonnen putringen.
De percelen worden geleverd vrij van huur, pacht en/of enig ander gebruiksrecht.
De percelen worden leeg en ontruimd afgeleverd en zal ter beschikking zijn van de koper na het seizoen 2024. Er is geen jachtrecht bekend op het verkochte. Alle baten en lasten komen voor rekening van koper met ingang van 01 januari 2025.
Verkoper is niet bekend met bodemverontreiniging.
De Provincie heeft een groot gedeelte van de percelen aangewezen voor “stedelijke ontwikkeling”. De vigerende bestemming van alle percelen is agrarisch.
De kavel is bereikbaar vanaf het zuiden, westen en oosten.
De kavel ligt in omgevingsvisie Landschapspark Kloostereind van de gemeente Helmond.

Veldkavel 2: Helmond aan de Weyerweg (21 - 25):
Perceel landbouwgrond met een totale perceeloppervlakte van 04.00.83 hectaren.
Het perceel is niet gedraineerd.
De percelen zijn thans in gebruik als bouwland voor de teelt van mais. In de jaren ’70 is het gebruikt voor de teelt van asperges.
De bereikbaarheid van de percelen is middels de openbare verharde weg ‘Weyerweg”.
Het perceel wordt geleverd vrij van huur, pacht en/of enig ander gebruiksrecht.
Het perceel wordt leeg en ontruimd afgeleverd en zal ter beschikking zijn van de koper uiterlijk na seizoen 2024.
Er is geen jachtrecht bekend op het verkochte.
Alle baten en lasten komen voor rekening van koper met ingang van 01 januari 2025.
Verkoper is niet bekend met bodemverontreiniging.
Verkoper meldt dat op het adres Weyerweg 27, direct grenzend aan het perceel met nummer 1463, een vleeskalkoenenbedrijf is gevestigd met een milieucirkel. Verder zit er in de directe nabijheid van de te verkopen percelen aan de Weyerweg ook nog een varkensbedrijf. De omvang van de milieucirkels is bij verkoper onbekend.
De Provincie heeft het perceel aangewezen voor “stedelijke ontwikkeling”. De vigerende bestemming van het perceel is agrarisch.
De kavel ligt in omgevingsvisie Landschapspark Kloostereind van de gemeente Helmond.
Over het noordelijk gedeelte van de kavel loopt een deel van het recht van overpad waarover de noordelijker gelegen percelen worden bereikt, een en ander zoals blijkt uit de feitelijke plaatselijke situatie.
De provincie heeft de kavel aangewezen voor “stedelijke ontwikkeling”. De vigerende bestemming van alle kavels is agrarisch.

Veldkavel 3: Rochadeweg te Helmond
Perceel landbouwgrond met een perceeloppervlakte van 03.15.30 hectaren.
Het perceel ligt direct aan de entree van het Bedrijfsterrein Zuid Oost Brabant.
Het betreft een nagenoeg vierkante kavel landbouwgrond van circa 200 meter langs de openbare verharde weg “Rochadeweg” en met een diepte van circa 160 meter.
Over het perceel loopt een geluidszone vanaf het bestaande bedrijfsterrein en een straalpad.
Het perceel is niet gedraineerd.
Het perceel is thans in gebruik als bouwland voor de teelt van uien.
Het perceel wordt geleverd vrij van huur, pacht en/of enig ander gebruiksrecht.
Het perceel wordt leeg en ontruimd afgeleverd en zal ter beschikking zijn van de koper na seizoen 2024.
Er is geen jachtrecht bekend op het verkochte.
Alle baten en lasten komen voor rekening van koper met ingang van 01 januari 2025.
Verkoper is niet bekend met bodemverontreiniging.
De Provincie heeft het perceel aangewezen voor “stedelijke ontwikkeling”. De vigerende bestemming van het perceel is agrarisch.
De ontsluiting geschiedt via het openbaar zandpad Donkerstraat aan de noordkant en niet via de Rochadeweg.
De provincie heeft de kavel aangewezen voor “stedelijke ontwikkeling”. De vigerende bestemming is agrarisch.

LEVERING:
De akte van levering dient voor rekening van koper te worden gepasseerd uiterlijk dinsdag 1 oktober 2024 bij Gerrits & Van Gulick Notarissen, gevestigd te Gemert en kantoorhoudende aldaar aan de Komweg 150 (5421 LH); telefoonnummer +31 (0)85 0760 760 (Email: info@gvgn.nl).
De feitelijke levering (aflevering) van het verkochte vindt plaats na het seizoen 2024, geheel leeg en ontruimd, vrij van huur en/of pacht.
Koper heeft een eigen informatieplicht ter zake van alle onderwerpen die voor hem van belang kunnen zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, verordeningen, e.d.
In de koop zijn geen agrarische productierechten en/of subsidieregelingen begrepen.

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING:
Verkoop geschiedt door middel van inschrijving. Inschrijving vindt uitsluitend plaats door het tijdig indienen van een geldig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier. Onvolledige en niet ondertekende inschrijfformulieren zijn ongeldig.
Inschrijven is mogelijk tot en met woensdag 3 juli 2024 tot 12.00 uur. Het inschrijfformulier dient dan in een gesloten enveloppe samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs en een verklaring van een erkende bankinstelling waaruit blijkt dat de bieder financieel in staat is de koopprijs met de kosten en belastingen te betalen, op het kantoor van de notaris aanwezig te zijn, zijnde: Gerrits & Van Gulick Notarissen, gevestigd te Gemert en kantoorhoudende aldaar aan de Komweg 150 (5421 LH); telefoonnummer +31 (0)85 0760 760, middels een gesloten enveloppe met vermelding van: “Inschrijving Helmond, Weyerweg / Rochadeweg”.
De notaris opent slechts de enveloppen en noteert alle bieders, maar heeft verder geen bemoeienis met en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor deze inschrijving.

OMSCHRIJVING VAN DE KOPEN:
Diverse kopen / massa: zie onze uitgebreide verkoopbrochure.

AANTAL VOORWAARDEN:
Zie onze uitgebreide verkoopbrochure.

BEZICHTIGING / VRAGEN / INSCHRIJFFORMULIER:
U kunt de percelen op eigen gelegenheid bezichtigen.
Voor vragen en opvraag inschrijfformulier kunt u contact opnemen met Arvalis (073-2173580) of u kunt rechtstreeks bellen met de heer Mr. A.A.H.M. (Arjan) van Heerebeek, te bereiken onder mobiele nummer: 06 – 21 21 24 31.

INFORMATIE:
Algemeen: Alle verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot het doen van een financieel voorstel.
Onderzoekplicht: Koper heeft een eigen onderzoekplicht ter zaken alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, omgevingsplan, bouwverordeningen e.d. De in deze verkoopinformatie vermelde gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Worden toch onjuistheden geconstateerd, dan kunnen daar geen rechten of aanspraken aan worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer VGP3900625
Prijs Prijs op aanvraag
Status Verkocht
Aanvaarding Per dinsdag 1 oktober 2024
Laatste wijziging Vrijdag 5 juli 2024
Bouw
Type object Losse grond
Grondsoort Zand
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 4 ha 24 a 45 ca
Kadastrale gegevens
Kadastrale aanduiding Helmond X 1464
Perceeloppervlakte 12.500 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond
Kadastrale aanduiding Helmond O 3355
Perceeloppervlakte 9.555 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond
Kadastrale aanduiding Helmond X 1307
Perceeloppervlakte 15.240 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond
Kadastrale aanduiding Helmond X 219
Perceeloppervlakte 5.150 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond

Brochure(s) en overige bijlagen

Kaart