Beschrijving

ALGEMEEN
Namens mijn opdrachtgever mag ik u een perceel cultuurgrond aanbieden, welke in gebruik is als akkerland. Het perceel is gelegen aan een onverharde weg, de Scheulderlandstraat te Ingber (Gulpen), in het buitengebied van de gemeente Gulpen-Wittem.

KADASTRALE SITUATIE

Het object:	 Perceel cultuurgrond, groot ca. 1.06.99 ha
Kadastraal bekend: Gemeente Gulpen, sectie D, nummers 102 groot 0.75.76 ha
Gemeente Gulpen, sectie D, nummers 103 groot 0.31.23 ha
		
Adres: Gelegen aan de Scheulderlandstraat te Ingber (Gulpen)


BESTEMMING 
Het perceel is gelegen binnen het bestemmingsplan “Buitengebied Gulpen-Wittem”, vastgesteld op 05-01-2011 door de gemeente Gulpen-Wittem.
Het perceel heeft de enkelbestemming “Agrarisch met Waarden – Natuur- en landschapswaarden”. De dubbelbestemmingen “Waarde – Archeologie”, “Waarde – Cultuurhistorie”, “Waarde – Ecologie”, “Waarde – Landschapselement” en “Waterstaat – Erosie”. De gebiedsaanduidingen zijn “EHS” en “Milieuzone – Bodembeschermingsgebied”.


OMSCHRIJVING 
Het betreft een mooi vrij rechthoekig perceel cultuurgrond dit als akkerland in gebruik is en als zodanig de laatste jaren in gebruik is geweest. Het perceel grenst aan een onverharde weg, de Scheulderlandstraat. De Scheulderlandstraat is goed bereikbaar vanuit Gulpen. 

De grondsoort betreft Löss. In de omgeving zijn veelal agrarische cultuurgronden gelegen deze als weiland / grasland of voor diverse akkerbouwgewassen in gebruik zijn.


Teelten afgelopen jaren;
- 2018: Maïs
- 2019: Maïs


Bijzonderheden
- Bij deze verkoop kunnen betalingsrechten (voorheen toeslagrechten) mee overgaan op koper, verder zijn er geen productierechten inbegrepen.
- Het jachtrecht voor het perceel is niet verhuurd.                                         


Aanvaarding
In overleg.


Vraagprijs
Prijs op aanvraag


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Nard Driessen (Makelaar)
t: 06-48592874
e: ndriessen@arvalis.nl


Arvalis kantoor Roermond
Steegstraat 5
6041 EA Roermond
t: (0475) 35 57 00
www.arvalismakelaars.nl

Kenmerken