Verkocht

Verkocht: Geneijgen, 6096 NH Grathem

Vraagprijs
Type object Losse grond
Status Verkocht

Omschrijving

ALGEMEEN
Het perceel is gelegen ten (noord-) westen van de kern Grathem en in gebruik als bouwland.
In 2018 zijn er aardappelen geteeld en in voorgaande jaren; snijmais (2017) afrikaantjes (2016), en suikerbieten (2015).

Op het perceel is nooit asperge aanwezig geweest.

BESTEMMING
Het perceel is gelegen binnen het bestemmingsplan “Reparatie- en veegplan Buitengebied Leudal 2016”, vastgesteld 12 juli 2016.
Het perceel heeft de enkelbestemming “Agrarisch” en de dubbelbestemming “Waarde – Archeologie 5”.
Verder heeft het de gebiedsaanduidingen: “milieuzone – boringsvrije zone” en “milieuzone –grondwaterbeschermingsgebied”.

KADASTRAAL BEKEND:
Het verkochte betreft cultuurgrond gelegen aan Geneijgen te Grathem, kadastraal bekend;
Heythuysen, sectie W 264 5.29.09 ha
Heythuysen, sectie W 262 0.41.49 ha
------------
Totaal groot 5.70.58 ha

OMSCHRIJVING
Het perceel bestaat overwegend uit zandgrond, ca. 2 ha. van het perceel is iets leemhoudend/zwaarder.
Het betreft een zogenaamd oud akkerbouwcomplex.

Het perceel is de afgelopen jaren door verkoper verpacht voor de akkerbouw, maar wordt na groeiseizoen 2018 geheel pachtvrij aan koper geleverd.

NADERE MEDEDELINGEN
- Zakelijke lasten komen per datum levering voor rekening van koper.
- Op het verkochte is een herinrichtingsrente verschuldigd van € 72,27 (eindjaar 2032).
- Op het perceel is geen geregistreerde beregeningsbron aanwezig.
- Er zijn geen betalingsrechten bij de koop inbegrepen.
- Het perceel is ontsloten middels een verharde weg (Geneijgen) en een deels onverharde weg.
- Het jachtrecht is verhuurd aan H. Verlinden.
Schriftelijke vastlegging daarvan is beschikbaar.
- Op het verkochte is aanwezig een plek, ca. 5 meter in doorsnede, waar in WOII een zoeklichtinstallatie heeft gestaan. Deze plek is met een rood kruis in de kaart aangegeven. Bij sommige teelten is daar enige groeivertraging in het veld zichtbaar.
- De beide kadastrale percelen zijn recent door het kadaster ingemeten.

VRAAGPRIJS
€ 8,00 /m2 k.k.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Frank Kessels
T: 0475-355700 / 0655720209
E: fkessels@arvalis.nl

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer 68059/17871
Vraagprijs Vraagprijs
Status Verkocht
Laatste wijziging Dinsdag 30 april 2019
Bouw
Type object Losse grond
Soort bouw Bestaande bouw

Foto's

Brochure(s) en overige bijlagen

Kaart