Beschrijving

Projectlocatie

In glastuinbouwgebied De Kievit gelegen nieuw te ontwikkelen glastuinbouwlocatie.
Het betreft een perceel van circa 12,8 hectare, waarop een glastuinbouwbedrijf met bijbehorende bedrijfsgebouwen en bedrijfswoning gerealiseerd kan worden.
 

Kadastrale informatie:
 
Het betreft de kadastrale percelen:
Gemeente Helden, sectie M nummer 101, groot              6.05.74 ha
Gemeente Helden, sectie M nummer 102, groot              2.07.15 ha
Gemeente Helden, sectie M nummer 134, groot              2.79.41 ha
Gemeente Helden, sectie M nummer 172, groot              0.42.45 ha
Gemeente Helden, sectie M nummer 174, groot              1.23.35 ha
Gemeente Helden, sectie M nummer 176, groot              0.30.25 ha
                                                   Totaal groot            12.88.35 ha
 

Algemene informatie

Grashoek is gelegen in het noordwesten van de Limburgse Gemeente Peel en Maas, aan de rand van de Peel. De meeste inwoners zijn werkzaam in de veehouderij en tuinbouw al wordt het aandeel forensen steeds groter. Per 1 januari 2010 maakt Grashoek, als kern uit de oud-gemeente Helden, deel uit van de gemeente Peel en Maas. De gemeente is op 1 januari 2010 ontstaan uit een fusie van de vroegere gemeenten Helden, 
Kessel, Meijel en Maasbree. Peel en Maas telde op 1 januari 2010 43.020 inwoners (bron: CBS) op een oppervlakte van 161 km².
 
Hoewel er van oudsher een Limburgs dialect wordt gesproken is de Brabantse invloed onmiskenbaar aanwezig.
 
Het dorp heeft zijn naam te danken aan de weilanden gelegen in het noorden van het huidige Grashoek, tegen de grens met de Peel. Een verhaal gaat dat de naam te danken is aan het graasland voor de trekpaarden van de Maatschappij Helenaveen die door de peelpioniers, vergeleken met de overige ruwe Peelgebieden, "de grashoek" of "de graashoek" werd genoemd. Dit graasland was gelegen op Limburgs grondgebied aan de zuidzijde van de Helenavaart.


Bestemmingsplan
 
Het object is gelegen binnen het bestemmingsplan “Glastuinbouwgebied De Kievit”, vastgesteld door de raad van de gemeente Peel en Maas d.d. 24-10-2017.
De locatie heeft de enkelbestemming “Agrarisch – Glastuinbouw” en ligt binnen de gebiedsaanduiding  “reconstructiewetzone – verwevingsgebied”.


Kenmerken en specificaties

De locatie biedt ruimte voor circa 10,8 hectare glasopstand met bijbehorende bedrijfsgebouwen en bedrijfswoning.
Er hoeft geen exploitatiebijdrage afgedragen te worden aan de gemeente Peel en Maas.
Het gehele perceel is geëgaliseerd.
Er is een schone grond-verklaring aanwezig.
Men dient op het eigen perceel de wateropvang te reguleren.
Gas- en Electra aansluiting liggen voor het perceel, langs de openbare weg.
Er is onderzoek gedaan naar Geothermie. Er is een opsporingsvergunning aanwezig.
Huidig grondgebruik is middels een grondgebruikersverklaring geregeld. Het perceel wordt vrij van huur en gebruik geleverd.
 
 Indien gewenst kunnen de medewerkers van Arvalis u bijstaan bij het aanvragen van de benodigde vergunningen, het maken van tekeningen en energie-advies.

Kenmerken