gemonde
gemonde
Verkocht

Verkocht: Gemondsedijk, 5294 Gemonde

Prijs bij inschrijving
Type object Losse grond, zand
Perceeloppervlakte 33.785 m²

Omschrijving

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING
GEMONDE, Gemondsedijk
Kavel bouwland, ter grootte van 3.37.85 hectaren, over de lengte gelegen aan een openbare verharde weg en aan de achterzijde langs een waterloop.
INSCHRIJVEN IS MOGELIJK TOT EN MET VRIJDAG 16 MAART 2018 - 12.00 UUR

Indeling

In het buitengebied van Gemonde aan de Gemondsedijk gelegen perceel landbouwgrond, ter grootte van 03.37.85 hectaren.
De kavel is mooi gelegen en drie maal ontsloten aan de openbare verharde weg “Gemondsedijk”; rechts naast huisnummer 10.

Perceel landbouwgrond:
- Het perceel is gelegen te Gemonde en heeft een kadastrale oppervlakte van 03.37.85 hectaren.
- Het perceel is driemaal ontsloten middels een dam aan de openbare verharde weg. “Gemondsedijk” zijnde een zijstraat van de Schijndelseweg.
- Het perceel is thans in gebruik als bouwland.
- Het deel achter huisnummer 10 is in het verleden voorzien van drie drains welke afwateren op de waterloop;
echter het is bij verkoper niet bekend of ze nog werken.
- Het perceel is niet afgerasterd.
- De sloot gelegen achter de dennen is geheel in eigendom van verkoper.
- Waterschap De Dommel ziet geen bezwaar om de sloot midden in het perceel te dempen (zie bijlage).
Er dient een vergunning aangevraagd te worden via het omgevingsloket. De desbetreffende watergang staat bij
Waterschap De Dommel te boek als B-water en het dempen moet vergund worden via een Waterwet vergunning.
- Het voorpootrecht langs de Gemondsedijk over de gehele lengte van het perceel, deel beplant met jonge populieren bomen (5 – 6 jaar oud),
dit recht en de opstaande bomen zitten in de koop.
- Het ANlb-contract (agrarisch natuur- en landschapsbeheer) van 15 december 2016, waarin de subsidie en de voorwaarden geregeld zijn voor het
beheer van kleine landschapselementen (zie bijlage). Dit contract loopt in principe tot 1 januari 2022. Het betreft de rij canadassen uit het
voorpootrecht langs de doorgaande weg en een solitaire schei-eik op een hoek van het perceel op de grens van het aanpalende woonperceel en
de Beeksche Waterloop. De jaarlijkse vergoeding door de eigenaar te ontvangen vergoeding betreft voor deze kavel € 121,62. De eigenaar moet
daarvoor genoemde opstand onderhouden.
- Het perceel wordt geleverd vrij van huur, pacht en/of enig ander gebruiksrecht, maar onder gestanddoening van het verhuurde jachtrecht.
- Het jachtrecht is verhuurd vanaf 22 augustus 2016 aan de heren Th. Goyaarts, A. Smulders en P. Steenbakkers. Dit contract is ingegaan op 01
april 2017 en eindigt op 30 maart 2029. Het betreft het gehele perceel.
- Er is geen bodemverontreiniging bekend bij verkoper.

Bestemming
Krachtens het bestemmingsplan “Buitengebied Sint-Michielsgestel” van de gemeente Sint-Michielsgestel, onherroepelijk d.d. 25 januari 2013, is het perceel bestemd als:
Enkelbestemming: Agrarisch met waarden – Natuur- en landschapswaarden.
Dubbelbestemming : Waarde – Archeologie 4.
Gebiedsaanduiding: Milieuzone – boringsvrije zone.
Gebiedsaanduiding other: Archeologische verwachtingswaarde 2.
Gebiedsaanduiding other: Besloten gebied.
Gebiedsaanduiding other: Historisch landschappelijk gebied.
Gebiedsaanduiding : Reconstructiewetzone – extensiveringsgebied.
Gebiedsaanduiding other: Historisch landschappelijk gebied.
Gebiedsaanduiding other: Landschapselementen.
Gebiedsaanduiding other: Beschermingsgebied natte natuurparel.
(Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl).

Betalingsrechten / productierechten
In de koop zitten geen betalingsrechten en geen productierechten.

Levering
De akte van levering dient voor rekening van koper te worden gepasseerd uiterlijk 01 mei 2018 bij Notariskantoor Van ’t Hooft & Van Rosmalen, gevestigd te Boxtel aan de Breukelsestraat 109 (5281 HC) / postbus 80 (5280 AB); telefoonnummer 0411 – 674 321; email: info@hooftrosmalen.nl.
De feitelijke levering (aflevering) van het gekochte vindt plaats tegelijk met het passeren van de akte van levering, vrij van huur en/of pacht.

Verkoopvoorwaarden
Onze uitgebreide verkoopbrochure met de verkoopvoorwaarden, inschrijfformulier en retourenveloppe is via ons kantoor beschikbaar.

Koopprijs
De koopprijs is kosten koper, dat wil zeggen dat de kosten van de overdracht van de eigendom voor rekening van koper komen. De kosten zijn 6% overdrachtsbelasting, notaris en kadaster.
Er is een vrijstelling mogelijk voor de overdrachtsbelasting mits de kavel gedurende tien jaren in bedrijfsmatig voortgezet agrarisch gebruik blijft.

Verkoop bij inschrijving
Verkoop geschiedt door middel van inschrijving. Inschrijving vindt uitsluitend plaats door het tijdig indienen van een geldig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier. Onvolledige en niet ondertekende inschrijfformulieren zijn ongeldig.
Inschrijven is mogelijk tot en met vrijdag 16 maart 2018 tot 12.00 uur. Het inschrijfformulier dient dan in de daartoe bestemde gesloten enveloppe samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs en een verklaring van een erkende bankinstelling waaruit blijkt dat de bieder financieel in staat is de koopprijs met de kosten en belastingen te betalen, op het kantoor van de notaris aanwezig te zijn, zijnde: Notariskantoor Van ’t Hooft & Van Rosmalen, gevestigd te Boxtel aan de Breukelsestraat 109 (5281 HC) / postbus 80 (5280 AB); telefoonnummer 0411 – 674 321; email: info@hooftrosmalen.nl, in bijgevoegde – gesloten – enveloppe met vermelding “Inschrijving Gemonde, Gemondsedijk”.
De notaris opent slechts de enveloppen en noteert alle bieders, maar heeft verder geen bemoeienis met en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor deze inschrijving. De kosten van het openen van de enveloppen en het opstellen van het proces verbaal door de notaris komt voor rekening van verkoper.

Bezichtiging / vragen
U kunt het perceel op eigen gelegenheid bezichtigen. Mocht u nog vragen hebben, kunt u bellen met de heer mr. A.A.H.M. van Heerebeek RT, te bereiken onder mobiel nummer 06 – 21 21 24 31 of ZLTO Vastgoed 073 – 217 35 80 of e-mailen naar arjan.van.heerebeek@zlto.nl.
Koper heeft een eigen informatieplicht / onderzoeksplicht ter zaken alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, etc.

Aansprakelijkheid
Aan de samenstelling van deze brochure is de grootst mogelijke zorg besteed.
Voor eventuele afwijkingen van de werkelijke situatie wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.
ZLTO Vastgoed aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in en onvolledigheden van de opgenomen informatie, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.
Inlichtingen
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u ons altijd bellen of mailen:

ZLTO Vastgoed
Onderwijsboulevard 225
5223 DE ’s-Hertogenbosch
Postbus : 100
5201 AC ’s-Hertogenbosch
E-mail : arjan.van.heerebeek@zlto.nl
Telefoonnummer : 073 – 217 35 80
Mobiel nummer : 06 – 21 21 24 31
Internetsite : www.zltovastgoed.nl / www.fundalandelijk.nl

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer VGP3900202
Prijs Prijs bij inschrijving
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg
Laatste wijziging Dinsdag 20 maart 2018
Eigendomsrechten Geheel perceel
Bouw
Type object Losse grond, zand
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 3 ha 37 a 85 ca

Foto's

Brochure(s) en overige bijlagen

Kaart