Verkocht

Verkocht: Te koop bij inschrijving: perceel landbouwgrond, gelegen te Boerdonk (Erp), nabij de Meerbosweg.

Meerbosweg, 5469 Erp
Prijs bij inschrijving
Type object Losse grond, zand
Aanvaarding Per woensdag 16 januari 2019
Perceeloppervlakte 19.905 m²
Status Verkocht

Omschrijving

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING

BOERDONK, nabij de Meerbosweg
Perceel landbouwgrond, ter grootte van 01.99.05 hectare

INSCHRIJVEN IS MOGELIJK TOT EN MET WOENSDAG 12 DECEMBER 2018 TOT 12:00 UUR.

Indeling

Omschrijving van het object
Perceel landbouwgrond:
- Het perceel is gelegen te BOERDONK (gemeente Meierijstad), nabij de Meerbosweg.
- Het perceel is ontsloten via een zandpad; op korte afstand van de openbare verharde weg “Meerbosweg” gelegen.
- Het perceel is thans in gebruik als bouwland.
- Het betreft een goed langwerpig perceel landbouwgrond.
- Het perceel is niet gedraineerd.
- Het perceel wordt geleverd vrij van huur, pacht en/of enig ander gebruiksrecht, maar onder gestanddoening van het verhuurde jachtrecht.
- Het jachtrecht is verhuurd aan de “Jachtcombinatie Boerdonk”.

Omschrijving van de koop:
Op de genoemde koop kan tot uiterlijk woensdag 12 december 2018 tot 12.00 uur een schriftelijk bod op de aangegeven wijze worden uitgebracht:

Koop:
Perceel landbouwgrond, ter grootte van 01.99.05 hectaren, gelegen te BOERDONK, nabij de Meerbosweg; kadastraal bekend onder de gemeente ERP, sectie S, nummer 1293, ter grootte van 01.99.05 hectaren.

Bestemming
Krachtens het bestemmingsplan “Buitengebied” van de gemeente Veghel, dat is vastgesteld d.d. 22 oktober 2015 is het perceel bestemd als:
Enkelbestemming : Agrarisch met waarden.
Dubbelbestemming : Waarde – Archeologie 4.
Gebiedsaanduiding other : Bos.
Gebiedsaanduiding other : Groenblauwe mantel.
Gebiedsaanduiding other : Leefgebied dassen.
Gebiedsaanduiding other : Struweel.
Gebiedsaanduiding : Reconstructiewetzone – extensiveringsgebied.
Gebiedsaanduiding : Vrijwaringszone – radar.
Gebiedsaanduiding : Wro-zone – zoekgebied voor behoud en herstel watersystemen.
Gebiedsaanduiding : Wro-zone – zoekgebied voor ecologische verbindingszone.
(Bron: Ruimtelijke Plannen, d.d. 15 oktober 2018).

Betalingsrechten / productierechten
Op het perceel rusten geen betalingsrechten en geen productierechten.

Gewas
Oppervlakte van 01.99.05 ha
o 2009 mais
o 2010 grasland
o 2011 mais
o 2012 mais
o 2013 mais
o 2014 aardappelen
o 2015 mais
o 2016 mais
o 2017 mais
o 2018 aardappelen

Schouw - slootonderhoud
Slootonderhoud en schouw:
Jaarlijks vindt begin januari de “officiële” schouw plaats. Een goede staat van onderhoud is van groot belang voor een optimaal beheer van het oppervlaktewater.
Om wateroverlast te voorkomen, moeten alle sloten goed en op de juiste manier worden onderhouden. Tijdens periodes met veel neerslag moeten zij het water makkelijk kunnen afvoeren. Het is dus belangrijk dat begroeiing en obstakels verwijderd zijn.
Het waterschap “Aa en Maas” controleert elk jaar de particuliere perceelsloten.
In waterschapstaal wordt dit genoemd “de Schouw”.

Jaarlijkse controle: de schouw:
Tijdens de Schouw controleren de medewerkers van het waterschap de beken en sloten op de onderhoudstoestand (juiste profiel, aanwezigheid van obstakels en begroeiing, doorstroming in 'duikers').

Tot nu toe vond de schouw in het begin van het nieuwe jaar plaats.
Daarna starten de controles vanaf 15 november. Hiervoor is gekozen omdat de meeste gewassen dan van het land zijn gehaald en de natste periode nog moet aanbreken. Dit is dan ook de beste tijd om te schouwen. In 2019 wordt er dus twee keer gecontroleerd: begin januari en vanaf 15 november.

Ook buiten de schouwperioden moeten de sloten en taluds in goede staat zijn.
Het waterschap mag de koper als onderhoudsplichtige hier ieder moment van het jaar op aanspreken.

Op de kaart vermeld in de verkoopbrochure staan de sloten die het waterschap controleert tijdens de jaarlijkse schouw

Levering
De akte van levering dient voor rekening van koper te worden gepasseerd uiterlijk 16 januari 2019 bij Notariskantoor Van Thiel & Van Rooij Notariaat, gevestigd te Beek en Donk en kantoorhoudende aldaar aan de Brandstraat 11 / Postbus 100 (5740 AC); telefoonnummer 0492 – 46 34 95; email notaris@vtvr.nl aanwezig te zijn.

De feitelijke levering (aflevering) van het gekochte vindt plaats tegelijk met het passeren van de akte van levering, geheel leeg en ontruimd, vrij van huur en/of pacht, maar onder gestanddoening van het verhuurde jachtrecht.

Koper heeft een eigen informatieplicht ter zake van alle onderwerpen die voor hem van belang kunnen zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, verordeningen, e.d.
Er is geen bodemverontreiniging bekend.

Verkoop geschiedt door middel van inschrijving.
Inschrijving vindt uitsluitend plaats door het tijdig indienen van een geldig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier.
Onvolledige en niet ondertekende inschrijfformulieren zijn ongeldig.

Inschrijving
Inschrijven is mogelijk tot en met woensdag 12 december 2018 tot 12.00 uur. Het inschrijfformulier dient dan in de daartoe bestemde gesloten enveloppe samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs en een verklaring van een erkende bankinstelling waaruit blijkt dat de bieder financieel in staat is de koopprijs met de kosten en belastingen te betalen, op het kantoor van de notaris aanwezig te zijn, zijnde: Notariskantoor Van Thiel & Van Rooij Notariaat, gevestigd te Beek en Donk en kantoorhoudende aldaar aan de Brandstraat 11 / Postbus 100 (5740 AC); telefoonnummer 0492 – 46 34 95; email notaris@vtvr.nl. (In bijgevoegde – gesloten – enveloppe met vermelding “Inschrijving Boerdonk, Meerbosweg”).
De notaris opent slechts de enveloppen en noteert alle bieders, maar heeft verder geen bemoeienis met en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor deze inschrijving.

Bezichtiging / vragen
U kunt het perceel op eigen gelegenheid bezichtigen. Mocht u nog vragen hebben, bel rechtstreeks de heer Ing. J.M.J.M. (Jos) van den Heuvel, te bereiken onder mobiel nummer 06 – 53 39 76 30 of ZLTO Vastgoed 073 – 217 35 80. Uiteraard kunt u voor het maken van een afspraak en al uw overige vragen ook e-mailen naar jos.van.den.heuvel@zlto.nl.

Informatie

Informatieplicht / onderzoeksplicht:
Koper heeft een eigen informatieplicht / onderzoeksplicht ter zaken alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, bouwverordeningen e.d.
De in deze verkoopinformatie vermelde gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Worden toch onjuistheden geconstateerd, dan kunnen daar geen rechten of aanspraken aan worden ontleend.

Aansprakelijkheid
Aan de samenstelling van deze brochure is de grootst mogelijke zorg besteed.
Voor eventuele afwijkingen van de werkelijke situatie wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.
ZLTO Vastgoed aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in en onvolledigheden van de opgenomen informatie, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

Inlichtingen
Onze uitgebreide verkoopbrochure met inschrijfformulier en retourenveloppe kunt u opvragen bij ZLTO Vastgoed
Telefoonnummer : 073 – 217 35 80
Mobiele nummer : 06 – 53 39 76 30 Jos van den Heuvel
E-mail : jos.van.den.heuvel@zlto.nl

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer VGP3900237
Prijs Prijs bij inschrijving
Inrichting Niet gestoffeerd
Inrichting Niet gemeubileerd
Status Verkocht
Aanvaarding Per woensdag 16 januari 2019
Laatste wijziging Donderdag 13 december 2018
Bouw
Type object Losse grond, zand
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 1 ha 99 a 5 ca
Locatie
Ligging Buiten bebouwde kom
Kadastrale gegevens
Eigendom Eigen grond

Foto's

Brochure(s) en overige bijlagen

Kaart