Verkocht

Verkocht: ELSHOUT / DRUNEN, Mariendonkstraat / N267 De Tol : perceel landbouwgrond, ter grootte van 01.00.80 ha

Mariëndonkstraat, 5154 EG Elshout
Vraagprijs
Type object Losse grond, zand
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg

Omschrijving

ELSHOUT / DRUNEN, Mariendonkstraat / N267 De Tol
Perceel landbouwgrond, ter grootte van 01.00.80 ha.

Indeling

Perceel landbouwgrond met een perceeloppervlakte van 01.00.80 hectare, gelegen te Elshout (gemeente Drunen) op de hoek van de Mariendonkstraat / N267 De Tol.

OMSCHRIJVING VAN HET OBJECT:
Het perceel landbouwgrond is gelegen te Elshout (gemeente Drunen) aan de Mariendonkstraat.
Perceel landbouwgrond heeft een perceeloppervlakte van 01.00.80 hectare.
Het perceel is ontsloten aan de openbare verharde weg “Mariendonkstraat”.
Het perceel is thans in gebruik als bouwland.
Juridische levering per direct.
Feitelijke levering maart 2020 i.v.m. teeltplan huidige gebruiker.
Het perceel wordt geleverd vrij van huur, pacht en of gebruik door derden.
Op het perceel rusten geen betalingsrechten en geen productierechten.
Feitelijke levering in overleg, voorjaar 2020.

KADASTRALE GEGEVENS:
Gemeente DRUNEN, sectie K, nummer 409, ter grootte van 01.00.80 ha.
Aantekening kadaster:
- Voor zover geen bijzonderheden bekend.
(Bron: De Dienst van het Kadaster en de openbare registers).

BESTEMMING:
Het perceel landbouwgrond is gelegen in het bestemmingsplan “Heusden Buitengebied, 4de herziening”, van de gemeente Heusden, vastgesteld door de raad van deze gemeente op 18 december 2018 en na goedkeuring door het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant geheel in werking getreden en onherroepelijk geworden. Krachtens dit bestemmingsplan is de onroerende zaak bestemd als:
Enkelbestemming : Agrarisch.
Dubbelbestemming : Waarde – Archeologie 4
Gebiedsaanduiding : Overige zone – beperkingen veehouderij.
(Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl, d.d. 18 juni 2019).

GEWAS:
Gewasrotatie:
Jaar 2009 : grasland
Jaar 2010 : grasland
Jaar 2011 : grasland
Jaar 2012 : grasland
Jaar 2013 : grasland
Jaar 2014 : grasland
Jaar 2015 : mais
Jaar 2016 : aardappelen
Jaar 2017 : bieten
Jaar 2018 : mais

INFORMATIE
Informatieplicht / onderzoek plicht:
Koper heeft een eigen informatieplicht / onderzoek plicht ter zaken alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, bouwverordeningen e.d.
De in deze verkoopinformatie vermelde gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Worden toch onjuistheden geconstateerd, dan kunnen daar geen rechten of aanspraken aan worden ontleend.

Algemeen:
Alle verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg, c.q. tot het doen van een financieel voorstel. Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken (prijs, object), maar ook over de details (oplevering, roerende zaken e.d.) overeenstemming is bereikt. Wij attenderen u erop dat het bieden van de vraagprijs niet automatisch inhoud dat een koopovereenkomst tot stand komt.

Aansprakelijkheid
Aan de samenstelling van deze brochure is de grootst mogelijke zorg besteed.
Voor eventuele afwijkingen van de werkelijke situatie wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.
ZLTO Vastgoed aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in en onvolledigheden van de opgenomen informatie, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

AANVAARDING:
De aanvaarding is in overleg.

VRAAGPRIJS:
De vraagprijs bedraagt: € 6,75 per m2 kosten koper

INLICHTINGEN:
Indien u het perceel wilt betreden of vragen heeft, dan kunt u rechtstreeks bellen met de heer D.J.M. van Gendt te bereiken onder mobiel nummer 06 – 22 66 15 80 of 073 – 217 35 80. Uiteraard kunt u voor het maken van een afspraak en al uw overige vragen ook e-mailen naar theo.van.gendt@zlto.nl.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer VGP3900276
Vraagprijs Vraagprijs
Inrichting Ja
Inrichting Gemeubileerd
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg
Laatste wijziging Dinsdag 8 oktober 2019
Bouw
Type object Losse grond, zand
Soort bouw Bestaande bouw

Foto's

Brochure(s) en overige bijlagen

Kaart