85C05E040E7B26A2DAFB05F3E77D3B9E.JPG overzicht luchtfoto.JPG 1AB63F6C29C0660AA4B33664FF496406.JPG 0D67BCF2CCDD81861D03A4CB606F6100.JPG 5BDB3D5C948C1D41349844CA669DFAFD.JPG 85C05E040E7B26A2DAFB05F3E77D3B9E.JPG D3F608DED6D436C35D8C156A38819C6E.JPG DD157682CC52E457ECC5EDD4214A3F28.JPG E0C1B66032C34BE62308829B989E443F.JPG E4DA76730AB98CF99E1978814626BB96.JPG FE92493FB45AEC515A8BE2813264EC48.JPG 0D67BCF2CCDD81861D03A4CB606F6100.JPG
85C05E040E7B26A2DAFB05F3E77D3B9E.JPG
overzicht luchtfoto.JPG
1AB63F6C29C0660AA4B33664FF496406.JPG
0D67BCF2CCDD81861D03A4CB606F6100.JPG
Verkocht

Verkocht: Baan, 4271 BT Dussen

Prijs op aanvraag
Type object Losse grond
Aanvaarding In overleg
Perceeloppervlakte 140.000 m²
Status Verkocht

Beschrijving

Te koop bij inschrijving 2 percelen cultuurgrond gelegen "Baanse Polder" te Dussen, ter grootte van 7.48.30 ha en 6.51.70 ha.
Inschrijven is mogelijk tot woensdag 21 december 2022 13.00 uur.

Koop 1 kadastraal bekend gemeente Dussen, sectie T, nummer(s) 171, 172, 173 en 174, tezamen groot 7.48.30 ha.
Koop 2 kadastraal bekend gemeente Dussen, sectie T, nummer 989, groot 6.51.70 ha.
Koop 3 massa van Koop 1 en Koop 2, ter grootte van 14.00.00 ha.

De percelen zijn ontsloten via de openbare verharde weg Baanse Polder te Dussen.
De percelen zijn kleigrond.
De percelen zijn gedraineerd, dit betreft verouderde drainage.
De percelen zijn thans in gebruik als bouwland.
Er zijn geen ondergrondse leidingen aanwezig.
De waterhuishouding is: goed.
Opbrengend vermogen is: goed.
Beregening is mogelijk.
Betalingsrechten / productierechten: op de percelen rusten geen betalingsrechten en geen productierechten.

1. Algemene informatie

Inschrijvers / kopers hebben een eigen informatie- en onderzoeksplicht ter zake alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dit geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, verordeningen, e.d.
Deze brochure is met de meeste zorg samengesteld. Mochten er desondanks onvolkomenheden in voorkomen, dan kan inschrijver / koper daar geen rechten aan ontlenen. Getracht wordt om inschrijvers / kopers te informeren en een goede indruk te geven van het te verkopen object en haar ligging.

2. Beschrijving van het perceel

De percelen zijn gelegen te Dussen, Baanse Polder.
Betalingsrechten / productierechten: op de percelen rusten geen betalingsrechten en geen productierechten.
De percelen zijn ontsloten via de openbare verharde weg Baanse Polder te Dussen.
De percelen zijn kleigrond.
De percelen zijn gedraineerd, dit betreft verouderde drainage.
De percelen zijn thans in gebruik als bouwland.
Er zijn geen ondergrondse leidingen aanwezig.
De waterhuishouding is: goed.
Opbrengend vermogen is: goed.
Beregening is mogelijk.


3. Kadastrale omschrijving

Kadastraal object:
Perceel 1: Kadastrale aanduiding:
Gemeente Dussen sectie T nummer 171 groot 2.20.00 ha.
Gemeente Dussen sectie T nummer 172 groot 1.21.50 ha.
Gemeente Dussen sectie T nummer 173 groot 1.83.20 ha.
Gemeente Dussen sectie T nummer 174 groot 2.23.60 ha.
Totale grootte: 7.48.30 ha.
Omschrijving kadastraal object: Terrein/Akkerbouw
Locatie: Baanse Polder Dussen

Perceel 2: Kadastrale aanduiding:
Gemeente Dussen sectie T nummer 989
Grootte: 6.51.70 ha.
Omschrijving kadastraal object: Terrein/Akkerbouw
Locatie: Baanse Polder Dussen

(bron: Dienst voor het kadaster en de Openbare Registers)

4. Grondsoort

Wettelijke grondsoort: Klei

Grondsoort Lichte klei
Grondwatertrap perceel 1 VI
Grondwatertrap perceel 2 III

5. Bestemming

Bestemming: Agrarisch
Bestemmingsplan: Buitengebied
Planstatus: vastgesteld 2016-11-16
Identificatietype plan: NL.IMRO.0870.90BP1016Buitengeb-VA02
Naam overheid: Gemeente Werkendam

6. Gewasrotatie
Perceel 1
- 2011: Faunaranden: 28%, Maïs: 70%
- 2012: Faunaranden: 38%, Maïs: 62%
- 2013: Maïs: 94%
- 2014: Maïs: 94%
- 2015: Maïs: 27%, Bieten: 67%
- 2016: Grasland: 80%, Maïs: 14%
- 2017: Luzerne: 100%
- 2018: Luzerne: 100%
- 2019: Luzerne: 100%
- 2020: Luzerne: 100%
- 2021: Luzerne: 42%, Maïs: 57%
- 2022: Luzerne: 50% Tarwe 50%

Perceel 2
- 2011: Grasland: 79%
- 2012: Grasland: 66%
- 2013: Grasland: 66%
- 2014: Grasland: 66%
- 2015: Grasland: 66%
- 2016: Grasland: 66%
- 2017: Maïs: 17%, Grasland: 7%, Grasland: 5%
- 2018: Grasland: 13%, Maïs: 17%
- 2019: Grasland: 9%, Grasland: 17%
- 2020: Grasland: 17%, Grasland: 9%
- 2021: Grasland: 9%, Grasland: 17%
- 2022: Tarwe 100%

7. Bezichtiging

U kunt de percelen op eigen gelegenheid bezichtigen. Mocht u nog vragen hebben bel dan rechtstreeks met het kantoor van Pullen Makelaardij B.V., telefoonnummer 0183-448280. Uiteraard bestaat er ook de mogelijkheid voor het maken van een afspraak, voor al uw vragen en u kunt e-mailen naar: info@pullen-makelaardij.nl

8. Verkoop bij inschrijving
Verkoop geschiedt door middel van inschrijving.
Inschrijving vindt uitsluitend plaats door het tijdig indienen van een geldig ingevuld en ondertekend
inschrijfformulier. Onvolledige en niet ondertekende inschrijfformulieren zijn ongeldig.
Inschrijvingsformulier kunt u opvragen via ons kantoor. 0183-448280 of info@pullen-makelaardij.nl

9. Inschrijving
Inschrijven is mogelijk tot en met woensdag 21 december 2022 13.00 uur. Het inschrijfformulier dient dan in de daartoe bestemde gesloten enveloppe samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs en een verklaring van een erkende bankinstelling waaruit blijkt dat de bieder financieel in staat is de koopprijs met de kosten en belastingen te betalen, op het kantoor van de notaris aanwezig te zijn, zijnde: De Rivieren Notarissen vestiging Dussen en kantoorhoudende aldaar aan de Dorpsstraat 1 te 4271 AA Dussen;
email: dussen@derivierennotarissen.nl; telefoonnummer 085 - 0220023 (in bijgevoegde – gesloten – enveloppe met vermelding “Inschrijving Baanse Polder, Dussen”).
De notaris opent slechts de enveloppen en noteert alle bieders, maar heeft verder geen bemoeienis
met en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor deze inschrijving.

10. Levering
Na juridische levering kunnen de percelen direct in feitelijk gebruik worden genomen. Vrij van huur en gebruik, vrij van pacht en vrij van jachtrecht.
De percelen zullen worden geleverd bij het passeren van de akte van levering uiterlijk 9 januari 2023. De kosten van deze leveringsakte is voor rekening van koper. De overdracht zal plaatsvinden bij de Rivieren Notarissen vestiging Dussen, kantoorhoudende Dorpsstraat 1 te 4271 AA Dussen.

11. Aansprakelijkheid
Aan de samenstelling van deze brochure is de grootst mogelijke zorg besteed.
Voor eventuele afwijkingen van de werkelijke situatie wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard. Pullen Makelaardij B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in en onvolledigheden van de opgenomen informatie, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

Voor meer informatie kunt u bellen naar Pullen Makelaardij 0183-448280 of mail naar info@pullen-makelaardij.nl

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer VGP3000388
Prijs Prijs op aanvraag
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg
Laatste wijziging Donderdag 26 januari 2023
Bouw
Type object Losse grond
Grondsoort Klei
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 14 ha
Locatie
Ligging Buiten bebouwde kom
Platteland
Kadastrale gegevens
Dussen T 173 Dussen T 173
Perceeloppervlakte 18.320 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond
Dussen T 172 Dussen T 172
Perceeloppervlakte 12.150 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond
Dussen T 174 Dussen T 174
Perceeloppervlakte 22.360 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond
Dussen T 989 Dussen T 989
Perceeloppervlakte 65.170 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond
Dussen T 171 Dussen T 171
Perceeloppervlakte 22.000 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond

Plattegronden

Kaart